Dramã la Siretul Paºcani: „Cine i-ar mai putea angaja?”

La Agenþia Judeþeanã de Ocupare a Forþei de Muncã (AJOFM) este înregistratã o notificare privind disponibilizarea, în aceastã lunã, a 100 de angajaþi de la Siretul Paºcani. Salariaþii stau în fiecare zi cu inima strânsã sã nu primeascã vestea care i-ar putea aduce în pragul disperãrii.
Eforturile sindicaliºtilor s-au materializat într-o amânare a deciziei de concediere colectivã, însã presiunea pierderii slujbei rãmâne ca o bombã gata sã fie amorsatã. Oricând s-ar putea ajunge la concedierea în masã, echivalentã unei „tragedii” într-un oraº mic, în care aproape fiecare familie are doar un unic întreþinãtor, care de multe ori lucreazã în fabrica de textile.
Liderul de sindicat se aratã încrezãtor în posibilitãþile de redresare a societãþii, însã nu pierde din vedere pericolul la care salariaþii sunt expuºi. „Programul de concediere a fost demarat din decembrie. Datoritã acþiunilor noastre nu a plecat nimeni din fabricã. Încã suntem pe baricade ºi facem eforturi pentru a se evita disponibilizãrile. Avem un blocaj financiar, însã am început sã avem comenzi ºi cred cã firma are posibilitãþi de redresare”, a declarat Benone Mihuþ, liderul de sindicat al salariaþilor de la Siretul Paºcani. Pe 17 aprilie va avea loc o adunare generalã a acþionarilor în cadrul cãreia se va desemna un alt consiliu administrativ, iar semne de concedieri nu sunt pânã la aceastã datã.
Fãrã ºansã
Numai imaginându-ºi o situaþie în care 100 de angajaþi ar rãmâne fãrã slujbã, liderul de sindicat este îngrozit. „Situaþia este tragicã. Majoritatea salariaþilor noºtri au peste 45 de ani, chiar 50. În contractul nostru colectiv sunt prevãzute trei salarii ca plãþi compensatorii, dar dupã asta ce faci? Noi avem personal la tricotaje ºi vopsitorie, domenii în care este greu sã-þi mai gãseºti ceva de lucru. ªanse nu prea existã într-un oraº micuþ”, precizeazã Benone Mihuþ.
„Impactul ar fi devastator”
Deºi se deruleazã cursuri de recalificare profesionalã, acestea sunt soluþii pe termen lung ºi nu oferã nici o garanþie. „Impactul ar fi devastator. Vorbim de femei care au copii la ºcoalã, alte cheltuieli la care nu mai fac faþã ºi bãrbaþi care sunt deja de mult timp în ºomaj”, adaugã liderul de sindicat. O portiþã de scãpare ar putea fi deschisã de cãtre Viorel Roman, acþionarul majoritar al fabricii de textile. „Pânã acum am avut un dialog util cu acþionarul majoritar ºi mã bazez cã aºa va fi ºi în continuare”, spune Benone Mihuþ. Disperarea se citeºte din voce, iar întrebarea – „înþelegeþi cât de gravã este situaþia?”- nu face decât sã ne întãreascã convingerea cã teama disponibilizãrilor existã chiar dacã nimeni nu a primit preaviz. (Adelina Isachi)
„Impactul ar fi devastator. Vorbim de femei care au copii la ºcoalã, alte cheltuieli la care nu mai fac faþã ºi bãrbaþi care sunt deja de mult timp în ºomaj” Benone Mihuþ, liderul de sindicat de la Siretul Paºcani

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge