BCR obligata sa acorde credit cu dobanda ZERO!

ariabile.
Clientul a luat un credit imobiliar de 105.000 de euro de la BCR în martie 2008. Dobândã era fixã, de 6,2% în primul an, ºi variabilã din al doilea an, dupã formula: „dobânda curentã este formatã din dobânda de referinþã variabilã, care se afiºeazã la sediile BCR, la care se adaugã 1,20 puncte procentuale\”. Dupã primul an, dobânda a crescut la peste 10%, ºi rata lunarã a crescut în consecinþã. (Mai multe despre clauza de dobândã a BCR, aici)
Judecãtoria Oradea ºi Tribunalul Bihor au considerat cã banca, pe lângã faptul cã nu a negociat dobânda cu clientul, nici nu a definit parametrii dupã care aceasta se calculeazã, fiind în totalitate la latitudinea instituþiei de credit sã o modifice, ceea ce a creat un dezavantaj clientului.
BCR ºi-a dat clientul în judecatã
Dupã ce clauzele referitoare la dobândã au fost eliminate, BCR a dat în judecatã clientul. Banca, prin avocaþii de la NNDKP, a cerut ca instanþa sã oblige clientul sã semneze un act adiþional prin care sã plãteascã o dobândã la credit formatã din Euribor 6M + 4,4 pp, plus o serie de comisioane.
BCR a mai cerut ca, în cazul în care instanþa nu este de acord cu aceastã cerere, atunci sã constate abuzul de drept al clientului, lipsa de utilitate a contractului ºi sã declare scadent anticipat creditul, caz în care clientul ar fi trebuit sã returneze imediat toatã suma împrumutatã.
Chiar dacã nu mai avea clauzã de dobândã în contract, BCR a continuat sã perceapã o dobândã pe care a calculat-o la momentul implementãrii OUG 50/2010, formatã din Euribor 6M + 8,9 pp.
În acest nou proces, Judecãtoria Oradea decis, în iulie 2012, ca dobânda aplicatã creditului sã fie cea perceputã în primul an, fixã, de 6,2%. Decizia a fost atacatã cu recurs de ambele pãrþi.
Pe 1 iulie 2013, Tribunalul Bihor a respins, definitiv ºi irevocabil, recursul BCR ºi a admis recursul clientului, confirmând astfel cã acest credit a rãmas fãrã dobândã. Mai mult, banca trebuie sã restituie ºi dobânzile încasate de la client dupã primul an.
Legea spune cã, în cazul în care o clauzã este consideratã abuzivã, atunci aceasta trebuie eliminatã din contract.
Plãteºte doar principalul
„Am cerut sã fie eliminate clauzele abuzive ºi sã mi se restituie sumele încasate de bancã din dobândã. Clauzele abuzive au fost înlãturate ºi creditul a rãmas fãrã dobândã, în afarã de ce am plãtit în primul an\”, a declarat orãdeanul.
„De acum voi plãti doar principalul, timp de 25 de ani. Nu e vina mea cã banca a inserat acele clauze abuzive\”, adaugã clientul BCR.
Potrivit acestuia, rata lunarã ar trebui sã scadã de la 700 de euro (calculatã la dobânda fixã de 6,2%, 1.000 de euro calculatã dupã Euribor + 8,9 pp) la 300 de euro, dupã ce BCR va pune în aplicare decizia.
Rãmâne de vãzut cum ºi când va pune BCR în aplicare aceastã sentinþã.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge