Angajaþii unei fabrici de confecþii din Vaslui au fost pãcãliþi de patron cu ºtiinþa ITM

Aproximativ 40 de salariaþi ai unei fabrici de confecþii din Vaslui patronate de un cipriot au fost pãcãliþi, dupã ce, la sfârºitul lunii februarie, acesta a promis conducerii Inspectoratului Teritorial de Muncã (ITM) cã le va achita toate restanþele salariale.
Nemulþumiþi, oamenii s-au prezentat, la sediul ITM pentru a-l reclama pe patronul din Cipru. Aceasta este a doua vizitã pe care salariaþii SC Emphasis Line SRL o fac la inspectoratul de muncã, dupã ce, pe data de 28 februarie, au cerut ajutorul ºefilor acestei instituþii sã medieze conflictul. Deºi atunci s-au primit promisiuni cã pânã pe 15 martie le vor fi achitate toate restanþele salariale, oamenii s-au trezit cã, doar o parte dintre ei au primit bonurile de masã din luna decembrie. Au fugit la Dãrmãneºti Salariaþii s-au plâns celor de la ITM cã încã din ziua în care s-au întâlnit prima datã, patronul cipriot a încãrcat toate maºinile ºi le-a transportat în comuna Dãrmãneºti, judeþul Dâmboviþa, acolo unde ar vrea sã deschidã o secþie. Dacã este aºa, atunci cei de la ITM Vaslui au o mare vinã, deoarece pe 28 februarie au promis cã va monitoriza situaþia. „Au promis cã pânã pe 4 martie ne vor da bonurile de masã aferente lunii decembrie 2012, iar pânã pe 15 martie vor achita ºi salariile restante din decembrie, ianuarie ºi februarie. Au dat doar unora dintre noi acele bonuri, iar bani nu am vãzut niciunul dintre noi“, s-a plâns unul dintre salariaþii nemulþumiþi. Situaþia este cu atât mai bizarã, cu cât chiar cei de la ITM au recunoscut cã au amendat de mai multe ori conducerea acestei societãþi din cauzã cã nu a respectat drepturile angajaþilor aºa cum prevede legislaþia din România. ªi de aceastã datã directorul ITM a promis cã va face tot ce îi stã în puteri pentru a-i ajuta pe oameni. „Am încercat sã luãm legãtura cu doamna director, dar nu am reuºit. L-am sunat pe contabilul societãþii care a promis cã luni (n.r. 18 martie2013) se va prezenta cu toate documentele, deoarece înþeleg cã oamenii au muncit degeaba luni întregi“, a spus Alexandru Lãluci, ºeful ITM Vaslui, care a mai precizat cã salariaþii sunt în preaviz pânã pe 28 martie. Au fãcut plângere la Poliþie Mai mult, cea mai mare parte a salariaþilor s-a trezit cã vechimea înregistratã la aceastã societate este cu mult mai micã decât cea lucratã efectiv. Unii care au muncit chiar ºi doi ani în aceastã fabricã s-au trezit cã aveau înregistratã o vechime de doar 8 luni. „În contabilitate erau trecute ore lucrate mai multe, iar în fluturaº ne-am trezit cu ore mult mai puþine. Nici vechimea unora dintre noi nu a fost contabilizatã corect, deoarece ne-am trezit cã, în loc de perioada realã lucratã, contribuþiile cãtre CAS, ºomaj ºi pensii erau pentru o perioadã mult mai scurtã. Asta înseamnã fals ºi uz de fals“, s-a mai plâns o salariatã. Ajutaþi de un jurist, oamenii s-au dus ºi la Poliþie unde au fãcut o plângere împotriva patronului. A tras þeapã? SC „Emphasis Line“ SRL a fost deschisã la Vaslui în luna februarie 2011. Activitatea principalã a acesteia a fost confecþionare pentru export de îmbrãcãminte, activitate cu care a debutat efectiv în mai 2011. Ca orice început, lucrurile au mers bine câteva luni, dupã care patronatul a început cu disponibilizãrilor, în momentul de faþã, dupã cum chiar conducerea firmei o recunoaºte, mai sunt aproximativ 40 de angajaþi, faþã de peste 120 de salariaþi câþi au fost la început. Oamenii spun cã cã au auzit despre patronul lor cipriot( n.r. MICHALAKIS MICHAIL) cã acesta nu ar fi la prima þeapã pe care a tras-o. Ei spun cã, iniþial, a plecat cu aceastã firmã în Republica Moldova, dupã care a fugit cu banii încasaþi din comenzi ºi ºi-a deschis societate în Ploieºti. De acolo, acesta a închis, din nou firma, fãrã a plãti angajaþilor salariile pe câteva luni ºi a venit în Vaslui.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge