Pe Inditex , criza nu i-a afectat!

Inditex este una dintre cele mai mari companii de modã din lume dupã venituri ºi cel mai important jucãtor de pe aceastã piaþã din România. În timp ce alte companii au fost scoase din joc de \”vremurile grele\”, cei de la Inditex nu s-au lãsat miºcaþi de vântul crizei.
\”Pe noi criza financiarã nu ne-a afectat, ºi chiar nu putem fi un barometru pentru revenirea din aceastã situaþie economicã dificilã\”, spune Raul Estradera, director de comunicare în cadrul Inditex, la o cinã pe malul Oceanului Atlantic, în Arteixo, un sat de circa 25.000 de locuitori în care s-a nãscut acest business.
La circa zece kilometri de La Coruna, în nord-vestul Spaniei, grupul spaniol, unul dintre cele mai mari din domeniu la nivel mondial, cu afaceri de 11 mld. euro în 2009, îºi are sediul. Aici în clãdirea Indirex sunt ºi echipele care se ocupã de Zara, primul brand al Inditex ºi totodatã cel care aduce peste 50% din afacerile grupului, precum ºi de Zara Home ºi Pull&Bear. Celelalte branduri – Bershka, Uterque, Stradivarius, Massimo Dutti ºi Oysho – au sediul central la Barcelona.
Reprezentanþii Inditex nu vorbesc despre cifra de afaceri ºi nici nu se laudã cu faptul cã sunt cei mai mari sau unii dintre cei mai mari jucãtori din domeniu. Ba mai mult, o fac sã parã un lucru nu foarte important. Este important, spun ei, cã au depãºit plafonul de 5.000 de magazine în întreaga lume ºi cã au circa 100.000 de angajaþi. Doar în România au deja 55 de magazine ºi sunt în curs de deschidere altele, iar numãrul angajaþilor depãºeºte 1.000 de oameni, potrivit unor surse din piaþã.
Acasã la Inditex este liniºte ºi pare cã problemele crizei nu au ajuns. Sediul central din Arteixo este o clãdire din sticlã despre care nu ai bãnui nimic dacã nu ai vedea scris la intrare Inditex. La ora 9 dimineaþa maºinile intrã pe poartã una dupã cealaltã. Vizitatorii nu pot trece însã de barierã fãrã acreditare. Înãuntru totul este lemn ºi marmurã. Clãdirea pare însã neocupatã pentru cã pe holuri nu este nimeni. În birouri însã e lume ºi toþi angajaþii par ocupaþi. \”O sã vedeþi cã la noi toatã lumea este frumoasã ºi se îmbracã bine\”, ne avertiza o reprezentantã a Inditex. La Inditex nu se vede foarte multã lume, însã la Zara acasã, oamenii sunt mult mai \”vizibili\” pentru cã \”birourile\” sunt de fapt un birou deschis. Mai mult, este miºcare, oamenii aleargã, merg la întâlniri ºi lucreazã la calculator.
Cele douã case – cea a Inditex ºi cea a Zara – sunt despãrþite de o linie \”invizibilã\” pentru cã fiecare are casa lui, potrivit unui reprezentant al Inditex. De fapt, amândouã sediile sunt în aceeaºi clãdire.
Care este însã povestea Inditex? Istoria companiei spaniole începe cu aproape jumãtate de secol în urmã, în Galicia, în nord-vestul Spaniei, cu o fabricã. Pentru cã fabrica avea comenzi pe bandã rulantã, Amancio Ortega, omul din spatele acestui gigant în modã, retras de foarte puþinã vreme de la conducerea companiei, a deschis primul magazin Zara în 1975. Patru ani mai târziu avea cinci spaþii, iar în \’88 depãºea graniþele Spaniei ºi \”ateriza\” în Porto, Portugalia. Acum, în toate colþurile lumii ºi în fiecare oraº din Spania, ba chiar la fiecare colþ de stradã, gãseºti un magazin al Inditex. ªi nici de clienþi nu duc lipsã spaniolii, chiar dacã economia a fost lovitã de recesiune, iar rata ºomajului este la circa 20%.
În spatele fiecãreia dintre aceste etape stã o echipã de angajaþi care creeazã, testeazã ºi apoi implementeazã în magazinul-pilot. Apoi, aceºtia fac poze în acest magazin \”secret\”, poze pe care le trimit în toate magazinele din lume, pentru cã toate trebuie sã arate la fel. Conceptul de magazin-pilot a fost introdus de Inditex în urmã cu mai mulþi ani, iar acum existã câte unul pentru fiecare brand. Un astfel de \”magazin\” este magazin doar cu numele, pentru cã nu se pot face cumpãrãturi aici. Þinut departe de ochii lumii, spaþiul este un \”cobai\” pentru magazinele reale ale fiecãrui brand. Aici sunt trimise prima datã colecþiile, ºi o echipã de \”arhitecþi pentru interior\” aºazã hainele ºi decoreazã vitrinele de asemenea manierã încât clienþii sã vinã fãrã sã mai fie nevoie de publicitate. \”Deºi conceptul de bazã este acelaºi în toate colþurile lumii, decorarea vitrinelor poate suferi mici modificãri de la oraº la oraº\”, spune Estradera.
Puzzle-ul Inditex
Cu magazine din China pânã în Statele în Unite, ºi în curând în Australia, spaniolii de la Inditex þin situaþia sub control în orice moment, pentru cã, spun ei, \”în orice moment ºtim ce se vinde ºi cât se vinde în orice magazin din lume\”.
\”Echipele din sediul central sunt în permanenþã în contact cu reprezentanþii magazinelor din fiecare þarã. Chiar dacã nu vorbesc la telefon în fiecare zi, cu siguranþã sunt la curent cu tot ce se întâmplã.\”
În departamentul însãrcinat cu aceastã misiune, în sediul central al Zara din Arteixo câteva zeci de oameni stau cu ochii în monitoare pentru a urmãri situaþia magazinelor brandului. În sala lungã, de un alb orbitor, decoratã cu câþiva pereþi falºi care despart partea de creaþie de cea comercialã sunt câteva zeci, chiar sute de angajaþi. Reprezentanþii Inditex explicã: \”Toþi angajaþii noºtri sunt într-un contact permanent, însã fiecare are propriile sarcini bine determinate\”. Totul este ca un puzzle unde fiecare piesã se potriveºte la locul ei.
Procesul este însã complex ºi fiecare etapã implicã cel puþin câteva sute de oameni. Mai mult, moda merge mânã în mânã cu informatica, pentru cã fãrã calculatoarele care þin sub control întregul proces nu ar exista hainele.
Mai bine de 100 de oameni se ocupã de partea de creaþie a hainelor la Zara pentru femei. Tot atâþia sunt ºi în secþiunea de creaþie pentru bãrbaþi ºi în cea pentru copii. \”Fiecare creeazã ºi expune cãtre ceilalþi. Unele modele sunt alese ºi merg mai departe, altele rãmân doar la stadiul de proiect.\”
De aici, modelele pe hârtie sunt trimise cãtre departamentul care le realizeazã tot pe hârtie, însã în mãrime naturalã, apoi trec pe la croitorie, unde se creeazã prototipul, ºi mai departe ajung în fabricile partenere, unde sunt realizate în numãr infinit de mare. De aici nu sunt însã trimise în magazine, ci înapoi la Inditex, unde sunt cãlcate, ambalate ºi distribuite în magazine.
Orice comandã ajunge în una dintre cele peste 70 de þãri unde este prezent grupul spaniol în maximum douã zile. Odatã primitã comanda dintr-o anumitã þarã este nevoie de douã ore pentru procesare, opt ore pentru realizarea coletelor ºi în 36 de ore – dacã este trimisã cu camionul – sau 48 de ore (pentru alte continente) cu avionul – ajunge la destinaþie. În interiorul Europei, unde sunt realizate 80% din vânzãrile grupului, se utilizeazã transportul terestru.
Pentru restul lumii, avionul. Pentru a-ºi realiza obiectivul de 48 de ore divizia de distribuþie lucreazã non-stop. Aceasta este însã singura cu un asemenea program. În fabrici se lucreazã doar opt ore, \”pentru cã reuºim sã ne acoperim nevoile astfel. Doar în perioada de vârf, dacã nu ne descurcãm, prelungim programul din fabrici\”.
Întregul proces are precizia unui ceas pentru cã fiecare element al acestui lanþ este deþinut sau controlat de Inditex, de la fabrici la companiile de transport ºi distribuþie. Mai mult, compania deþine ºi o agenþie de turism pentru a facilita cãlãtoriile angajaþilor. Totul în sediul central.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge