Modexpo 2007, în perioada 15-18 martie 2007, la Complexul expoziþional ROMEXPO!

Firmelor din Bulgaria, India, Italia, Turcia ºi Ungaria, care au participat ºi la ediþiile precedente ale MODEXPO, începând din acest an, li se alãturã firme din Franþa, Grecia, Polonia, Portugalia ºi Slovenia. În total, ºi-au anunþat participarea peste 140 de firme, dintre care 90 sunt româneºti ºi 50 sunt strãine, care vor ocupa o suprafaþã de aproape 7000 metri pãtraþi.
Vizitatorii vor putea admira ºi, dupã caz, cumpãra sau contracta confecþii de damã, de bãrbaþi ºi de copii, lenjerie intimã, îmbrãcãminte ºi articole sport, îmbrãcãminte XXL, tricotaje, haine ºi articole din blanã, îmbrãcãminte din piele, marochinãrie, pasmanterie, încãlþãminte pentru femei, bãrbaþi ºi copii, fire, fibre, þesãturi, cãptuºeli, nasturi, fermoare, capse, articole de întreþinere pentru îmbrãcãminte-încãlþãminte.
O altã noutate este cã la ediþia actualã, India va avea statut de þarã partenerã. O premierã este ºi faptul cã MODEXPO va fi organizat în paralel cu BITME, expoziþia internaþionalã de echipamente ºi tehnologii pentru industria textilã ºi pielãrie. Cele douã manifestãri expoziþionale se vor desfãºura în pavilioanele 14 ºi 15 (MODEXPO), 16 ºi 17 (BITME) din cadrul Complexului Expoziþional ROMEXPO.
“Creºterea spectaculoasã a numãrului de expozanþi din Uniunea Europeanã la MODEXPO ºi BITME reflectã interesul Uniunii pentru piaþa româneascã. Aderarea României în Uniunea Europeanã la 1 ianuarie 2007 deschide noi perspective pieþei româneºti de articole ale industriei textile, aducând noi oportunitãþi firmelor din domeniu ºi, implicit, consumatorilor. Concomitent, va creºterea concurenþa prin pãtrunderea pe piaþa româneascã a firmelor de profil din strãinãtate. Firmele din þãrile Uniunii sunt interesate de piaþa româneascã, pentru a identifica potenþiali distribuitori, furnizori ºi parteneri de afaceri.
Firme din þãri cu tradiþie în domeniul textil (Austria, Germania, Franþa, Italia, Grecia, Turcia, India) vin în România pentru a-ºi materializa experienþa, pentru a investi în tehnologie, cu scopul obþinerii unei cât mai bune productivitãþi. Pentru a-ºi putea menþine competitivitatea în noile condiþii concurenþiale, firmele româneºti vor trebui sã îºi intensifice eforturile în direcþia creãrii de brand-uri proprii puternice, care sã poatã pãtrunde pe pieþele europene.”, a declarat Tiberiu Pap, director Departamentul de Organizare Târguri ºi Expoziþii ROMEXPO.
Expoziþia poate fi vizitatã zilnic între orele 10-18, iar în ultima zi între orele 10-16. Preþul biletului de intrare este de 5 lei.
Organizatorii au expediat deja specialiºtilor 15.000 de invitaþii. Specialiºtii pot gãsi invitaþia ºi online, la adresa www.primavara.modexpo.ro/vizitare.php. sau prin intermediul site-ului www.businesstexin.ro
Centrul de presã
Romexpo

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge