Herghelegiu, PayU: 2012 va fi un an al inovaþiilor în comerþul electronic românesc

În perioada premergãtoare sãrbãtorilor de Paºte, comerþul electronic cu plata online a crescut cu 38% faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut. Astfel, în perioada 15 martie – 14 aprilie 2012, conform datelor din sistemul PayU, români din 145 de þãri au cheltuit în magazinele online româneºti 15,9 milioane euro.
Cele mai cãutate produse, în aceeaºi perioadã, au fost jucãriile, cadourile, confecþiile ºi florile, produse care au înregistrat creºteri de 83%, 80%, 59% ºi, respectiv, 39%.
În acelaºi timp, conform statisticilor Romcard, la nivelul anului 2012, volumul comerþului electronic cu plata online a crescut în primul trimestru cu 42% faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut, ajungând la valoarea de 51,9 milioane de euro, în timp ce platforma PayU a procesat un volum de 43,2 milioane de euro.
„Piaþa cunoaºte un ritm de creºtere accelerat în acest an, sub influenþa unui cumul de factori. Astfel, pe de o parte, mai multe campanii de promovare a plãþii online se aflã în desfãºurare de cãtre Visa ºi de Mastercard, atrãgând un numãr tot mai mare de cumpãrãtori. Pe de altã parte, un impuls puternic îl dau jucãtorii noi care intrã în industrie, cel mai important fiind operatorul de telefonie mobilã Cosmote. Nu în ultimul rând, vorbim ºi de o evoluþie naturalã a pieþei, pe mãsurã ce nivelul de încredere a cumpãrãtorilor creºte”, explicã Marin Mitroi, Director General Romcard.
Cel mai important factor de dezvoltare a pieþei îl constituie însã dezvoltarea permanentã a metodelor de platã ºi a serviciilor oferite clienþilor. Plata online nu mai înseamnã doar card bancar, ci ºi carduri cu rate sau internet banking cu procesare în timp real iar bãncile ºi furnizorii de soluþii ºi servicii e-Commerce acordã o atenþie tot mai mare oportunitãþilor oferite de comerþul electronic.
„Cu siguranþã 2012 va fi un an al inovaþiilor în comerþul electronic local. Românii vor plãti online în aceleaºi condiþii de siguranþã, însã vor avea la dispoziþie mai multe metode de platã ºi servicii adiþionale iar experienþa de cumpãrare va fi mult îmbunãtãþitã. Nivelul de sofisticare a plãtitorului online a crescut, cere garanþii, îºi cunoaºte drepturile ºi devine mai exigent. Strategia noastrã este de a-i oferi ce îºi doreºte: sã plãteascã ce îºi doreºte, când doreºte, cum doreºte, cât mai simplu ºi mai rapid, fãrã nici un fel de complicaþii operaþionale pentru magazinele online”, spune Cristian Herghelegiu, Country Manager PayU România.
Tot în primul trimestru, a fost observatã o creºtere a interesului pentru vânzãrile online din partea companiilor mari, dupã un an 2011 în care numãrul nou-veniþilor în acest domeniu a stagnat.
„Nu existã business fãrã o componentã de comerþ online. Nici pentru o companie micã, nici pentru una mare. Pentru toþi comercianþii avem pregãtite programe personalizate pe industrii, servicii de extindere a operaþiunilor în toate þãrile în care PayU activeazã ºi multe inovaþii care sã îi ajute sã îºi dezvolte afacerile pe Internet, într-un moment în care, în economia clasicã, creºterea este redusã”, completeazã Herghelegiu.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge