TVA poate fi dedusã pe bazã de bonuri fiscale numai dacã acestea conþin codul de înregistrare

Taxa pe valoarea adãugatã poate fi dedusã pe bazã de bonuri fiscale numai dacã furnizorul/prestatorul a menþionat pe bonul fiscal, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului ºi dacã bonul fiscal este de cel mult 100 de euro (inclusiv TVA), potrivit normelor metodologice de aplicare a noului Cod Fiscal, care au intrat în vigoare pe 14 martie.
Aceste prevederi sunt aplicabile inclusiv pentru livrarea de carburanþi auto pe bazã de bonuri fiscale.
‘La aceeaºi datã ºi-au încetat aplicabilitatea prevederile referitoare la justificarea deducerii TVA pentru carburanþii auto pe baza bonurilor fiscale, indiferent de valoarea acestora, emise conform OUG nr. 28/1999, în condiþiile în care acestea erau ºtampilate ºi aveau înscrise denumirea cumpãrãtorului ºi numãrul de înmatriculare a autovehiculului’, precizeazã un comunicat al Ministerului Finanþelor Publice /MFP/ remis miercuri .
În vederea aplicãrii noilor prevederi, orice comerciant care doreºte ca bonurile fiscale sã poatã constitui documente pentru deducerea TVA la beneficiari persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, poate sã-ºi adapteze soft-urile aparatelor de marcat electronice fiscale astfel încât sã poatã înscrie pe bonuri, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, codul de înregistrate în scopuri de TVA al beneficiarului.
Comerciantul care nu poate înscrie cu ajutorul aparatelor de marcat electronice fiscale codul de înregistrare în scopuri de TVA a beneficiarului, neavând un soft adaptat în acest sens, va emite la solicitarea beneficiarilor factura pentru livrãrile de bunuri ºi/sau prestãrile de servicii care sã cuprindã toate elementele prevãzute din Codul Fiscal.
În situaþia în care beneficiarul solicitã totuºi emiterea unei facturi deºi comerciantul are un soft adaptat prin care poate insera codul de înregistrare în scopuri de TVA a beneficiarului, comerciantul are obligaþia sã emitã aceastã facturã, pe lângã bonul fiscal.
Prin Ordonanþa Guvernului nr.15/2012 au fost transpuse prevederile Directivei europene 2010/45/CE privind facturarea. Una dintre prevederile transpuse în legislaþia naþionalã se referã la posibilitatea de a permite operatorilor economici sã emitã facturi simplificate dacã valoarea acestora este de cel mult 100 euro, inclusiv TVA, la cursul din data exigibilitãþii TVA. Având în vedere cã bonurile fiscale conþin elementele minimale ale unei facturi simplificate ºi acestea pot constitui documente pe baza cãrora se poate deduce TVA, prin normele metodologice au fost stabilite condiþiile în care TVA poate fi dedusã pe baza bonuri fiscale.
Cursul de schimb utilizat pentru determinarea în euro a valorii bonului fiscal este cursul din data emiterii bonului fiscal.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge