De ce un cluster în domeniul textil?

In urma cu 2 luni a avut loc o intalnire la sediul Camerei de Comert a Romaniei. Implicarea CCIB în dezvoltarea clusterului Romanian Textile Concept este vãzutã ca fiind necesarã având în vedere preocupãrile constante în ceea ce priveºte identificarea unor soluþii optime ºi moderne pentru dezvoltarea durabilã a regiunii, þinând seama de mutaþiile survenite în plan economic pe plan european, dar ºi global. În prezent, la nivelul economiei mondiale, avantajele concurenþiale de duratã sunt legate din ce în ce mai mult de aspecte ce se manifestã pe plan local – cunoºtinþe, relaþii, conexiuni, motivaþii – care nu sunt la îndemâna competitorilor dispersaþi geografic. \”De ce un cluster în domeniul textil? Pentru cã industria textila româneascã, care s-a bazat ºi, din pãcate, încã se bazeazã pe avantajul comparativ al manoperei ieftine a fost puternic afectatã de pierderea unor clienþi importanþi din vestul Europei, care au ales sã-ºi realizeze colecþiile în þãri precum Maroc, India, Pakistan – ºi lista ar putea continua\”, a declarat preºedintele CCIB, Sorin Dimitriu. Pentru a rezista, firmele din industria uºoarã trebuie sã-ºi depãºeascã condiþia de \”lohn-iste\” ºi sã cucereascã o altã poziþie – segmentul mediu ºi ridicat de preþ, ceea ce presupune produse de o calitate ridicatã ºi o imagine de brand puternicã. Aceasta înseamnã investiþii semnificative în marketing, promovare, creaþie ºi design. Firmele mici ºi mijlocii nu dispun de resursele necesare pentru a integra toate aceste elemente, fãrã de care succesul, chiar ºi pe piaþa internã, rãmâne o utopie, a spus Sorin Dimitriu. \”Sunt convins cã acest cluster (n.r. – Romanian Textile Concept) se va dovedi un proiect viabil pentru cã are toate \”ingredientele\” necesare. Mã refer atât la calitatea partenerilor, la rolul lor în cadrul clusterului ºi la agenda asumatã de fiecare dintre aceºtia\”, a mai spus preºedintele CCIB. Prezenþa în acest cluster a unor institute de cercetare ºi universitãþi de prestigiu va contribui la creºterea competitivitãþii produselor textile realizate de companiile incluse în cluster, prin creºterea valorii adãugate a produselor realizate. De asemenea, aceste entitãþi vor asigura o reacþie rapidã ºi un grad ridicat de flexibilitate, absolut necesare pentru o bunã poziþionare pe piaþã a firmelor. Totodatã, a avut loc ºi o prezentare de modã, minicolecþii realizate de Asociaþia Romanian Textile Concept, moderatã de Dana Sãvuicã. La eveniment au participat prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, preºedintele Camerei de Comerþ ºi Industrie a Municipiului Bucureºti, Cristina Leucuþa, director adjunct Direcþia Politici Industriale la MECMA, Costin Lianu, director Direcþia Promovare Export MECMA, Jose Iacobescu, preºedintele Uniunii Camerelor de Comerþ Bilaterale din România, ºi Sara Wechsler, preºedinte Asociaþia Romanian Textile Concept. În clusterul \”Romanian Textile Concept\” ºi-au unit forþele printr-un acord de parteneriat 18 instituþii. În prezent, România are 19 clustere inovative ºi patru în curs de derulare în domeniul aviaþiei, construcþiilor navale, energiilor regenerabile ºi automotiv.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge