Hipermarketurile nu iartã nici producãtorii de îmbrãcãminte

Practicile comerciale desfãºurate de pe poziþie dominantã de hipermarketuri în raport cu partenerii de afaceri nu ocolesc nici firmele din sectorul nonalimentar. Deºi aceºtia nu sunt obligaþi sã plãteascã taxe de raft sau de vizibilitate, ca în cazul produselor alimentare, fabricanþii de produse textile plãtesc procente importante din încasãri, mascate de paravanul cheltuielilor pentru perioadele anuale de promoþie.
Marile supermarketuri preferã înþelegerile contractuale cu fabricile româneºti de îmbrãcãminte, acestea garantând un nivel al preþurilor relativ scãzut. Deºi un parteneriat cu un hipermarket reprezintã aproape garanþia continuitãþii afacerii pentru producãtorul român, acesta ajunge însã sã cunoascã ºi cealaltã faþetã a monedei pe timpul derulãrii contractului, din cauza condiþiilor pe care retailerul le impune.
Cifra de afaceri, luatã la rost
\”Taxa\” care preseazã cel mai mult pe umerii producãtorilor români de îmbrãcãminte este mascatã de anumite cheltuieli pe care marile supermarketuri le fac cu ocazia perioadelor de promoþie din fiecare an. Practic, este condiþia principalã impusã în contractele semnate între un producãtor de textile autohton ºi un supermarket.
\”Noi desfãºurãm un contract cu Carrefour. În cazul acestui contract, reþeaua de magazine nu percepe taxã de raft sau cea pentru vizibilitatea produselor, aºa cum am auzit cã ar exista în cazul produselor alimentare. Avem un singur procent de aproximativ 12% pe care supermarketul îl percepe din volumul total al cifrei de afaceri.
Aceastã sumã se plãteºte trimestrial pentru diferitele campanii de promovare desfãºurate de hipermarket\”, a precizat, pentru \”Adevãrul\”, Rãzvan Laurenþiu, reprezentantul departamentului de marketing al producãtorului de textile Textor SA din Târgu Mureº. ªi reprezentanþii Scarlet Clothing Int’l, producãtor de linii vestimentare, ne-au confirmat existenþa aceleiaºi taxe pentru promoþii.
\”Noi avem înþelegeri contractuale cu Metro, Cora ºi Carrefour. Pentru toate aceste contracte, din cifra de afaceri se percepe un procent pentru promovarea sezonierã\”, a precizat Roxana Cojocaru, directorul general al societãþii bucureºtene.
Pe lângã comisioanele percepute din veniturile rezultate în urma vânzãrilor, producãtorii români recunosc cã supermarketurile pun o mare importanþã pe nivelul preþurilor. \”Produsele care pleacã de la fabricã trebuie sã aibã un preþ cât mai mic.
Este o presiune enormã din acest punct de vedere care vine din partea hipermarketurilor. Trebuie sã-þi faci calculele extrem de atent în cazul desfãºurãrii unui astfel de contract pentru a nu intra în aria neprofitabilitãþii\”, aratã directorul general al Scarlet Clothing Int’l.
Potrivit reprezentantului companiei, marile hipermarketuri impun, chiar în lipsa condiþiilor contractuale, relaþii de exclusivitate pentru diverse produse. Roxana Cojocaru susþine cã pânã nu de mult politica de percepere a taxelor de raft ºi a celor pentru vizibilitatea produselor a existat ºi în cazul producãtorilor nonalimentari. \”Am avut însã ºi experienþe mai neprietenoase, ca sã le zicem aºa, în cadrul contractului pe care-l desfãºuram cu Selgros.
Aceasta era singura companie dintre marile magazine care mai percepea comisioane de raft ºi taxe pentru vizibilitate. A fost motivul pentru care am preferat sã nu mai continuãm relaþia contractualã\”, ne-a precizat reprezentantul Scarlet Clothing.
O altã problemã existentã în relaþia comercialã dintre producãtorii de textile ºi hipermarketuri o reprezintã politica de retur a produselor nevândute, a cãror existenþã ne-a confirmat-o atât reprezentantul Textor SA, cât ºi a producãtorului de îmbrãcãminte din Capitalã.
În schimb, drumul greu pe care-l parcurge un producãtor român în relaþia cu un mare hipermarket nu duce neapãrat la renunþarea la sistemul de comercializare în sistemul integrat. \”În ciuda acestor costuri ºi a condiþiilor, trebuie sã încercãm sã ne menþinem ca prezenþã în acest sistem de comercializare a hipermarketurilor, a precizat Rãzvan Laurenþiu, reprezentantul Textor.
Parlamentarii vor anchetã
Deputaþii din Comisia de politicã economicã cer conducerii Camerei Deputaþilor sã supunã plenului aprobarea înfiinþãrii unei comisii de anchetã privind acuzaþiile de concurenþã neloialã ºi practicã monopolistã practicate de supermarketuri.
Comisia de politicã economicã a aprobat în unanimitate înaintarea acestei propuneri Biroului Permanent al Camerei. Comisia de anchetã ar urma sã fie formatã din toþi membrii Comisiei de politicã economicã. Aceasta va verifica acuzaþiile la adresa supermarketurilor, precum ºi efectele pe care aceste practici le au asupra micilor întreprinzãtori, a furnizorilor ºi a consumatorilor.
12% reprezintã procentul din cifra de afaceri pe care firmele textile îl plãtesc pentru diversele campanii de promovare ale hipermarketurilor
de Gabriel Burlacu(ADEVARUL)

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge