România doreºte sã-ºi amplifice legãturile economice cu Pakistanul

Cooperarea între comunitãþile de afaceri ale ambelor þãri ar trebui sã primeascã un impuls, a adãugat ambasadorul român la Islamabad, Emilian Ion.
El a fãcut aceste remarci în timpul unei întâlniri cu Yassar Sakhi Butt, preºedinte al Camerei de Comerþ ºi Industrie din Islamabad /ICCI/. El a avut un schimb de opinii asupra intereselor comune ºi ei au convenit sã consolideze relaþiile comerciale bilaterale dintre cele douã þãri.
on a spus cã existã aproximativ 700 de investitori pakistanezi, implicaþi în asociaþii de afaceri profitabile în România, adãugând cã produse ale comunitãþii de afaceri locale ar putea fi exportate în România, în special articole textile, de îmbrãcãminte, din piele, sportive ºi instrumente chirurgicale. Consiliul de Afaceri România-Pakistan a oferit diverse legãturi pentru schimbul de informaþii legate de afaceri între cele douã þãri, a adãugat el.
Ambasadorul a propus ca tineri din ambele þãri sã poatã fi de asemenea conectaþi ca delegaþii de tineret, ajutând astfel la identificarea mai multor domenii de cooperare pentru a merge mai departe. Construcþia monumentului dedicat poeþilor naþionali din România ºi Pakistan, Mihai Eminescu ºi Allama Iqbal, a adus o nouã legãturã de prietenie ºi a amplificat relaþiile culturale dintre România ºi Pakistan, a notat el.
În discursul sãu de bun venit, Yassar Sakhi Butt, preºedinte al Camerei de Comerþ ºi Industrie din Islamabad, a calificat comerþul bilateral anual între România ºi Pakistan ca foarte scãzut, de aproximativ 150 de milioane de dolari, ºi a subliniat necesitatea de a-l îmbunãtãþi în continuare.
El a notat cã organizarea de evenimente culturale comune ºi schimburile frecvente de delegaþii de afaceri sunt opþiuni ce ar putea fi folosite pentru a exploata comerþul bilateral ºi potenþialul neexploatat de investiþii din ambele þãri.
Yassar Sakhi Butt s-a referit la produse pakistaneze, inclusiv orez, bunuri sportive, instrumente chirurgicale, produse farmaceutice, din piele ºi textile ce ar putea fi exportate în România ºi a propus ca oamenii de afaceri români sã caute oportunitãþi de a dezvolta relaþii de afaceri în domeniile identificate.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge