Siretul Pascani, desi aflata in Insdolventa, da semne de revenire!

Fabrica de textile Siretul Paºcani, aflatã indirect în proprietatea omului de afaceri Viorel Roman ºi aflatã în insolvenþã din 2010, dã semne de revenire financiarã dupã primele ºase luni ale anului. Potrivit unui raport semestrial transmis Bursei, compania a încheiat semestrul I cu un profit net de peste 13.000 lei, în condiþiile în care dupã primele ºase luni ale anului trecut au fost înregistrate pierderi de peste 1,5 milioane lei.
Creºteri semnificative au fost înregistrate ºi în ceea ce priveºte afacerile derulate de companie în primul semestru, de la puþin peste patru milioane lei anul trecut, la peste 5,2 milioane la sfârºitul lunii iunie. Totodatã, veniturile totale ale fabricii pãºcãnene au crescut de la 4,6 milioane lei anul trecut la peste 7,3 milioane lei în acest an. „Cifra de afaceri a crescut în semestrul I 2013 cu 27,8 % faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut. Veniturile din producþia de imobilizãri de 435.570 lei reprezintã punerea în funcþiune în aprilie a investiþiei realizatã în regie proprie: instalaþie alimentare geogrile. Veniturile din activele imobilizate deþinute în vederea vânzãrii de 810.283 reprezintã vânzarea în luna ianuarie a activului clãdire corp administrativ ºi a terenului aferent”, potrivit raportului publicat pe site-ul firmei. De aceeaºi creºtere au avut parte, însã, ºi cheltuielile totale de exploatare, al cãror cuantum a crescut de la 5,8 milioane lei anul trecut la 7,2 milioane lei. Materia primã ºi consumabilele au costat peste 1,9 milioane lei, în creºtere cu 700.000 lei faþã de S1 2012, pentru ºefii firmei au fost cheltuiþi peste 38.000 lei, în timp ce expertul auditor a costat 1860 lei lunar, administratorul judiciar peste 100.000 lei pentru ºase luni, iar administratorul special peste 7.000 lei lunar.
În ceea ce priveºte creanþele pe care fabrica le are de recuperat, acestea însumau la finele lunii iunie peste 11,8 milioane lei. “Pentru recuperarea creanþelor aferente clienþilor incerþi ºi în litigiu, S.C. Siretul Paºcani S.A. are deschise 88 de dosare la diferite instanþe judecãtoreºti, dosare aflate în diferite faze procesuale, dosare în care Siretul Paºcani S.A. are calitatea de reclamantã respectiv creditoare. În 29 dosare sunt debitorii împotriva cãrora a fost declanºatã procedura insolvenþei (falimentului) sau care au fost dizolvaþi la cererea Oficiului Registrului Comerþului, în valoare totalã de aproximativ 9.8 milioane lei”, potrivit raportului întocmit de conducerea companiei. Totuºi, cel mai interesant aspect este cã cele mai mare sume pe care fabrica le are de recuperat trebuie sã provinã de la firme a cãror activitate este strâns legatã de omul de afaceri Viorel Roman. Cea mai mare sumã de bani trebuie sã ajungã în conturile fabricii de la S.C. Centrul de Afaceri Iinternaþional Iaºi (n.r.-controlatã de Viorel Roman), respectiv peste 9,1 milioane lei, urmatã de Siretul Nord-Est cu circa 230.000 lei ºi Scala Real Estate (n.r.-face parte din sfera de influenþã a lui Viorel Roman). cu 272.000 lei, care deþine ºi circa 33% din acþiunile Siretul Paºcani. Sume mari mai sunt de recuperat ºi de la doi clienþi externi, Fashion SUA cu 546.000 lei ºi Quelle din Franþa, cu peste 290.000 lei. În ceea ce îi priveºte pe clienþii interni, Siretul Paºcani are de recuperat câte 194.000 lei de la firmele Te-rox prod din Paºcani, companie deþinutã de femeia de afaceri Doina Cepalis, ºi Vasy&Kasy Paºcani, plus circa 95.000 de la Selgros Cash&Carry, în dezvoltarea acestui centru fiind implicat ºi Viorel Roman. La sfârºitul lunii iunie, Siretul Paºcani avea o ajustare constituitã pentru deprecierea creanþelor în valoare de circa 1,5 milioane lei.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge