Bãsescu: În 2009 e posibilã o creºtere economicã de 4,5-5%

Preºedintele Traian Bãsescu a declarat, joi, cã România are resurse pentru a obþine în 2009 o creºtere economicã de 4,5-5% ºi va încheia anul 2008 cu inflaþie de 6,6-6,7%.
ªeful statului a spus cã o creºtere economicã de 4,5-5% în 2009 este mulþumitoare în raport cu situaþia globalã.
El a declarat cã România va încheia anul 2008 cu inflaþie de 6,6-6,7%, lucru pe care l-a calificat drept \”deloc catastrofal faþã de situaþia din alte þãri\”.
Traian Bãsescu a adãugat cã, dat fiind faptul cã efectele reducerii creºterii economice se simt deja, din informaþiile pe care le are, anul 2008 se va încheia cu o creºtere economicã de 8-8,2%.
\”Avem obligaþia ca bugetul de anul viitor sã reflecte prioritãþile României ºi sã reducã cât mai mult deficitul bugetar\”, a spus Bãsescu.
El a þinut sã sublinieze cã, pentru 2009, nu este posibil sã fie depãºitã criza economicã în România cu pierderi minime dacã nu va exista o corelare cât mai exactã între politicile fiscale ale Guvernului ºi politicile monetare ale BNR.
ªeful statului a mai arãtat cã marea problemã a României nu este în prezent creºterea salariilor profesorilor, ci deficitul de cont curent, care preseazã pe cursul monedei naþionale ºi pe situaþia macroeconomicã.
\”Îmbucurãtor este cã anul acesta deficitul de cont curent va fi cu 0,2-0,3 mai mic ca cel de anul trecut\”, a spus Bãsescu, menþionând cã se poate constata o începere a diminuãrii deficitului de cont curent. El a estimat cã valoarea acestui deficit este de 13,8%.
Preºedintele a mai spus cã prioritãþile României sunt educaþia, sãnãtatea, sporirea natalitãþii ºi reforma administrativã. În opinia preºedintelui, primele dintre aceste domenii pot afecta, dacã nu sunt reformate la timp, fibra naþiunii.
\”Nivelul de birocraþie la care s-a ajuns este nejustificat\”, a mai spus Bãsescu.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge