Daca nu te misti, dispari – Giuseppe Stefanel

Giuseppe Stefanel, proprietarul afacerii care-i poartã numele, a cheltuit 100 de milioane de euro în trei ani pentru a repoziþiona Stefanel. \”Dacã nu te miºti, dispari.\”
\”Trãim vremuri grele ºi cred cã vom traversa în continuare perioade cu suiºuri ºi coborâºuri\”, spune Giuseppe Stefanel, proprietarul Stefanel. Tot el spune însã cã în perioada de dinainte de crizã \”era o economie drogatã, în care toatã lumea acþiona bezmetic, avea standarde de viaþã peste posibilitãþi ºi fiecare se grãbea sã facã diverse lucruri fãrã a cântãri deciziile\”.
Acum lucrurile sunt chiar mai rele de-atât (\”nimeni nu ºtie nimic\”), iar deciziile se iau tot alandala. În opinia lui Giuseppe Stefanel, antreprenorii, politicienii ºi instituþiile statelor ar trebui sã discute ºi sã stabileascã planuri concrete ºi realizabile de acþiune. Recunoaºte însã cã se þine departe de mediul politic (\”sunt un antreprenor care lucreazã prea mult, nu am timp de discuþii\”) ºi este iritat de vorbãria nelimitatã.
\”La finalul unei zile grele de muncã vãd la televizor cã toatã lumea ºtie care este soluþia pentru a ieºi la liman. Nimeni însã nu spune care este metoda prin care poate fi pusã în practicã aceastã soluþie\”, declarã el. În opinia sa, la nivel mondial nu mai sunt lideri adevãraþi, aºa cum erau, pe vremuri, Gorbaciov sau Mitterrand. \”Oamenii sunt interesaþi numai de ceea ce se întâmplã acum sau mâine ºi pare cã nimãnui nu-i pasã de ce ne aºteaptã peste ºase luni.\”
Partea plinã a paharului se regãseºte însã în faptul cã orice perioadã grea oferã oportunitãþi. Þinta principalã a italianului (\”ºi profitabilitatea e importantã, dar pe plan secund\”) este ca Stefanel sã muºte o felie cât mai mare din zona de fashion. Italianul, care are sãptãmânal câte o cãlãtorie de afaceri – sãptãmâna aceasta de pildã are de inaugurat un magazin la Istanbul dupã ce joia trecutã a deschis un concept store la Bucureºti – a mirosit de mai bine de trei ani cã trebuie sã facã ceva nou. ªi a hotãrât sã repoziþioneze brandul Stefanel. Deºi în 1947, când primul Stefanel, Carlo, tatãl, respectiv bunicul interlocutorilor BUSINESS Magazin, a pus bazele afacerii, firma nu avea pretenþii prea mari (\”produceam, în esenþã, pulovere, care ºi acum cred cã sunt de bazã\”), în prezent Giuseppe, fiul fondatorului, implicat de 41 de ani în afacere, este nelipsit de la \”Sãptãmâna modei\”, fie ea la Paris, Milano sau Tokio.
Coordonatorul afacerii spune cã nu-ºi doreºte ca hainele ce se vând sub brandul Stefanel sã fie produse de masã, ci sã se adreseze persoanelor cu venituri mari. Cu alte cuvinte, doreºte un brand exclusivist ºi cãtre aceastã direcþie îºi îndreaptã acum atenþia. În ultimii trei ani a investit 100 de milioane de euro pentru reaºezarea imaginii Stefanel la acest nou nivel. \”Numele meu e cel mai important lucru pe care îl am\”, spune italianul pe un ton uºor glumeþ. Bugetele includ atât reamenajarea magazinelor, extinderea, cât ºi strategii de readaptare a ofertei. Cerinþele ºi pretenþiile clienþilor s-au schimbat foarte mult. Acum cumpãrãtorii au pretenþia sã poarte hainele mai multe sezoane, ba chiar sã le poatã combina cu piesele din colecþiile viitoare. Din acest motiv, durata de viaþã a textilelor trebuie sã fie mult mai lungã. Ba chiar clienþii sunt tot mai interesaþi de curentul eco, motiv pentru care Stefanel are în pregãtire o linie de produse de acest tip.
ªi pentru cã pretenþiile cumpãrãtorului cresc ºi în privinþa felului în care sunt trataþi în magazin, italienii fac acum un test chiar în România. Au deschis un concept store în Piaþa Romanã din Capitalã, un spaþiu generos într-o vilã (Villa Stefanel, o numeºte proprietarul mândru), în care clienþii pot sta la o cafea sau un ceai câtã vreme trec în revistã noutãþile sezonului.
Magazinul care ocupã parterul ºi etajul unei vile a avut nevoie de o investiþie de 400.00 de euro, ideea aparþinându-i lui Carlo Stefanel, fiul proprietarului, care dirijeazã operaþiunile de pe piaþa localã de mai bine de un an ºi vorbeºte lejer în românã. Numirea lui la conducerea filialei din România a fost un test, dar rezultatele financiare nu sunt deloc proaste.
\”Vânzãrile de anul trecut au fost cu 20% mai mari decât cele din 2008\”, spune Carlo Stefanel. De fapt, în România compania are o situaþie confortabilã. A fost primul retailer din fashion care a deschis un magazin pe piaþa localã, pe Calea Victoriei din Bucureºti, în 1991. Giuseppe Stefanel îºi aminteºte cã venise în þarã pentru a discuta cu un producãtor de la Focºani ºi i s-a pãrut cã \”toate hainele sunt gri, iar femeilor tinere le-ar plãcea foarte mult un magazin Stefanel\”.
Nu-ºi aminteºte exact cât a fost investiþia, dar are vie amintirea cã magazinul a avut rezultate peste aºteptãri. Magazinul era un simbol, fiind primul brand de modã care a intrat pe piaþa localã, iar Carlo Stefanel spune cã au suferit în vara acestui an când au renunþat la acel spaþiu.
\”Dar ne-am hotãrât sã facem ceva cu totul diferit ºi am hotãrât sã încercãm acest stil de magazin, plasat într-o vilã\”, spune tatãl.
Chiar dacã nu e o capitalã mondialã a modei, Bucureºtiul este un loc tocmai bun pentru un astfel de experiment.
\”50% dintre clienþii noºtri sunt fideli\”, argumenteazã Stefanel fiul. În plus, românii nu se zgârcesc deloc la cumpãrãturi: în fiecare sezon, clienþii fideli cheltuiesc în jur de 2.000 de euro. Deºi la Bucureºti Stefanel are o istorie de 20 de ani, acum a deschis ºi cel mai îndrãzneþ magazin al sãu din lume.
Investiþia de test
Retailerul italian Stefanel a deschis într-o vilã din Piaþa Romanã un concept store, în care a investit 400.000 de euro, primul de acest fel. Familia Stefanel nu a ales pentru aceastã încercare vreo capitalã de-a modei. Bucureºtiul are însã un avantaj important: cel mai mare grad de fidelitate al clienþilor.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge