Irina Schrotter: ”Dacã eºti om de afaceri român e echivalent cu un potenþial infractor”

Cum îi este neclar încã dacã are sau nu loc în halele Nokia de la Jucu, Irina Schrotter se concentreaza pe productia din comuna Vetrișoaia, din județul Vaslui, unde are deschisa deja o micã fabricã de confecții.
Irina Schroter a avut amabilitatea de a raspunde la cateva intrebari
– Ce credeþi ca ne aºteaptã în urmãtoarele 12 luni? Avem motive sã fim mai optimiºti? Sau tot pesimiºti?
Irina Schrotter: 2012 e crucial, pentru cã se vor negocia bugetele cu UE, se stabilesc direcþiile – ori va fi anul care va plasa România pe altã orbitã, ori anul în care ne vom consolida poziþia de membri UE. Practic, dacã nu vom ieºi anul viitor cu o strategie coerentã pentru 2014 – 2020, generaþia noastã va pierde trenul care ar putea îndrepta România spre un alt viitor. Politicienii trebuie sã vinã cu idei, sã înþeleagã cã nu mai pot strãluci prin absenþã la acest capitol. Altfel, fiind ºi an electoral, teoretic, te aºtepþi la cifre mai bune, fãrã suport economic în spate.
– Sunt deja patru ani de când croim scenarii de crizã, iar 2012 va fi, probabil, al cincilea. Cum se poartã dialogul dintre guvernanþi ºi mediul de afaceri privat?
I.S.: Dacã vor asculta ceea ce spune zona privatã din România – atenþie, când spun asta nu înseamnã cã trebuie sã se uite exclusiv cãtre capital strãin –, se vor gãsi soluþii. Trebuie sã vorbeascã, poate în primul rând, cu autohtonii ºi cu mediul de afaceri strãin. Cu toþii trebuie sã-ºi schimbe comportamentul faþã de investitorul autohton. Nimeni nu ne va salva… doar încrederea, curajul ºi asumarea de riscuri a capitalului autohton. Restul vor pleca. La prima zdruncinãturã mai puternicã pe piaþa internaþionalã capitalul strãin e cel mai sensibil, el se sperie cel mai tare ºi el pleacã primul. Capitalul autohton se chinuie, cautã soluþii, se îndatoreazã, face credite, îºi amaneteazã tot ce are, dar încearcã sã supravieþuiascã.
– Dar cum e perceput investitorul autohton?
I.S.: În mentalul colectiv, oamenii de afaceri români sunt investitori de categoria a doua, a treia… suntem undeva la limita unui egal cu hoþii. Da, aºa suntem noi priviþi în þara noastrã. Dacã eºti om de afaceri român e echivalent cu un potenþial infractor.
– Vreo experienþã recentã care v-a întãrit aceastã pãrere?
I.S.: Oarecum. Discuþiile pentru Jucu, de exemplu, nu s-au finalizat în niciun fel, pentru simplul motiv cã nici cei de la Nokia, nici cei de la CJ Cluj nu au manifestat vreun interes sã negocieze cu mine… sau cu un investitor român. Înþeleg cã sunt în negocieri cu tot felul de investitori mari, internaþionali, probabil cã mai întâi doresc sã epuizeze toate variantele astea cu multinaþionalele, dupã care, dacã nu vor avea altã soluþie, cu siguranþã vor ajunge sã discute ºi cu investitorii români. Atâta timp cât pãrþile celelalte nu sunt interesate de un dialog, nu ai ce sã faci. Iar oferta din partea noastrã este generatã de cererea de pe piaþã. ªi trebuie sã ne miºcãm foarte repede – ceea ce þi se cere sã livrezi azi poate sã nu mai fie valabil peste o lunã. Perspectivele sunt extrem de incerte. Eu trebuie sã fac o investiþie acum, pentru cã ºtiu deja cã am cerere pentru sezonul viitor ºi urmãtorul. ªi cum am perspective doar pe un an, nu pe cinci ani, cum se fãceau înainte socotelile de amortizare în industria noastrã, trebuie sã fac investiþii mici – ãsta e secretul intervenþiei mele în povestea Jucu.
– Care ar mai fi sectoarele ce pot oferi oportunitãþi de investiþii într-o Românie în crizã economicã?
I.S.: Personal, am investit în Bursa de la Sibiu. Am cumpãrat 1,8% din acþiuni. Se miºcã bine, face cifre bune (…) Mi se pare o construcþie curajoasã, e genul de business care poate sã aducã randamente de 10 – 30 de ori sau nimic. E un pariu.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge