Firma de textile a fostului ministru Sorina Plãcintã a ajuns la afaceri de zece ori mai mici. Cum se explicã?

Producãtorul de confecþii Sorste din Focºani, o afacere printre ai cãrei acþionari se numãrã Sorina Plãcintã – fost ministru al tine­retului ºi sportului ºi actual senator de Vran­cea din partea PDL – a rãmas cu vânzãri anuale de doar 7,7 mil. lei (1,8 mil. euro), de circa zece ori mai mici decât în 2007.
Producãtorul a obþinut în 2007 afaceri de 75 mil. lei (22,5 mil. euro), acesta fiind unul dintre cei mai buni ani pentru companie, potrivit informaþiilor de la Ministerul de Finanþe, unde existã date începând cu 1999.
Afacerile companiei au intrat pe o pantã puternic descendentã începând cu 2008, primul an în care a început sã se resimtã criza financiarã pe pieþele externe unde activau clienþii strãini cu care lucra firma Sorste.
Sorina Plãcintã explicã însã cã nu criza stã în spatele scãderilor. \”Afacerile ºi numãrul de angajaþi au intrat pe o pantã descendentã pentru cã cea mai mare parte a contractelor ºi a angajaþilor a fost mutatã pe firma Artifex. Între cele douã firme a fost încheiat un parte­neriat româno-elveþian.\” Ea nu explicã însã în ce constã acest parteneriat.
Sorina Plãcintã nu apare, potrivit datelor de la Registrul Comerþului (RECOM), ca acþionar în cadrul Artifex. Compania vrân­ceanã Artifex este deþinutã în proporþie de 99,9% de compania Akris, înregistratã în Elve­þia, acþionarul minoritar fiind Kriemler Peter, un cetãþean elveþian. Sorina Plãcintã este acþionar direct, potrivit RECOM, în douã com­panii: Sorste ºi Inmartextil (care activeazã în domeniul ingineriei ºi al consultanþei tehnice legate de acestea).
Afacerile prosperã
Afacerile Artifex, companie înfiinþatã în 2005, au urmat un trend puternic ascendent, opus faþã de cel al Sorste. Astfel, anul trecut cifra de afaceri a companiei a ajuns la 70 mil. lei (16,7 mil. euro), faþã de 57 mil. lei (13,5 mil. euro) în anul anterior. Aceastã companie a avut în 2010 circa 920 de angajaþi, iar în acest an a ajuns la 1.250, potrivit fostului ministru. \”Noi nu am dat afarã niciun angajat, ba din contrã angajãm în ambele companii (Sorste ºi Artifex – n. red.)\”, spune ea.
În ceea ce priveºte firma Sorste, Plãcintã spune cã a ajuns la 250 de angajaþi, faþã de 153 anul trecut ºi circa 50 în 2009. Numãrul de angajaþi este mai mic, însã comparativ cu anii anteriori lui 2008, când depãºea chiar ºi la 1.000 de persoane.
Cel mai slab an
Astfel, în cazul firmei Sorste, nu doar cifra de afaceri ºi numãrul de angajaþi a scãzut de aproape zece ori în perioada 2007-2010, ci ºi profitul. Astfel, profitul companiei a ajuns anul trecut la 0,3 mil. lei (70.000 de euro), de aproape trei ori mai mic decât în anul anterior ºi de 16 ori mai mic decât în 2007.
Totuºi, Sorina Plãcintã spune cã \”foarte mulþi clienþi au revenit în România ºi com­paniile care au lanþuri de 5 pânã la 100 de magazine aleg þara noastrã pentru producþie\”. Ea explicã faptul cã cele douã companii – Sorste ºi Artifex – produc 99,8% pentru export, pentru clienþi precum Valentino, Dolce & Gabbana, Max Mara, Luisa Spagnoli sau Sonia Rykiel. \”Noi producem atât pentru femei, cât ºi pentru bãrbaþi produse de tip tailoring, produse care se calcã, nu tricotaje. Clienþii care au o reþea între 5 ºi 100 de maga­zine când vin la noi vor o gamã completã de produse – de la sacou la pantaloni ºi bluzã.\”
Criza nu a lãsat neatins sectorul
În condiþiile crizei financiare, care a afectat ºi activitatea retailerilor de îmbrãcãminte, odatã ce oamenii au devenit mai precauþi ºi au cumpãrat mai puþine haine, fabricile locale de textile care lucrau în principal pentru export
s-au confruntat cu o cerere în scãdere.
Mai mult, decizia companiilor internaþio­nale de a-ºi reloca facilitãþile de producþie sau de a încheia parteneriate cu producãtori din state asiatice, unde forþa de muncã este mai ieftinã, a afectat businessurile producãtorilor locali. Dupã un declin chiar mai pronunþat în 2009, producþia din industria textilã în 2010 a fost cu 15% mai micã faþã de anul 2008. Mai mult, numãrul de angajaþi din industrie în 2010 a fost de 213.000 de oameni faþã de 265.000 în 2009 ºi de 282.000 în 2008, potrivit Mariei Grapini, preºedinta Federaþiei Patronale a Industriei Uºoare (FEPAIUS).
Totuºi, Sorina Plãcintã spune cã tot mai mulþi retaileri vin în România, pentru cã în Portugalia costul de producþie per minut a crescut foarte mult, în nordul Africii situaþia
s-a deteriorat dupã revolte, iar în China a început sã se producã pentru piaþa internã.
\”Existã o cerere mare, deºi numãrul de bucãþi comandate este mic. Pentru a face faþã uneori apelãm la subcontractori.\”
Existã însã, potrivit fostului ministru, ºi unele dezavantaje ale pieþei locale, în principal legate de resursa umanã, atât cea primarã, cât ºi cea de middle management.
\”Este greu sã aduci muncitori din zona ruralã sã munceascã chiar dacã le dai salariu, tichete ºi le asiguri transport. Ei sunt obiºnuiþi sã fie propriii lor ºefi.\”
Cine e Sorina Plãcintã?
Pânã în 1992, când l-a întâlnit pe actualul soþ, ªtefan Sabota, Sorina Plãcintã a fost inginer stagiar la compania de textile Milcofil.
Ulterior a devenit ºef de producþie la firma pe care Sabota o deþinea, primul contract de furnizare a produselor create fiind semnat cu retailerul internaþional H&M.
În 1994 au înfiinþat compania Sorste, în urma unei investiþii de 50.000 de dolari.
Sorina Plãcintã este acþionar direct în douã companii: Sorste ºi Inmartextil (care activeazã în domeniul ingineriei ºi al consultanþei tehnice legate de acestea).

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge