Începând din 14 martie, la Complexul expoziþional ROMEXPO, EDIÞIE JUBILIARÃ BITME

Expoziþia are o tematicã extrem de diversã ce cuprinde urmãtoarele domenii: maºini de filat, tors, þesut, cãptuºit, utilaje pentru producerea ºi prelucrarea fibrelor sintetice, a pânzei sau postavului, maºini de bobinat, de depãnat, alte tipuri de utilaje, instalaþii de tratare a þesãturilor, rãzboaie de þesut ºi de fabricat covoare, maºini de tricotat, maºini ºi instalaþii de înãlbit, vopsit, imprimat, apretat, maºini pentru industria de confecþii, maºini de cusut, maºini ºi prese de cãlcat, alte tipuri de utilaje pentru prelucrarea materialelor textile, accesorii, piese de schimb pentru maºini textile, echipamente pentru mãsurã ºi control, instalaþii pneumatice ºi de aer condiþionat, maºini pentru tãbãcãrie, maºini ºi tehnologii pentru încãlþãminte ºi marochinãrie, maºini ºi instalaþii de vopsit, imprimat pielãrie, dispozitive electrice, programe soft CAD/CAM/CIM, utilaje pentru ambalat ºi depozitat, literaturã de specialitate.
“Ediþia jubiliarã BITME are loc, acum, la trei ani de la ediþia precedentã, într-un moment în care România trebuie sã implementeze standardele europene în toate domeniile. Industria textilã ºi de pielãrie este una dintre cele mai importante ramuri ale economiei româneºti, iar optimizarea ºi modernizarea structurilor de producþie este o necesitate, cerutã de concurenþa de pe piaþa comunã. La BITME, reprezentanþii industriei de profil, vor avea ocazia sã intre în contact cu tehnologia europeanã de vârf. Trebuie sã mulþumesc partenerilor noºtri tradiþionali, Friedrich Wilhelm, care organizeazã, împreunã cu ROMEXPO, aceastã manifestare de succes.”, a declarat Tiberiu Pap, director Departamentul de Organizare Târguri ºi Expoziþii ROMEXPO.
Expoziþia poate fi vizitatã zilnic între orele 10-18, iar în ultima zi între orele 10-16. Preþul biletului de intrare este de 5 lei. Organizatorii au expediat deja specialiºtilor 15.000 de invitaþii. Specialiºtii pot gãsi invitaþia ºi online, la adresa www.bitme.ro si prin intermediul site-ului: www.businesstexin.ro .
Centrul de presã
Romexpo

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge