Încep reducerile de 70%. Magazinele din Capitalã vând din 15 ianuarie îmbrãcãminte ºi încãlþãminte la preþ redus

Magazinele vând din 15 ianuarie îmbrãcãminte ºi încãlþãminte la preþ redus cu pânã la 70 la sutã, potrivit notificãrilor trimise la primãrii privind perioada de soldare, care nu poate fi mai mare de 45 de zile, ºi produsele de sezon la care vor aplica reducerile.
Aproximativ o sutã zeci de lanþuri de magazine ºi alþi comercianþi din Sectorul 1 vor avea reduceri semnificative la preþurile produselor pe care le comercializeazã. Aceºtia au notificat Primãria Sectorului 1 cã vor reduce preþurile la îmbrãcãminte, încãlþãminte ºi alte produse nealimentare cu procente cuprinse între 20 ºi 70 la sutã.
ªi Primãria Sectorului 2 a anunþat cã a primit notificãri pentru soldãri de la comercianþii care-ºi desfãºoarã activitatea pe raza sectorului ºi care vor sã facã reduceri de preþuri la produsele de sezon.
De asemenea, peste 30 de comercianþi din Sectorul 6 au depus cereri la Primãrie, notificând reduceri de sezon de la 20 la 70 la sutã.
Perioada de soldare este stabilitã de lege între 15 ianuarie ºi 15 aprilie, pentru produsele de toamnã-iarnã. În acest interval, comercianþii îºi pot stabili o duratã maximã de 45 de zile în care pot vinde produse la preþuri reduse.
Reducerile pot fi aplicate numai produselor nealimentare a cãror desfacere are caracter sezonier, cum ar fi confecþii, marochinãrie, tricotaje, încãlþãminte sau articole sportive.
Potrivit Ordonanþei de Guvern nr. 99/2000 cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, vânzãrile de soldare pot fi efectuate dupã o notificare prealabilã adresatã Primãriei. Notificarea privind vânzãrile de soldare trebuie fãcutã cu 15 zile înaintea datei de debut a reducerilor.
În formularul de notificare a vânzãrilor sunt trecute datele comerciantului, numele persoanei responsabile, perioada de soldare, denumirea ºi cantitatea existentã a articolelor, precum ºi lista cu denumirea, numãrul ºi data documentelor emise de furnizorii produselor respective.
Comercianþii care nu respectã dispoziþiilor legale privind vânzãrile de soldare pot fi amendaþi cu sume între 2.000 ºi 10.000 de lei. De asemenea, cei care vând produse de sezon la preþ redus fãrã sã notifice primãria pot primi amenzi între 200 ºi 1.000 de lei.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge