Productivitatea din industria uºoarã este sub media europeanã, din lipsa tehnologizãrii

Productivitatea din industria uºoarã este sub media europeanã, din lipsa tehnologizãrii
Productivitatea din industria pielãriei, a textilelor ºi a lemnului din România se aflã sub media þãrilor din Uniunea Europeanã pentru cã aceste sectoare nu sunt complet tehnologizate, a declarat ºeful Direcþiei generale de politicã industrialã din cadrul Ministerului Economiei, Petru Ianc, relateaza NewsIn.
El a precizat cã automatizarea ºi computerizarea acestor sectoare ale industriei prelucrãtoare va conduce la creºterea productivitãþii, dar ºi la posibilitatea de a angaja forþã de muncã redusã, dar mai bine plãtitã.
România are în raport cu statele din UE15, o maximã specializare a structurii în industria pielãriei , industria textilã ºi fabricarea produselor din lemn, a completat vicepreºedintele Centrului Român de Modelare Economicã (CERME), Cezar Mereuþã.
Potrivit vicepreºedintelui CERME, industria prelucrãtoare a României este complementarã cu cea a Uniunii Europene, în domeniul ramurilor intensive în forþã de muncã. Pentru orizontul anului 2012 nivelul de competitivitate în aceste trei sectoare se va menþine, chiar dacã industria textilã ºi cea a pielãriei se vor confrunta cu o puternicã presiune concurenþialã, a mai spus Mereuþã.
De asemenea, a fost menþionatã necesitatea de a investi în industria prelucrãtoare cu capital autohton ºi strãin, în valoare de 20-25 de miliarde de euro în perioada 2007-20013, precum ºi necesitatea amplificãrii exporturilor de produse industriale într-un ritm mediu anual de 15-18%. Un alt factor esenþial îl constituie construirea unui mediu favorizant dezvoltãrii acestei industrii, comparativ cu cel existent în þãrile dezvoltate din Uniunea Europenã.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge