Intre moda si Imobiliare!

Romaniþa Iovan este o femeie independentã. A demonstrat-o încã de la 20 de ani, atunci când a ales sã-ºi ia viaþa în propriile mâini.
Romanita Iovan\”Am stat pânã la 20 de ani cu pãrinþii, dupã care mi-am luat zborul ºi am avut o locuinþã de la stat, de la ICRAL, pe care mi-am achiziþionat-o. Acea locuinþã a fost prima mea locuinþã privatã, personalã\”, îºi aminteºte Romaniþa Iovan.
Câþiva ani mai târziu, creatoarea de modã avea sã-ºi ridice casa visurilor sale.
\”Eu mi-am dorit în mod special o casã cu istorie, am vrut sã cumpãr o locuinþã cu, sã zic aºa, o vechime de cel puþin 50, dacã nu chiar 100 de ani. Aºa mi-am dorit, dar în momentul în care am început cãutãrile, mi-am dat seama cã sunt supraevalute ca ºi preþ ºi cã nu îmi permiteam oricum sã dau atâþia bani pe o astfel de casã ºi atunci am avut norocul sã gãsesc o micã fâºiuþã, aºa îi spun eu, de teren, aici în zona Primãverii. Ea nu are mai mult de 200 de metri ºi am cumpãrat acest teren ºi mi-am construit eu propria locuinþã dupã gustul meu, sã se potriveascã cu zona\”, povesteºte Romaniþa.
Casa din cel mai select cartier al Capitalei a reprezentat o investiþie majorã pentru creatoarea de modã, care mãrturiseºte însã cã este foarte mulþumitã de alegerea fãcutã.
\”Cu siguranþã cã a meritat. Mai ales cã în ideea asta ea însãºi are o valoare mult mai mare, pentru cã, construind-o în regie proprie, ca sã zic aºa, am fãcut din start o mare economie, iar în al doilea rând preþurile locaþiilor din aceastã zonã închisã, cum zic unii specialiºti în domeniul real-estate, pentru cã nu mai sunt terenuri de vânzare decât foarte puþine, a crescut substanþial în ultimii ani\”, explicã designerul.
Eu în ‘96 începeam sã construiesc un imobil de birouri într-o zonã foarte centralã, acolo unde era liber, liber. Deci a fost cred cã primul imobil de birouri în zona Pieþei Victoriei
Pentru Romaniþa Iovan Cartierul Primãverii este zona idealã. \”Este o zonã cu un aer, cât de cât , dacã putem spune în Bucureºti cã putem avea un aer curat, având cele douã parcuri, parcul Herãstrãu ºi Parcul Bordei în foarte mare apropiere. ªi în al doilea rând este o zonã foarte liniºtitã. Pot spune cã nu are un trafic foarte intens de maºini ºi e foarte important pentru mine ºi pentru Albert, sã nu fim deranjaþi de zgomote, ºi, în al doilea rând, tot pentru el este foarte important sã putem sã mergem în parcurile cele douã din apropiere când dorim ºi sã ajungem în 5 minute.\”
Iar dacã pentru designer vila din Primãverii este perfectã, pentru fiul sãu, Albert, lucrurile nu stau chiar aºa.
\”Am senzaþia cã e cam micã pentru Albert. El va creºte ºi probabil cã vom avea probleme de spaþiu aici. Mai ales cã acum am adus ºi sediul firmei în aceastã casã. Eu zic cã se potriveºte nemaipomenit o casã de modã în aceastã locaþie. Dar nu cred cã este ultima casã. E clar cã undeva, cândva, voi mai construi o casã. Cã va fi o casã unde sã locuim numai noi sau va fi un hotel unde sã ºi locuim, cã va fi o locaþie undeva în afara þãrii, nu se ºtie. De altfel cochetez cu ideea de a ajunge sã avem o locuinþã ºi la Monte Carlo\”, se destãinuie Romaniþa, care recunoaºte însã cã parcã mai mult i-ar plãcea sã achiziþioneze o proprietate la New York.
\”Dacã ar fi sã-mi aleg o locaþie undeva, departe acolo ar fi cu singuranþã în New York. ªi nu spun asta numai pentru cã îmi place sã mã duc la festivalul de modã de acolo ºi în ultimele patru ediþii chiar am participat cu colecþii, dar chiar mi-a plãcut oraºul, pentru cã este plin de viaþã. Acolo chiar simþi cã trãieºti ºi tu ºi cei din jurul tãu, sunt foarte veseli oamenii care trãiesc acolo ºi cei care sunt turiºti, bineînþeles cã n-au cum sã nu fie veseli turiºtii, dar în special cei care trãiesc acolo se vede veselia ºi dorinþa de viaþã\”, povesteºte creatoarea de modã care are însã dificultãþi în a-ºi imagina cum ar arãta casa sa de acolo.
\”Este foarte greu de imaginat pentru cã, pe de-o parte mi-aº dori mult sã stau în Manhatan. Acolo nu poþi sã ai o casã, ci mai degrabã un apartament. Pe de altã parte, trãind de ceva vreme într-o casã, ar fi poate destul de complicat sã te duci de la o casã la un apartament, dar cred cã una peste alta, chiar dacã aº locui la periferia New York- ului ºi mi-aº permite o casã sau aº locui într-un apartament chiar în Manhatan ar fi o experienþã deosebitã\”, crede Romaniþa Iovan.
Deocamdatã însã locuinþa din cartierul Primãverii reprezintã casa de vis pentru Romaniþa ºi familia ei. Mai ales cã aici se aflã ºi câteva lucruri de suflet ale creatoarei de modã.
\”Mã gândesc acum la colecþia de pãpuºi. Am printre ele douã-trei pãpuºi care îmi sunt foarte apropiate ºi îmi plac într-un mod deosebit. În acelaºi timp am obiecte de artã. Pe tabloul ãsta care întruchipeazã un manechin am dat foarte mulþi bani ºi am dat foarte mulþi bani pentru cã mi l-am dorit. Era în casa pictorului, nici mãcar nu era într-o expoziþie. Pur ºi simplu nu era de vânzare. Atât cât a spus cã vrea pe el, atât i-am dat. Deci nici mãcar n-am negociat, atât de mult mi-am dorit ºi cred cã îmi poartã noroc tabloul ãsta. La fel am portret de Bãlaºa fãcut în \’93. Eu am pozat pentru Bãlaºa 24 de ore, în ºase ºedinþe a câte patru ore. ªi a ieºit un portret fãcut în \’93 superb\”, spune mândrã Romaniþa.
Chiar dacã are un iubit, creatoarea de modã preferã sã petreacã cea mai mare parte a timpului în casa sa. Iar explicaþia este simplã. \”Aici este Albert. Lui Albert nu cred cã i-ar fi incomod sã locuiascã ºi în altã locaþie. Dealtfel de multe ori nu ºtiu ce casã vede el pe Bulevardul Primãverii care e în paraginã, îmi spune la un moment dat: mama, de ce este casa asta goalã? Îi povestesc cã probabil cã e într-un conflict, cã proprietarul se judecã cu chiriaºii, pentru cã se întâmplã des lucrul ãsta la noi în þarã. ªi îmi spune el la un moment dat cã atunci când o sã fie mare, el o va cumpãra ºi o va repara ºi va locui în ea. Deci probabil cã s-ar acomoda în altã parte. Dar cred cã aici a fost de la început o casã foarte primitoare pentru Albert ºi atunci rãmânând la ideea cã Albert este cel mai important din viaþa mea, suntem în jurul lui.\”
Deºi Albert e încã mic, mama lui se gândeºte încã de acum cã, la un moment dat, fiul ei va pleca din casa pãrinteascã. Nu se ºtie însã când va alege sã facã acest pas.
\”Este greu de imaginat acum, dar dacã a moºtenit independenþa mamei, probabil cã va sta cu mine pânã în momentul în care va intra la un liceu ºi acel liceu probabil cã va fi undeva în strãinãtate ºi va sta la cãmin, cred cã aºa o sã fie\”, se gândeºte designerul.
Ceea ce puþinã lume ºtie este faptul cã Romaniþa Iovan s-a numãrat printre primele persoane care au investit în piaþa imobiliarã.
\”Eu în \’96 începeam sã construiesc un imobil de birouri într-o zonã foarte centralã, acolo unde era liber, liber. Deci am fost cred cã primul imobil de birouri în zona Pieþei Victoria. A fost iniþial o idee de a-mi face casa de modã, deci întâmplãtor a ajuns sã fie de fapt un imobil de birouri pentru cã asta a fost ideea iniþialã. Tocmai de aceea nici n-am mai continuat în ideea asta, puteam sã dezvolt businessul ãsta ºi poate nu era rãu, dar tot cãtre modã m-am îndreptat, a fost un business colateral care este foarte important pentru mine, chiar a putut ajuta ºi susþine financiar mult activitatea mea în domeniul modei. Dar nu pot sã spun cã mi-a plãcut mai mult decât ceea ce fac în modã, ºi moda rãmâne dragostea mea dintâi\”, precizeazã creatoarea de modã.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge