Patronii bihoreni lucreazã la un plan anti-crizã

Un grup de analizã format din reprezentanþi ai mediului privat lucreazã la creionarea unei strategii anti-crizã care sã ajute firmele bihorene sã traverseze perioada de recesiune economicã. “Sã fie clar. Nu îi putem salva pe toþi, dar putem interveni punctual în anumite domenii, pentru a sprijini firmele sã traverse aceastã perioadã dificilã”, a declarat joi, în cadrul unei conferinþe de presã, Dan Octavian, directorul Federaþiei Patronilor.
Pentru a ajuta companiile locale sã traverseze perioada de recesiune, un grup de analizã format din reprezentanþi ai mediului privat lucreazã la un program anticrizã. Conform declaraþiei directorului Federaþiei Patronilor, planul se va baza pe patru piloni principali: asocierea în clustere a firmelor din domeniul construcþiilor ºi turismului pentru a pune în comun atuurile ºi resursele firmelor locale, sprijinirea proiectelor generatoare de locuri de muncã, încurajarea demersurilor administraþiei locale de atragere de fonduri structurale ºi eliminarea de pe piaþã a târgurilor “pirat” în care producãtori ºi comercianþi din domeniul industriei uºoare vând în Oradea “la negru” în detrimentul firmelor locale.
“Trebuie sã împiedicãm scoaterea capitalului din judeþ ºi sã sprijinim firmele locale sã producã în continuare apãrând locurile de muncã ale orãdenilor”, a spus Dan Octavian. Directorul a declarat cã anul trecut în Oradea au avut loc nu mai puþin de 18 astfel de târguri, iar firmele locale s-au plâns cã în tot atâtea sãptãmâni vânzãrile le-au scãzut drastic. “Nu putem permite ca o treime din an companiile din Bihor sã producã pe stoc, iar firme din afara judeþului, care vând fãrã casã de marcat, sã vinã sã stea trei zile, sã ia banii orãdenilor ºi sã plece sã îi învârtã în afaceri în alte judeþe din þarã”, a spus Octavian.
Reprezentantul Federaþiei Patronilor a spus cã va face demersuri pe lângã administraþia localã pentru interzicerea unor astfel de acþiuni în spaþiile municipalitãþii ºi pentru stabilirea unui calendar clar al târgurilor din municipiu. În schimb, pentru a ajuta firmele bihorene sã vândã, iar populaþia sã aibã acces la produse ieftine, Federaþia vrea sã încurajeze organizarea unor “târguri de stocuri”.
“Majoritatea firmelor au depozitele pline. Tot ce trebuie sã facem este sã oferim companiilor cadrul în care pot sã vândã la preþuri de producãtor prin organizarea unor târguri de solduri. E drept, produsele nu vor fi la ultima modã, dar vor fi ieftine ºi de calitate”, a mai spus Dan Octavian. El a fãcut deja un experiment pe o firmã de producþie de încãlþãminte din Sântion care anul trecut a organizat, în trei luni diferite, expoziþii cu vânzare la poarta fabricii, la preþ de producãtor.
“Cele trei sesiuni au avut succes. Au venit la cumpãrãturi orãdeni din toate categoriile sociale ºi inclusiv firme din Ungaria, care au cumpãrat produse în scopul comercializãrii. Astfel, am golit stocurile firmei ºi am atras capital în judeþul Bihor. Nu trebuie decât sã implementãm aceaºi reþetã, dar la o scarã mai mare”. Directorul a mai apreciat cã primul târg de acest gen din Oradea umeazã sã fie organizat în perioada premergãtoare sãrbãtorilor de Paºte.
Înfiinþatã în anul 1991, Federaþia Patronilor este cea mai veche asociaþie patronalã din Bihor ºi numãrã în prezent circa 400 de membri cotizanþi. Numai anul trecut în asociaþie s-au înscris circa 60 de firme noi.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge