Modexim Craiova, angajeaza 1000 de confectioneri si aduce Cora in Craiova.

Retailerul ar urma sã deschidã un centru comercial la parterul clãdirii Modexim SA. Societatea a concesionat de la Primãria Craiova un teren pentru parcãri ºi cãi de acces necesare spaþiului comercial. Pe schiþa ce însoþeºte proiectul de hotãrâre scrie „magazin Cora“.
Pavilionul de la parterul fabricii de confecþii ar urma sã fie închiriat de cãtre România Hipermarchet SA, Compania care a dezvoltat brandul Cora în þara noastrã. Pânã în acest moment, producãtorul craiovean de confecþii Modexim SA a fãcut primul pas, concesionând de la Primãria Craiova terenurile din jurul clãdirii, pentru parcãri ce ar putea fi destinate viitorului centru comercial.
În ºedinþa de sãptãmâna trecutã, Consiliul Local (CL) Craiova a aprobat o hotãrâre prin care se concesioneazã terenurile din jurul fabricii de confecþii cãtre compania care activeazã acolo, Modexim SA. Proiectul transmis de cãtre Modexim municipalitãþii se referã la solicitarea concesionãrii terenurilor din jurul clãdirii fabricii (ieºirile fabricii pe strada Dr. Dimitrie Gerota ºi Dr. Nicolae Ionescu-Siseºti), concesionare ce are drept scop realizarea unui proiect „pentru punerea în valoare a parterului clãdirii din bulevardul 1 Mai, nr. 86, în suprafaþã construitã de circa 10.000 de metri pãtraþi, ºi crearea de locuri de muncã în municipiul Craiova“, a declarat directorul general al SC MODEXIM SA, Iuliana Dãniºor. În schiþa (planul) proiectului ataºatã la hotãrârea CL, intitulatã „Centru Comercial Craiova“ se poate observa cã spaþiul comercial ar avea 13.215 metri pãtraþi, cu tot cu parcãri, iar în dreptul unei intrãri scrie „magazin Cora“. Întregul parter al clãdirii de la Modexim ar urma sã fie destinat deschiderii unui hipermarket Cora, iar activitãþile fabricii de confecþii sã se desfãºoare la etajele celelalte. În prezent, la parterul clãdirii activeazã, printre altele, ºi outlet-ul Steilmann.
„Activitatea de confecþii continuã!“
Întrebatã despre viitorul centru comercial, directorul general al Modexim SA, Iuliana Dãniºor, a declarat, pentru GdS cã terenurile concesionate de la primãrie vor fi destinate „pentru un proiect viitor“, fãrã a confirma dacã este vorba sau nu de Cora. Cert este cã activitatea de confecþii va continua la Modexim. „Activitatea de producþie de confecþii va continua la Modexim pe celelalte etaje. Noi dorim sã dezvoltãm activitatea de producþie de confecþii ºi ne-am dori foarte mult sã mai deschidem încã un etaj pentru producþie. Avem numeroase comenzi ºi invitãm oamenii sã vinã cãtre noi, sã se angajeze. Am început sã producem pentru sezonul toamnã-iarnã ºi este nevoie de mai mulþi oameni pentru activitatea de confecþii“, a spus Iuliana Dãniºor.
Managerul general al Steilmann Romeo Pomponiu a confirmat ca ar fi in plan angajarea a aproximativ 1000 de confectionere.
În 2012, firma a reuºit sã îºi dubleze cifra de afaceri. „În ciuda crizei economice cu care se confruntã economia, în special în domeniul confecþiilor, Modexim SA este o companie rentabilã, care are aproximativ 700 de salariaþi. Nu face parte din economia subteranã, adicã nu practicã munca „la negru“, ceea ce înseamnã cã ajung foarte mulþi bani la bugetul statului, contribuind astfel la PIB ºi asigurând locuri de muncã ºi condiþii de muncã decente pentru angajaþi“, a declarat directorul general al Modexim SA, Iuliana Dãniºor. În septembrie anul trecut, Modexim SA a preluat activitatea companiilor Craimodex ºi Steimann-Modexim. Aceastã combinaþie a dus la eficientizarea fabricii, prin diminuarea personalului indirect productiv ºi prin creºterea personalului direct productiv. Încã o mãsurã care a condus la creºterea cifrei de afaceri a fost aceea cã „Modexim a selectat comenzile cele mai rentabile de la partenerii externi“, a explicat Iuliana Dãniºor. Fabrica livreazã produse cãtre clienþi din Franþa, Italia, Germania ºi Anglia, iar întreaga producþie se realizeazã în sistem lohn.
Fabrica realizeazã toatã gama de confecþii pentru femei. Din mâinile lucrãtoarelor din fabricã ies produse deosebite, pentru branduri celebre, cum ar fi Steilmann, Max Mara, Vestebene, Lewinger, Suzanne Martin, Zara, H&M ºi multe alte mãrci cunoscute atât la noi, cât, mai ales, peste hotare. Din cauza crizei, clienþii externi sunt destul de pretenþioºi, astfel cã primeazã calitatea mai mult ca oricând. „Se vând doar produsele perfecte“, a precizat Iuliana Dãniºor. Compania a rezistat pe o piaþã concurenþialã acerbã, respectând acel „gentleman‘s agreement“, care poate crea legãturi trainice între un client extern ºi un furnizor român, de talia Modexim.
Compania atrage atenþia cã firmele care compun „economia subteranã“ constituie o concurenþã neloialã acerbã pentru acei agenþi economici care îºi desfãºoarã corect activitatea ºi plãtesc salarii „la vedere“. „Asemenea firme care angajeazã oameni la negru îºi pot permite sã aibã ºi preþuri mai mici, pentru cã nu plãtesc la stat sume mari, la fel ca noi“, a spus directorul general al Modexim. Compania dezaprobã ºi creºterea nejustificatã a costurilor la utilitãþi.
În industria uºoarã, problemele de personal nu sunt de neglijat, în sensul cã existã dificultãþi în gãsirea de forþã de muncã. Modexim cautã încontinuu lucrãtori pentru fabrica din Craiova. Iuliana Dãniºor susþine cã firma oferã „salarii decente, peste nivelul pieþei. Salariul mediu net pe fabricã, la opt ore lucrate ºi la realizãri de 100%, este de 1.200 de lei, cu tichetele de masã incluse. De asemenea, salariaþii beneficiazã de toate prevederile Codului Muncii ºi ale Contractului Colectiv de Muncã“.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge