Specializari din domeniul textile- desfiintate pentru anul 2013-2014

Ministrul delegat pentru Învãþãmânt Superior Mihnea Costoiu a declarat, miercuri, pentru Mediafax, cã 183 de specializãri din 37 de instituþii de învãþãmânt superior din þarã sunt propuse sã intre în lichidare, pe baza rapoartelor de evaluare întocmite de Agenþia Românã de Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Superior (ARACIS).
In ceea ce priveste domeniul textile-pielarie, iata sectiile care vor fi desfiintate:
UNIVERSITATEA DIN ORADEA
Facultatea de Inginerie Energeticã și Management Industrial Inginerie industrialã Tehnologia ºi designul confecþiilor din piele ºi înlocuitori A IF 240
3. UNIVERSITATEA \”AUREL VLAICU\” DIN ARAD
Facultatea de Inginerie Alimentarã, Turism și Protecția Mediului
Inginerie chimicã Tehnologie chimicã textilã A IF 240
14. UNIVERSITATEA \”LUCIAN BLAGA\” DIN SIBIU
Inginerie mecanicã Utilaje pentru textile ºi pielãrie A IF 240
37. ASOCIAÞIA PENTRU ÎNVÃÞÃMÂNT SUPERIOR ÎN COMERÞ ªI TURISM –
UNIVERSITATEA DE ªTIINÞE, ARTE ªI MESERII DIN BUCUREªTI
Administrarea afacerilor Economia comerþului, turismului ºi serviciilor AP IF 180

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge