Schimb de experienta la companii din Europa pe banii statului!

Întreprinzãtorii care au dezvoltat o afacere în ultimii trei ani ºi cei care plãnuiesc sã înceapã una pot participa la un schimb de experienþã cu antreprenori din alte þãri ale UE, ce activeazã într-un domeniu de activitate similar, în cadrul Programului Erasmus pentru Tineri Întreprinzãtori. Pro­iectul „Growing Up“, susþinut de Comisia Europeanã, dispune de fonduri de 170.000 de euro, potrivit lui Florin Jianu, vicepreºedintele Consiliului Naþional al Întreprin­derilor Private Mici ºi Mijlocii.
Programul le oferã antreprenorilor români posibilitatea de a lucra împreunã cu un antreprenor experimentat din altã þarã. Stagiul în strãinãtate poate dura între una ºi ºase luni. Antreprenorii primesc o sumã care va acoperi toate costurile.
Altfel spus, întreprinzãtorii care pleacã în strãinãtate vor suporta cheltuielile din banii lor, ulterior urmând ca toate cheltuielile cu transportul, cazarea ºi masa sã fie decontate. Perioada de implementare a programului este februarie 2013-ianuarie 2015.
Înscrierile se pot face pânã pe 30 noiembrie 2014. Atât antreprenorii care doresc sã meargã la schimb de experienþã în altã þarã, cât ºi cei care vor sã fie gazdã trebuie sã aplice pentru program pe site-ul www.erasmus-entrepreneurs.eu ºi sã intre în contact cu organizaþia intermediarã (Patronatul Tinerilor Întreprinzãtori din România ºi Direcþia Imple­men­tare Programe pentru IMM) cu care doresc sã colaboreze. Se cere un CV, motivaþia participãrii ºi un plan de afaceri în cazul celor care doresc sã devinã antreprenori.
România, codaºã în absorbþia de fonduri europene din cauza calitãþii reduse a guvernãrii
Ovidiu Nicolescu, preºedintele CNIPMMR (Consiliul Naþional al Întreprinderilor Private Mici ºi Mijlocii), spune cã România este codaºa Europei la absorbþia de fonduri europene din „cauza calitãþii reduse a guvernãrii“.
Datele aratã cã România are un grad de absorbþie de aproximativ 25% (procente ce includ ºi prefinanþãrile, nu doar rambursãrile, care sunt de 13% – n.n.) faþã de 60% în Lituania: „România trebuie sã aibã o strategie postaderare, care nu existã în prezent, sã numeascã în funcþii oameni cu experienþã, sã termine reforma administrativã“.
Nicolescu a mai precizat cã statul ar trebui sã perfecþioneze managementul fondurilor europene, acþionând pe douã paliere: crearea unui sistem de motivare a angajaþilor centrat pe performanþe, implementat la nivelul instituþiilor publice implicate în atragerea de fonduri europene ºi crearea unui mecanism de control în momentul depunerii ºi evaluãrii proiectelor.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge