Concept care a resusit in Romania!

Ionuþ Marin, managing partner la EGO Men\’s Fashion Concept, a inceput acum trei ani alaturi de partenerul sau Popa Adrian(acesta nu are legatura cu lumea modei) in 2010 o afacere in care a crezut. Ionut a lucrat o perioada la Magazinul Adinei Buzatu de pe Calea Victoriei. Acolo a prins ceva experienta, el fiind un exemplu clar al unui angajat care a vrut sa se autodepaseeasca, hotarand sa isi faca un business propriu, evident concurand-o pe Adina Buzatu. Se pare ca i-a reusit. Afacera pusa la cale de Ionut a avut si un moment de ascensiune rapida. Aceasta ascensiune se datoreaza faptului ca in 2010 la Targul Romania Fashion Trends & Brands, cand Ego Men\’s a avut o prezentare de moda si dupa cum bine stiti Catalin Botezatu a regizat prezentarile de moda ale evenimentului si dupa eveniment relatia s-a dezvoltat. Businessul EGO MENS, este realizat in mare parte cu Branduri italienesti, Carlo Pignatelli, Tombolini etc., branduri aduse in exclusivitate in Romania de Caucci, dar si alte branduduri de renume.
Iata mai jos interviul acordat colegei noastre jurnaliste, Mihaela Dalar Stanca (Bursa)
Reporter: Când ai decis cã este timpul sã faci un business în indus­tria modei? A fost dificil?
Ionuþ Marin: Interesul pe care l-am avut întotdeauna pentru modã a fãcut ca primele mele job-uri sã fie pentru marile nume internaþionale din industria modei. Am lucrat ca fashion adviser atât în România cât ºi în strãinãtate, am dobândit experienþã în domeniu ºi încredere în talentul meu ºi astfel mi-am transformat pasiunea în business. Totul a venit de la sine. Cu toate acestea, ca EGO sã existe astãzi, a fost nevoie de mult mai mult decât pasiunea mea în domeniul modei.
Am întâlnit oameni speciali care au crezut în mine, la fel de entuzias­maþi de acest domeniu ºi dornici sã aducã un suflu nou ºi diferit în peisajul modei masculine. La scurt timp, ne-am unit forþele ºi împreunã am creat brandul EGO.
Nu a fost deloc simplu pentru cã o schimbare de stil reprezintã în primul rând o schimbare de mentalitate ºi, dacã o femeie este mai receptivã la astfel de schimbãri, încercarea de a scoate bãrbatul român din tipicul de vestimentaþie cu care era obiºnuit ºi a-l face sã înþeleagã cã vestimentaþia business nu înseamnã întotdeauna un costum în culori terne, închise, o croialã clasicã ºi o cravatã în dungi a implicat un proces asiduu, un plan de comunicare coerent susþinut de personalitãþi mas­culine cheie.
Reporter: Necesitã o investiþie majorã un astfel de business?
Ionuþ Marin: Da, a fost necesarã o investiþie importantã, de fapt, oricând este vorba despre construcþia din temelii a unui concept inovator ºi despre formarea unei echipe care sã rezoneze cu acesta ºi sã poatã transmite emoþie, investiþia este una mare. Puteam alege calea mai uºoarã, dar mai costisitoare de a cumpãra franciza unui brand matur. Însã ne-am dorit sã creãm un concept unic în România care sã vinã în întâmpinarea acelor bãrbaþi cu personalitate, preocupaþi permanent de þinutele lor în apariþiile publice din orice moment al zilei ºi dornici sã fie în pas cu ultimele tendinþe în domeniul modei masculine.
Reporter: Este piaþa din þara noastrã potrivitã pentru o astfel de afacere?
Ionuþ Marin: Da, românii au aceastã înclinaþie spre frumos care se reflectã ºi asupra interesului lor faþã de modã. Din acest motiv, piaþa s-a dezvoltat foarte mult în ultimii 5 ani. Multe branduri internaþionale high-end au inclus ºi România pe harta lor de dezvoltare. Oamenii primesc din ce în ce mai multe informaþii din zona aceasta, devin interesaþi, iar pe noi concurenþa ne stimuleazã sã gãsim permanent soluþii pentru noile provocãri ºi, implicit, sã evoluãm constant.
Reporter: Te ocupi de business chiar tu, la nivel decizional? Câþi angajaþi sunt la EGO?
Ionuþ Marin: Acþionariatul EGO este compus din mai multe persoane. Împreunã am decis cã atât partea de management administrativ cât ºi relaþia cu clientul trebuie sã primeas­cã atenþie maximã. În urmã cu 3 ani când am început acest business, echipa era formatã din 6 membri, iar acum suntem 21. O echipã unitã, talentatã ºi puternicã, de care suntem foarte mândri.
Reporter: Consideri cã ai concurenþã pe piaþa din România? Care ar fi brandurile concurente?
Ionuþ Marin: Dacã ne referim la magazinele care vizeazã acelaºi target de bãrbaþi, da, putem vorbi despre o concurenþã. Dacã însã avem în vedere produsele pe care le vindem, momentan nu existã un concurent. Datoritã parteneriatului solid cu unul dintre cei mai importanþi jucãtori pe piaþa europeanã de textile avem acces la marii producãtori de þesãturi din lume ºi reuºim sã cumpãrãm anumite materiale ºi sã aducem în România cele mai recente trend-uri.
Reporter: Ai reuºit sã faci afacerea cunoscutã într-o perioadã scurtã de timp. Câþi clienþi numãrã în acest moment portofoliul companiei?
Ionuþ Marin: Cum spuneam, munca a fost intensã ºi da, se poate spune cã rezultatele s-au vãzut rapid. Un factor important l-au reprezentat reacþiile pozitive pe care le-am primit din partea unor persoa­ne publice influente în segmentul despre care discutãm. Nu am fi reuºit aceastã ascensiune rapidã fãrã creditul ºi suportul pe care ni le-a oferit renumitul designer ro­mân, domnul Cãtãlin Botezatu. Un numãr important de prezentãri de modã pe care le-am realizat împreunã, ideile pe care le-a avut pentru câºtigarea notorietãþii brand-ului EGO ºi, nu în ultimul rând, faptul cã s-a identificat cu stilul propus de noi, toate au fãcut ca în 3 ani, produsele EGO sã fie purtate de peste 7.000 de persoane.
Reporter: Ce-mi poþi spune despre tipul clientelei?
Ionuþ Marin: Bãrbatul EGO cunoaºte succesul în toate formele sale. Este un bãrbat cu personalitate, preocupat de imaginea sa, recunoaºte cã vestimentaþia este un factor important al succesului. Bãrbatul EGO poartã cu nonºalanþã o cravatã coloratã sau o batistã cu imprimeu îndrãzneþ în ziua semnãrii unui contract important, iar partenerii de afaceri remarcã bunul gust care îi dominã þinutã.
Reporter: Unde se aflã busine­ssul în acest moment, din punct de vedere al evoluþiei?
Ionuþ Marin: Businessul nostru se aflã în plinã ascensiune. Recent am inaugurat un nou magazin, EGO FlagShip Store, situat chiar în Piaþa Romanã într-o vilã superbã, patrimoniu românesc, construitã în anii \’20.
Reporter: Cât costã, în medie, o þinutã EGO Fashion? Cât lasã, de regulã, un client în magazinele EGO?
Ionuþ Marin: Preþul pentru o þinutã completã începe de la 900 euro ºi variazã funcþie de dorinþele clientului. O þinutã completã este formatã din aproximativ 7 produse care compun o vestimentaþie: sacou, cãmaºã, pantaloni, pantofi, cravatã/papion, butoni, batistã. Sunt clienþi care doresc sã îºi achiziþioneze un numãr important de vestimentaþii complete pentru întregul sezon.
Sunt ºi clienþi care vin la EGO pentru cã apreciazã accesoriile cu personalitate sau pentru cã vor o þinutã deosebitã pentru o ocazie specialã din viaþa lor.
Reporter: Este o afacere profitabilã? Cum au evoluat, anual, vânzãrile companiei?
Ionuþ Marin: Este o afacere în care investim constant încã de la început pentru dezvoltarea sa. Este un business care se susþine singur, ceea ce în contextul economic actual este un succes financiar. Concret, în 2010, cifra de afaceri se ridicã la 650.000 euro, iar de la un an la altul s-au înregistrat creºteri de circa 65%.
Reporter: EGO Men`s Fashion Concept a fãcut recente investiþi în România, inaugurând un nou magazin. Era necesar un pas înainte în afacerea EGO? Ce þi-ai propus cu aceastã nouã locaþie, cum a fost ea primitã de clienþi?
Ionuþ Marin: Noul nostru magazin a venit la momentul potrivit. Aveam mare nevoie de un spaþiu mai generos, de un loc în care bãrbaþii sã se simtã rãsfãþaþi. Ne-am propus sã creãm un spaþiu relaxant, intim, strategic compartimentat pânã în cel mai mic detaliu astfel încât clienþii noºtri sã se bucure de o experienþã unicã atunci când doresc o garderobã mai bogatã. Clienþii noºtri sunt prietenii noºtri, iar acum avem un spaþiu unde putem povesti în tihnã.
Reporter: Care sunt strategiile de promovare pe care le practici la Ego Fashion ºi cum comercializezi produsele, în afarã de cele douã magazine fizice?
Ionuþ Marin: Mixul de marketing&PR integreazã atât medii tradiþionale cât ºi soluþii creative, neconvenþionale pentru a construi o relaþie strânsã cu clienþii. EGO combinã cele mai diverse instrumente de publicitate, canalele online ºi offline pentru a crea loialitatea de brand. Legat de comercializarea produselor, clienþii pentru care timpul este foarte preþios pot beneficia de serviciul made-to-measure la domiciliu sau la birou. Nu în ultimul rând, articolele de ceremonie sunt expuse ºi în cadrul celor mai populare târguri de nunþi.
Reporter: Unde visezi sã duci acest business? Care sunt planurile pe termen lung, la ce sã se aºtepte clienþii?
Ionuþ Marin: Satisfacþia clienþilor noºtri purtând þinutele EGO ne-a oferit premisele de care avem nevoie pentru a investi ºi mai mult în brandul EGO. Întotdeauna vom oferi tot ceea ce clienþii noºtri ne vor solicita, vom veni în întâmpinarea lor cu noi surprize în magazinele noastre ºi vom continua sã ne dezvoltãm pe mãsura succesului dobândit.
Reporter: Pentru a încheia într-un mod mai relaxat, cum caracterizezi stilul vestimentar al bãrbaþilor din România?
Ionuþ Marin: Ce înseamnã EGO pentru bãrbaþii din România? Cred cã de fapt ei o pot spune mai bine decât o putem face noi:
Andi Moisescu: \”Mi-aþi dat garderoba peste cap, dar nu e vina mea. E meritul vostru. Cãci voi m-aþi invitat sã încerc pentru prima oarã ceva nou, de la EGO\”.
ªtefan Bãnicã jr.: \”Ego Men`s Fashion Concept înseamnã, pe piaþa româneascã, o alegere a calitãþii în plan vestimentar\”.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge