IMM-urile executate silit vor beneficia din iulie de credite garantate ºi contragarantate de stat

\”În prezent, firmele în executare silitã nu pot beneficia de credite garantate ºi contragarantate de stat. Începând cu 1 iulie, acestea pot sã beneficieze de garanþii ºi contragaranþii, dacã îndeplinesc mai multe criterii. Astfel, vor fi eligibile pentru garanþii ºi contragaranþii cei care solicitã credite cu destinaþie specificã de platã a obligaþiilor fiscale restante, pentru finanþarea capitalului de lucru, din care achitã ºi obligaþiile fiscale restante, întreprinderile care au aprobate înlesniri la plata obligaþiilor fiscale restante ºi cele care au aprobate cereri de restituire sau de rambursare a unor sume achitate cu titlu de obligaþii fiscale\”, a declarat, vineri, la conferinþa Mediafax Talks About SMEs, preºedintele Fondului Naþional de Contragarantare a Creditelor pentru IMM-uri, Ioan Hidegcuti.
El a arãtat cã Guvernul a luat aceastã decizie deoarece sunt multe firme care au supravieþuit crizei, dar care în prezent sunt în executare silitã pentru restanþe nesemnificative, adãugând în acelaºi timp cã Fondul are convenþii cu bãncile pentru a acorda credite firmelor în aceastã situaþie.
Începând cu 1 iulie vor intra în vigoare ºi alte mãsuri care vor veni în sprijinul firmelor mici ºi mijlocii care vor sã beneficieze de garanþii ºi contragaranþii de la stat pentru creditele accesate.
\”O mãsurã pe care o vedem cu un impact uriaº este eliminarea comisionului Fondului de Contragarantare, în prezent de 0,37%. Este un caz unic în Europa ºi va avea ca efect scãderea costului de finanþare, în condiþiile în care oricum cererea de finanþare din partea firmelor este în scãdere\”, a arãtat Hidegcuti.
Acordarea plafonului maxim de garantare de 80% atât pentru creditele pentru investiþii cât ºi cele care vizeazã capitalul circulant pentru cofinanþarea proiectelor realizate din fonduri structurale, finanþarea oricãror proiecte de investiþii ºi microfinanþãrile contractate de microîntreprinderi.
În acelaºi timp, fondul a relaxat condiþiile de eligibilitate a beneficiarilor de garanþii ºi contragaranþii. Firmele vor fi evaluate prin raportare la condiþii cumulative referitoare la evoluþia capitalului, datoriile ºi pierderile înregistrate, ca fiind exclusive ºi raportate la douã exerciþii financiare consecutive.
Fondul de Contragarantare va avea totodatã posibilitatea co-garantãrii garanþiilor acordate atât de instituþiile specializate ale statului, dar ºi de bãnci.
În acest sens, statutul fondului urmeazã sã fie modificat deoarece acesta are în prezent ca obiect unic de activitate, contragarantarea creditelor acordate de fondurile de garantare firmelor mici ºi mijlocii.
Fondul a acordat în doi ani 11.000 de contragaranþii, iar în acest an estimeazã cã va asigura 8.000 de contragaranþii, care vor susþine credite de circa un miliard de euro.
\”Þinta pentru acest an a fost cam optimistã, dar nu din cauza capacitãþii noastre de a acorda contragaranþii, ci pentru cã cererea de credite s-a redus de teama unei noi recesiuni în Europa care ar afecta piaþa de export a firmelor, dar ºi din cauza scãderii pieþei interne\”, a mai spus Hidegcuti.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge