Va ajuta Cardul Kogãlniceanu IMM-urile?

Întreprinderile Mici ºi Mijlocii se vor putea înscrie online, din 9 septembrie, în programul guvernamental \”Cardul Kogãlniceanu\”, prin care vor beneficia de dobândã subvenþionatã ºi de garanþii de stat la împrumuturi, a declarat vineri premierul Emil Boc. \”Din 9 septembrie, IMM-urile pot sã acceseze pentru a se înscrie în acest program pe site, astfel încât sã poatã obþine sprijinul statului la acordarea de subvenþie la dobândã ºi de garantare a creditului pe care îl pot lua prin acest program\”, a afirmat Boc, dupã o întâlnire cu conducerea Fondului Naþional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM). El a amintit cã la rectificarea bugetarã Guvernul a alocat 24 milioane lei pentru subvenþii prin acest program.
FNGCIMM a acordat garanþii în valoare de 300 milioane euro
Boc a adãugat cã FNGCIMM a acordat în acest an garanþii pentru IMM-uri în valoare de 300 milioane euro, cãtre circa 6.000 de solicitanþi. Autoritãþile estimeazã cã numãrul IMM-urilor care vor primi garanþii va ajunge la 10.000 pânã la finalul anului. Prin programul \”Cardul Kogãlniceanu\” statul va garanta în proporþie de 80% creditele accesate de întreprinderile mici ºi mijlocii ºi va subvenþiona cu pânã la 50% dobânzile acestora. Garanþia statului nu va trece însã de 100.000 de lei, iar plafonul de subvenþionare a dobânzii a fost stabilit la 125.000 de lei/an/beneficiar.
Ioan Hidegcuti, preºedintele Fondului Român pentru Contragarantare, declara la finele lunii mai cã mãsurile din strategia pentru Întreprinderile Mici ºi Mijlocii (IMM) pentru 2009-2013, ce este în discuþie de doi ani, nu vor putea fi aplicate pentru cã nu mai este timp pentru a fi bugetate. În replicã, consilierul primului-ministru Emil Boc, Andreea Paul Vass, spunea cã dacã nu vom îndeplini obiectivele, va fi prima care va ieºi ºi va spune cã strategia nu este bunã, dar a dat asigurãri cã vor fi îndeplinite, pentru cã toate instituþiile sunt la turaþie maximã în vederea atingerii obiectivelor.
Scheme de cupoane sau vouchere – pentru proiectele mici inovative
\”El copiazã modelul cardului din Ungaria, care s-a dovedit un succes, însã apare o diferenþã, în Ungaria iniþiativa a fost exclusiv privatã între asociaþiile de profil din Ungaria ºi instituþiile bancare, însã în România fiind extrem de fracturat patronatul, chiar ºi la nivelul Întreprinderilor Mici ºi Mijlocii pentru a interveni Guvernul. Ce îºi propune Guvernul este sã subvenþioneze rata dobânzii pentru creditele acordate Întreprinderilor Mici ºi Mijlocii, credite-microcredite care sã nu depãºeascã 100.000 lei. Totodatã, ele vor fi garantate de stat. Avem în vedere ca dobânda sã fie parþial subvenþionatã, ºi nu integral. O altã mãsurã avutã în vedere este reglementarea ºi sprijinirea dezvoltãrii reþelelor de tip business-angels (n.r. – model din Marea Britanie). Statul îºi propune sã înfiinþeze ºi dezvolte o astfel de reþea autohtonã care trebuie neapãrat conectatã la reþelele europene\”, arãta Andreea Vass, la un seminar de specialitate. O altã prevedere expusã de reprezentantul Executivului a fost aceea de introducere a unei scheme de cupoane sau vouchere pentru proiectele mici inovative ºi care sã fie oferite la cererea IMM-urilor pentru achiziþionarea liberã în piaþã de servicii de cercetare, dezvoltare, consultanþã inovativã, un model de bunã practicã fiind în Irlanda.
S-au împuþinat firmele care nu pot returna creditele
Preºedintele Fondului Naþional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Aurel ªaramet, declara cã numãrul firmelor mici ºi mijlocii care nu pot rambursa creditele a scãzut în acest an ºi se remarcã o creºtere a împrumuturilor IMM-urilor pentru investiþii în detrimentul celor pentru subzistenþã. La rândul sãu, directorul Direcþiei IMM a Alpha Bank, Daniela Niculescu, spunea cã cererea pentru credite ar putea reveni având în vedere evoluþiile din ultimele luni, printre care reducerea insolvenþelor ºi a împrumuturilor neperformante. De asemenea, pentru acoperirea riscurilor rezultate din acordarea garanþiilor în cadrul programului, cât ºi pentru finanþarea anualã a capitalului se constituie Fondul de risc pentru Programul \”Cardul Kogãlniceanu pentru IMM-uri\”.
Potrivit notei de fundamentare, în cazul în care, ulterior acordãrii subvenþiei de dobândã, se constatã cã au fost încãlcate condiþiile prevãzute de legislaþia în domeniul ajutorului de minimis, AIPPIMM calculeazã sumele datorate ºi emite decizia de recuperare a acestora conform procedurilor de recuperare în materia ajutorului de stat ºi în conformitate cu legislaþia privind ajutorul de stat.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge