Start la finantari europene pentru IMM-uri!?

Fonduri europene de circa 200 de milioane de euro pentru dezvoltarea microîntreprinderilor din România. Ministerul Dezvoltãrii ºi Lucrãrilor Publice invitã IMM-urile sã depunã cereri de finanþare pentru a beneficia de primele fonduri europene postaderare.
Finanþarea microîntreprinderilor are ca scop sprijinirea continuãrii procesului de restructurare ºi redresare economicã a zonelor aflate în declin, îndeosebi a oraºelor mici ºi mijlocii, întrucât acestea creeazã locuri de muncã. Pot obþine finanþare nerambursabilã IMM-urile care au nevoie de fonduri pentru achiziþionarea de echipamente ºi tehnologii noi pentru activitãþi de producþie, servicii ºi construcþii, pentru achiziþionarea de sisteme IT sau pentru lucrãri de construcþii sau extinderi. Circa 200 de milioane de euro sunt alocate pentru \”Sprijinirea dezvoltãrii microîntreprinderilor\”, prin intermediul Fondului European pentru Dezvoltare Regionalã. Valoarea totalã a unui proiect (cheltuieli eligibile ºi neeligibile) este cuprinsã între 20.000 ºi 50.000 de euro.
Pentru a beneficia de aceste fonduri, microîntreprinderile trebuie sã dovedeascã cã au capacitate administrativã ºi financiarã pentru a implementa proiectul. O altã condiþie este ca acestea sã nu desfãºoare activitãþi într-unul din urmãtoarele domenii: pescuit, acvaculturã, activitãþi legate de procesarea primarã a produselor agricole etc.
Perioada de implementare a proiectului, adicã intervalul de timp de la semnarea contractului de finanþare pânã la data finalizãrii ultimei activitãþi prevãzute în cadrul proiectului, nu trebuie sã depãºeascã data de 31 iulie 2015. Cererile de finanþare se depun la sediul Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã din regiunea unde va fi implementat proiectul. Solicitantul trebuie sã depunã cererea de finanþare împreunã cu toate anexele, în patru exemplare. Formularul cererii de finanþare, împreunã cu rezumatul proiectului va fi depus ºi în format electronic (inscripþionate pe un CD).
Alocare
50.000 de euro este valoarea totalã a unui proiect, inclusiv cheltuielile neeligibile, finanþat prin intermediul Programului Operaþional Regional, mãsura destinatã sprijinirii dezvoltãrii întreprinderilor mici ºi mijlocii din România.
Actele necesare
• Rezumatul proiectului
• O copie dupã certificatul de înregistrare al firmei
• Cazierul judiciar ºi cazierul fiscal al reprezentantului legal al societãþii, în original
• Cele mai recente situaþii financiare ale firmei depuse la Administraþia Finanþelor Publice, în copie
• Declaraþia de eligibilitate, în original
• Documentele de proprietate asupra infrastructurii ºi terenului, în copie
• Studiu de fezabilitate, certificat de urbanism etc. (pentru proiectele care implicã execuþia de lucrãri)
• Plan de afaceri, copie
Articol de
Mona Scãriºoreanu

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge