Stilrom Advertising Group a lansat editia a 4-a a catalogului Business Texin

Iatã, o nouã ediþie a catalogului BUSINESSTEXIN, a patra, a ieºit de sub tipar ºi porneºte cãtre dumneavoastrã – clienþii si utilizatorii noºtri fideli.
ªase luni de zile au trecut de la apariþia ediþiei precedente. Pentru noi au fost luni de prospecþiuni continue pe piaþa industriei textile, de incãlþaminte ºi pielãrie, luni de informãri permanente privind oportunitaþile de afaceri ºi companiile care activeazã in acest domeniu. Nu este deloc un lucru uºor sã descoperi, sã selectezi, sã evaluezi dupa diferite criterii economice foarte precise, sã stochezi ºi sã utilizezi informaþiile despre toþi jucãtorii de pe aceasta piaþã.
Dar, noi facem asta zilnic, de la o ediþie la alta… Ce ne provoacã? Marea dinamicã pe care tranziþia ºi apoi aderarea la Uniunea Europeanã au imprimat-o economiei româneºti în ansamblu ºi industriei uºoare în mod particular.
Ce ne ambiþioneazã? Greutãþile ºi piedicile pe care , sub diferite forme, domeniul nostru de activitate le are de infruntat. Declinul puternic al acestei ramuri economice a cunoscut anul acesta 2007, o accelerare evidentã: falimentarea multor firme mici ºi foarte mici, scãderea accentuata a exporturilor, creºterea importului de produse finite de calitate slabã ºi foarte slabã din þãri asiatice la preþuri mult subevaluate ºi care fac concurenþã neloialã produselor autohtone, scãderea calitaþii produselor datoritã lipsei de performanþã a managementului unor firme ºi multe altele au adus mari incovenienþe producãtorilor autohtoni. Dar toate aceste izvoare de coºmaruri, pentru unii, pe noi ne determinã sã abordãm cu mai mult curaj implicaþiile acestor fenomene ºi sã cautãm, împreuna cu prietenii noºtri clienþi ºi utilizatori, soluþii de ieºire din impas.
Viitorul nostru nu poate fi altfel decat ni-l construim noi acum!
Avem încredere în capacitatea noastrã, a celor care activãm în industria uºoarã, de redresare ºi de îmbunãtãþire a situaþiei prin efortul nostru comun. Cã este aºa, putem demonstra cu creºterile pe care le-am inregistrat noi, BUSINESSTEXIN, faþã de ediþia precedentã.
Acum, aproximativ 1000 de clienþi, faþã de 800 in ediþia precedentã, interacþioneazã mai rapid ºi mai eficient pe piaþa de profil datoritã legãturilor asigurate permanent de publicaþiile BUSNESSTEXIN!
Peste 300 de magazine de profil din toatã þara au fost cuprinse in aceastã ediþie pentru a veni tot in ajutorul producãtorilor autohtoni. O creºtere semnificativã o au ºi importatorii de materii prime ºi de produse finite, care acum sunt reprezentaþi de peste 600 companii. Toate acestea ºi multe alte informaþii preþioase vi se vor dezvãlui în paginile urmãtoare, ceea ce face din Catalogul BUSINESSTEXIN un preþios instrument de lucru pentru toþi cei care conduc o afacere în industria uºoarã.
Vã aºteptãm sã vã alãturaþi prietenilor noºtri fideli, pentru cã numai aºa ne putem consolida ºi dezvolta afacerile noastre. Pentru cã noi putem fi soluþia de care aveþi nevoie – imaginea clarã, distinctã ºi competent construitã a firmei, afacerii ºi produselor dumneavoastrã!
BusinessTexin – DACÃ VREI SÃ TE VADÃ TOATÃ LUMEA!

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge