Produsele ºi serviciile pentru copii, o piaþã care a ajuns la circa 3 miliarde de euro

Gabriela Alexandrescu a deschis în apropierea Pieþei Dorobanþi din Capitalã un magazin cu haine pentru copii, Pink & Blue, în care a investit 80.000 de euro din fonduri proprii ºi, dupã cum spune chiar ea, mult efort. Este angajatã ºi dacã n-ar fi fost în concediu de maternitate, n-ar fi avut timp pentru a pune pe picioare aceastã afacere, deºi o bãtea gândul de vreo doi ani sã-ºi încerce norocul în antreprenoriat. A fost nevoie, de pildã, sã meargã în Italia pentru negocierile cu furnizorul ºi pentru a alege produsele, un demers mai dificil decât pare, \”pentru cã trebuie sã alegi dintr-o paletã foarte largã astfel încât sã compui o sortimentaþie completã pentru mai multe vârste\”. De ce a ales tocmai acest domeniu? \”Din pasiune ºi pentru cã am vãzut cã lipsesc de pe piaþã hãinuþe de copii deosebite\”, spune Alexandrescu, care are doi copii ºi, adaugã ea, se baza pe cãlãtoriile în strãinãtate pentru a cumpãra lucruri speciale.
Cei circa 100 mp ai magazinului sunt împãrþiþi în douã zone distincte, una pentru fetiþe ºi alta pentru bãieþi, iar produsele aºezate pe rafturi ºi umeraºe au preþuri cuprinse între câteva zeci de lei ºi 1.700 de lei. Cu 24 de lei poate fi cumpãratã o bavetã mini, din colecþia Paco, cele mai scumpe lucruri fiind cele din colecþia pentru botez sub brandul Marcella Home. \”Este o colecþie româneascã, iar hãinuþele sunt realizate manual, cu o broderie inspiratã din stema Transilvaniei\”, explicã Gabriela Alexandrescu. În magazin se vând haine ºi încãlþãminte pentru copii de pânã la 12 ani (\”de regulã doar pânã la aceastã vârstã decizia de achiziþie aparþine pãrinþilor\”) produse de grupul italian Mafrat, din colecþii precum Laura Biagiotti, Gianfranco Ferre, Ferrari, Gas sau Beverly Hills Polo Club.
Decizia de investiþie, spune Alexandrescu, nu s-a bazat pe un studiu de piaþã, ci pe fler. Promisiunea reuºitei þine însã mai degrabã de niºa îngustã pe care a ales-o: produse super premium ºi de lux pentru copii. Pentru cã segmentul luxului se comportã, în aceastã perioadã, complet atipic faþã de restul \”plutonului\”. Altminteri, alþi retaileri de îmbrãcãminte ºi încãlþãminte pentru copii nu trãiesc vremuri prea roz. \”Multe magazine s-au închis, dar noi am încercat sã pãstrãm toate spaþiile\”, afirmã Alexandre Eram, proprietarul reþelei Z, care spune cã perioada actualã este foarte instabilã. Mai mult, vânzãrile din septembrie ºi prima jumãtate din octombrie au fost afectate de faptul cã perioada a fost mult mai caldã decât în alþi ani. Or, mãrfurile de pe rafturi sunt adaptate deja sezonului rece. Pe de altã parte, vânzãrile din luna august au fost cu 20% mai mari decât în perioada similarã a anului trecut, stimulate de reducerile masive de închidere a sezonului.
\”Preþurile au o influenþã foarte mare în decizia de cumpãrare, iar oamenii cautã lucruri accesibile\”, argumenteazã Eram. Gama de preþuri din magazinele Z variazã de la 9 la 200 de lei. În opinia lui, o investiþie în aceastã perioadã are douã aspecte. Pe de o parte, momentul este potrivit pentru cã spaþiile se gãsesc mult mai uºor, iar chiriile sunt mai bune decât în urmã cu câþiva ani. Pe de altã parte însã, puterea de cumpãrare este mai scãzutã ºi o investiþie fãcutã doar în perspectiva câºtigurilor viitoare este riscantã. Bugetul pentru deschiderea unui nou magazin Z se plaseazã între 100.000 ºi 150.000 de euro, dar Eram a preferat sã fie precaut în ultima perioadã ºi de circa un an ºi jumãtate n-a mai deschis niciun spaþiu. În privinþa produselor de lux adresate copiilor, proprietarul reþelei Z considerã cã pãtura de clienþi este foarte redusã, lucru care constituie o piedicã pentru rularea mãrfurilor. \”Poþi constata cã se vinde un tricou ºi alte patru rãmân pe stoc\”, explicã el. Deºi, mãrturiseºte el, este un optimist din fire, despre viitor nu poate spune prea multe lucruri bune. \”Cu siguranþã cã în 2012 nu va fi bine, dar ce urmeazã sã se întâmple nu ºtiu, suntem cu toþii orbi\”, spune Eram.
Gabriela Alexandrescu este însã optimistã – plãnuieºte sã mai deschidã un Pink & Blue într-un mall. În plus, mizeazã pe sistemul voucherelor-cadou ºi livrãrile la domiciliu. \”Clienþii care ne-au vizitat ºi cunosc produsele pot face comenzi prin telefon, livrarea la domiciliu fiind gratuitã\”, spune ea.
Pãrinþii cheltuiesc aproape o treime din venituri pentru copii, indiferent de educaþie, poziþia socialã sau regiunea geograficã a þãrii, aratã un studiu realizat anterior de compania de cercetare de piaþã 360insights. Chiar dacã scãderea puterii de cumpãrare a modificat comportamentul de consum pentru cele mai multe pieþe, în cazul produselor ºi serviciilor destinate copiilor gradul de fidelizare este, în continuare, ridicat. Aºa se face cã pentru cei circa 4 milioane de copii cu vârsta de pânã în 18 ani, vânzãrile de bunuri ºi servicii depãºesc anual circa 3 miliarde de euro, conform calculelor BUSINESS Magazin. Suma cuprinde toate cheltuielile cu creºterea, îngrijirea ºi educaþia unui copil. Pentru toate categoriile de vârstã, dupã costurile dedicate alimentaþiei, în top se plaseazã cheltuielile cu îmbrãcãmintea ºi încãlþãmintea – o piaþã care se ridicã, potrivit unor estimãri ale companiilor, la o valoare anualã de peste 1 miliard de euro.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge