Leonardo este strivit de datorii de 100 de milioane de euro

Retailerul român de încãlþãminte ºi marochinãrie Leonardo va intra în reorganizare judiciarã, din cauza scãderii cererii pe piaþa internã ºi a reducerii vânzãrilor, cu 25%, în acest an.
În acest sens, Leonardo a încheiat un parteneriat cu Casa de Insolvenþã Transilvania, se aratã într-un comunicat al firmei de insolvenþã.
Leonardo îºi continuã activitatea
Florin Panea, acþionarul majoritar al lanþului de magazine, a declarat cã Leonardo îºi continuã activitatea în mod normal ºi îºi va onora toate obligaþiile faþã de creditori.
\”Ne dorim sã menþinem bunele relaþii cu bãncile care ne-au creditat, precum ºi cu furnizorii, cu care vom colabora în continuare\”, a spus Panea.
Radu Lotrean, asociat coordonator la Casa de Insolvenþã Transilvania, a apreciat intenþia acþionarilor Leonardo privind salvarea companiei prin reorganizare judiciarã.
\”Este un semn cã mediul de afaceri este pregãtit pentru reorganizare ºi relansare a bussiness-ului ºi nu mai asociazã în mod eronat termenul de reorganizare cu faliment\”, a mai spus Lotrean.
Ce spune procedura reorganizãrii judiciare?
Procedura reorganizãrii judiciare este reglementatã prin Legea 64/1995 privind reorganizarea ºi falimentul.
Legea prevede cã, în baza unui plan de reorganizare, debitorul va continua activitatea sub supravegherea unui administrator, pânã când judecatorul sindic va dispune intrarea companiei în faliment.
Debitorul sau administratorul sunt obligaþi sã prezinte judecãtorului sindic, trimestrial, rapoarte asupra situaþiei financiare a companiei în cauzã, documentaþiile fiind transmise ºi creditorilor.
Furnizorii de electricitate, gaze naturale sau apã nu au dreptul, în perioada de reorganizare, sã sisteze serviciile.
30 de magazine închise ºi 600 de angajaþi concediaþi
Leonardo a închis în acest an 30 de magazine neprofitabile ºi a concediat 600 de angajaþi în urma restructurãrii, a anunþat în septembrie Ensight Management Consulting, firma de consultanþã care a asistat compania în acest proces.
Reþeaua de magazine cuprindea la sfârºitul anului 2008 peste 200 de magazine în principalele zone urbane din România, Ungaria, Bulgaria ºi Moldova ºi avea peste 3.000 angajaþi. Leonardo România a avut în 2008 o cifrã de afaceri de 500 milioane de lei, fãrã TVA, iar grupul Leonardo a atins vânzãri de peste 600 milioane de lei în aceeaºi perioadã.
\”Piaþa retailului de încãlþãminte a fost puternic afectatã de criza economicã, vânzãrile scãzând, în 2008, cu aproximativ 30% faþã de 2007. În anii precedenþi, Leonardo a urmat o politicã de extindere agresivã a reþelei de magazine. Pentru aprovizionarea magazinelor, a achiziþionat din ce în ce mai multã marfã, fapt ce a condus la crearea unor datorii semnificative faþã de furnizori\”, se arãta în comunicatul Ensight.
În contextul reducerii vânzãrilor, corelatã cu creºterea dificultãþii de a obþine finanþare suplimentarã, datoriile au devenit dificil de acoperit, iar retailerul a început un proces de restructurare.
UPDATE: Datorii cât cifra de afaceri din 2008
Compania deþinutã de Florin Panea a aplicat din proprie iniþiativã la reorganizarea judiciarã, încheiind un parteneriat cu Casa de Insolvenþã Transilvania. \”Leonardo a solicitat aceastã procedurã\”, a declarat pentru capital.ro Radu Lotrean, asociat coordonator la Casa de Insolvenþã Transilvania.
El a adãugat cã motivul principal ale aceste iniþiative este încercarea companiei de a face faþã presiunilor exercitate de furnizori ºi de creditori. \”De asemenea, situaþia economicã actualã a avut un cuvânt de spus\”, a mai subliniat Lotrean.
Potrivit asociatului Casei de Insolvenþã Transilvania, Leonardo are în acest moment datorii care ajung în jurul valorii de 100 milioane de euro. \”70% din aceste datorii sunt cãtre furnizori, aceastã perioadã fiind cea în care sunt livrate stocurile de marfã pentru Sãrbãtorile de iarnã\”, a declarat oficialul Casei de Insolvenþã Transilvania. Restul datoriilor sunt cãtre stat, bãnci ºi salariaþi. \”Datoriile cãtre angajaþi reprezintã o parte dintre salariile neplãtite\”, a declarat Lotrean.
Reorganizarea judiciarã va dura pânã la 4 ani, timp în care compania va încerca sã îºi plãteascã datoriile. \”Sunt sigur cã Leonardo va urma programul planului de reorganizare ºi nu va ajunge în situaþia falimentului\”, a încheiat Lotrean.
SURSA: Mediafax

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge