Cum ajung \"rebelii\" antreprenori români sã se lase pe mâna unui coach

Nu deleagã nimic ºi conduce totul cu o mânã de fier, îºi schimbã frecvent ideile, astãzi vrea ceva, mâine vrea cu totul altceva, uitã ce a cerut, þine la bani ºi se târguieºte pentru fiecare leuþ, nu are nevoie de experþi, pentru cã el le ºtie deja pe toate, iar dacã apeleazã la un specialist, într-un caz rarisim, se uitã la el cu sprânceana ridicatã ºi încearcã sã-l controleze cât mai mult. În linii mari, vorbesc despre cliºeele ºi etichetele atârnate de antreprenorul român de-a lungul timpului ºi, din pãcate, unele dintre ele sunt chiar meritate.
Acum, uimitor sau nu, în calitatea mea de coach constat cã antreprenorul român real din România actualã, frãmântatã de crizã ºi cu o economie fragilizatã ºi instabilã, este tot mai deschis la alte soluþii, modalitãþi de a face afaceri în mod sustenabil. Mulþi dintre cei care pânã mai ieri pãreau cã nu au nevoie de niciun sfat de la nimeni astãzi apeleazã la \”business coaching\”, concept de care erau total strãini.
Cum au ajuns aici? Cu intuiþie ºi deschidere ºi în ultima vreme lucrez cu antreprenori din industria de panificaþie, din industria laptelui, din confecþii, din online, distribuþie sau transport. Toþi cautã alternative.
Ce vrea acum un antreprenor de la un coach? La fel ca orice manager, el îºi doreºte ajutor ca sã ducã businessul la un alt nivel, sã creascã cifra de afaceri în vremuri tulburi, sã fie sprijinit în creºterea eficienþei operaþionale, sã afle cum poate sã obþinã rezultate mai bune cu acelaºi numãr de oameni sau chiar cu mai puþini. Antreprenorii sunt foarte atenþi la angajaþi ºi vor sã fie siguri cã au echipe de conducere mature ºi responsabile, care-ºi rezolvã singure obligaþiile contractuale, iar în acelaºi timp, angajaþii sãi sã fie motivaþi, sã vinã cu drag la serviciu ºi sã nu plece dupã una – douã luni de activitate.
Antreprenorii au nevoie de dezvoltarea performanþei lor mãsurabile, iar un coach îi ajutã sã-ºi vadã afacerea din afarã, dintr-o perspectivã mai largã, sã fie conºtienþi de ce le lipseºte pentru a avea succes, pentru a produce rezultate ambiþioase. Ca orice om de afaceri, ºi pentru antreprenor totul devine mult mai clar în momentul care înþelege care sunt procesele ºi care sunt rezultatele palpabile pe care trebuie sã le obþinã împreunã cu echipa sa. În toate proiectele în care am fost implicatã pânã acum am lucrat cu antreprenorul direct pentru atingerea obiectivelor agreate sau cu echipa sa managerialã.
Am cunoscut mulþi antreprenori, cu stiluri diferite de conducere, dar am observat ºi câteva trãsãturi comune: muncesc mult, sunt foarte acaparaþi de dimensiunea operaþionalã, ºi, din pãcate, deseori nu au viziune ºi nu îºi fac timp sã vadã afacerea în ansamblu, sã adopte strategii noi de atingere a obiectivelor, sã inoveze sau sã caute metode prin care sã se diferenþieze faþã de piaþã. Concentraþi pe ceea ce fac, mulþi uitã sã vadã \”imaginea de ansamblu\” ºi atunci plãtesc, întrucât creºterile nu mai vin de la sine, iar atitudinea lor înseamnã, de fapt, superficialitate la nivel strategic, care se va reflecta în performanþele financiare. Antreprenorul român de azi este mult mai dispus sã înveþe, decât cred mulþi, ºi aici aº putea da chiar un exemplu recent.
Success Coaching, firma pe care o conduc, a lansat în acest an un proiect prin care am dus împreunã antreprenori ºi manageri din multinaþionale ºi i-am confruntat cu cooperarea ºi colaborarea în echipã, combinaþiile fiind mai mult sau mai puþin de genul \”rãzvrãtitul\” ºi \”disciplinatul\”, \”necizelatul\” ºi \”ºtie-tot\”. Sã luãm cazul unui antreprenor în industria de servicii, care a fost pus în situaþia de a lucra cot la cot cu un manager de vânzãri pentru a creºte vânzãrile. Ce s-a întâmplat dupã primele ºase luni?
Antreprenorul a învãþat sã îºi construiascã obiective ºi o strategie de vânzãri, adicã a învãþat sã structureze procesele ºi sã alinieze oamenii pentru a atinge targeturile de vânzãri, dar nici managerul nu a plecat cu mâna goalã, ci a învãþat sã fie mai profund în relaþiile cu clienþii, sã se concentreze pe dezvoltarea de relaþii durabile ºi productive de ambele pãrþi. Cine spunea cã micul antreprenor ºi managerul din multinaþionalã nu ar fi deloc compatibili ºi cã vin din lumi ºi culturi total diferite?! Sunt complementari ca ºi competenþe ºi au multe de învãþat unuii de la alþii. Dacã existã cineva care încã mai crede asta, îl rugãm sã-ºi ia eticheta ºi sã o ducã înapoi acasã.
Rodica Obancea este Executive & Team Coach, Associate Certified Coach (ICF) ºi fondator al companiei Success Coaching

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge