Quelle, prospera in Romania, in faliment in Germania.

Una dintre cele mai cunoscute companii de comerþ prin poºtã din Europa, Quelle, a dat faliment în Germania, dar a raportat vânzãri record în România. Cu o cifrã de afaceri de aproape 19,3 milioane de euro pe 2008, înregistratã în România, filiala Quelle de la Satu Mare deþine recordul la vânzãri pe Europa.
La nivel european, compania germanã Arcandor, care deþine ºi Quelle, se confruntã cu probleme financiare. Ieri, filiala din Germania a anunþat oficial cã va intra în procedurã de lichidare, în urma scãderii vânzãrilor în primele zece luni ale acestui an. Cu toate acestea, filialele din România ºi Ungaria, de pildã, au raportat profituri de 1,2 milioane de euro. Marca de vânzãri prin corespondenþã a grupului german Arcandor, aflat în redresare judiciarã, ºi care numãrã 7.000 de angajaþi, ar putea fi lichidatã dacã nu se gãseºte un cumpãrãtor.Aºa încât, oficialii Quelle au declarat cã sunt dispuºi sã vândã separat diviziile internaþionale „sãnãtoase“ ale companiei de retail.
Românii, campioni la comenzile prin poºtã
Administratorul Quelle România, Rees Heiko, susþine cã diviziile internaþionale, respectiv filiala din România nu este afectatã în acest moment, ºi cã nu se poate vorbi de concedieri.
„Sunt probleme într-adevãr, însã la Quelle Germania. Sunt discuþii în momentul de faþã cu investitori, însã compania Quelle Internaþional nu este pentru moment afectatã, ne desfãºurãm activitatea ca ºi pânã acum“, afirmã, administratorul Quelle România, cu sediul în Satu Mare. Compania are în total 10.500 de angajaþi, iar 3.100 dintre aceºtia îºi vor pierde locurile de muncã, dacã filiala din Germania va da faliment. Restul angajaþilor, care fac parte din diviziile internaþionale profitabile ale Quelle, vor avea de aºteptat pânã când compania le va vinde. Quelle România a reuºit sã ajungã pe primul loc, în rândul celor 16 filiale din Europa, la procentul de vânzãri prin intermediul comenzilor online.
„Suntem lideri pe România la comerþul prin poºtã ºi pe primul locul la cel online faþã de celelalte filiale Quelle. Principalii noºtri clienþi au vârste cuprinse între 25 ºi 35 de ani, fiind mai tineri faþã de alte þãri, deci cu o mai mare disponibilitate pentru instrumente online“. spune Géza Tündik, director al centrului logistic pe România. Bucureºtenii sunt printre cei mai fideli clienþi Quelle, fiind urmaþi de locuitorii din Braºov Cluj, Timiºoara sau Constanþa. Cea mai mare comandã a fost fãcutã anul acesta de un bãrbat din Târgu Jiu, care, printr-un singur apel, ºi-a cumpãrat trei ºezlonguri cu role, tabureþi ºi perne decorative, în valoare de aproape 7.000 de lei.
Cataloagele Otto, intrate pe piaþã în toamna anului 2006 nu ºi-au adaptat businessul pe specificul pieþei româneºti, potrivit fostului manager general al Otto pe România, Olivia Pamfil, motiv pentru care compania a ieºit de pe piaþã. Quelle a intrat pe piaþa autohtonã în 2005, iar acum doi ani a construit un depozit de circa patru hectare în Satu Mare. Baza de operaþiuni pentru România de la Satu Mare asigurã toate serviciille administrative ºi logistice de import, depozitare, preluarea comenzilor ºi expedierea produselor în toate colþurile þãrii.
Fãrã produse pe stoc
Tot la Satu Mare se aflã ºi call center-ul care preia comenzile telefonice din întreaga þarã, dar ºi din Ungaria.
Quelle are la bazã raþionamentul de a nu þine produse pe stoc, ci a le comanda de la firma-mamã, doar dupã procesarea cererilor clienþilor. Circa 80 de angajaþi asigurã funcþionarea acestui mecanism. Call centerul ºi serviciul IT proceseazã comenzile, trimiþând necesarul de marfã la sediul central. Dupã importarea produselor comandate, câteva zeci de angajaþi împacheteazã zilnic sute de colecte pregãtindu-le pentru expediere.
De la comanda telefonicã pânã la momentul în care poºtaºul aduce la uºa clientului produsele comandate ºi achitate prin ramburs, trec în medie ºapte zile, chiar dacã termenul oficial de livrare este de 30 de zile. Peste douã milioane de cataloage Quelle se tipãresc ºi se distribuie anual în România. Principalii concurenþi sunt La Redoute ºi 3Suisses.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge