SESEC s-a incheiat, SET preia stafeta cresterii eficientei energetice in textile

SESEC s-a incheiat, SET preia stafeta cresterii eficientei energetice in textile
In 17 septembrie a avut loc la Bruxelles, la sediul Euratex, conferinta de finalizare a proiectului SESEC (Sustainable Energy Saving for the European Clothing Industry) si de lansare a noului instrument, SET (Save Energy in Textile SMEs), menit sa continue activitatile demarate de SESEC. Zece parteneri fac parte din proiectul SET, din urmatoarele tari: Portugalia, Italia, Belgia, Germania, Republica Ceha, Ungaria si Romania (INCDTP).
In cadrul SESEC, 50 de companii europene de imbracaminte au fost auditate si ajutate sa ia masuri de crestere a eficientei energetice. Peste 400 de companii au participat la sesiunile de informare si majoritatea au descarcat, gratuit, instrumentele de auto-evaluare de pe website, traduse in 8 limbi.
Scopul SET este de a asista peste 150 de companii europene in demersul de a implementa solutii care sa duca la o reducere a consumului de energie in sectorul textile, pana in anul 2016.
Ambele proiecte, SESEC si SET sunt co-finantate prin programul EU Intelligent Energy Europe si constituie elementele de baza ale campaniei Energy Made-to-Measure.
INCDTP este partenerul roman din cadrul ambelor proiecte. La finalizarea SESEC, INCDTP a raportat ca au fost realizate audituri pe energie in cadrul a 5 firme de confectii: SC ARTIFEX SRL, SC TANEX SRL, SC STECOLFLEX TRADE SRL, SC DATSA TEXTIL SRL si SC B&D International SRL.
De asemenea, 18 companii au fost testate cu instrumentele ESS tools: SC DATSA TEXTIL SRL, SC DAVO STAR IMPEX SRL, SC MAGNUM SX SRL, SC INTERCLAN PROD SRL, SC
TEXTIL IMPRODEX SA, SC STECOLFLEX TRADE SRL, SC Conflux SA, SC Ring Textile Production RTP SRL, SC Madirom Conf SRL, SC Nissa Design SRL, SC Modalina Style SRL, SC Ilaria Design SRL, SC CASA VILI FASHION SRL, SC MATEI CONF GRUP SRL, SC C&A COMPANY IMPEX SRL, SC ADINA SRL, SC B&D International SRL;
Tot in prezentarea de final a INCDTP se mentioneaza ca SC Datsa Textil a identificat o serie de masuri care au dus deja la o reducere cu 26,66% a costurilor cu energia electrica. O serie de firme au decis sa inlocuiasca becurile clasice cu LED-uri, reusind prin aceasta metoda simpla sa faca o economie la electricitate de 5%.
ENERGIE PERSONALIZATA
Energy Made-to-Measure (Energie personalizatã) este o campanie europeanã de informare pentru creșterea eficienþei energetice în companiile producãtoare de textile ºi îmbrãcãminte. Se urmǎrește ca pȃnǎ ȋn 2016 peste 300 de firme producǎtoare, IMM-uri notabile, sǎ devinǎ mai eficiente din punct de vedere energetic. Mai multe informaþii gǎsiți pe www.euratex.eu.
SESEC (Sustainable Energy Saving for the European Clothing Industry)
Scopul SESEC este sã îmbunãtãþeascã eficienþa energeticã în industria de îmbrãcãminte, în special în întreprinderile mici ºi mijlocii. INCDTP este unul dintre cei 9 parteneri din 6 țǎri europene din cadrul proiectului.
Sectorul producãtorilor de textile ºi îmbrãcãminte se confruntã cu concurenþa acerbã a þãrilor cu costuri mici de producþie. În producþia de textile ºi îmbrãcãminte, eficienþa ºi competitivitatea trebuie sã ia în considerare provocãrile prezente ºi viitoare din domeniul energetic. Consumul de energie este mare, prin urmare costurile energiei au un impact semnificativ asupra competitivitãþii companiilor.
SESEC instrumente pentru eficienþã energeticã
3 Instrumente pentru schema de economisire a energiei:
EDST (Instrument suport de distribuþie a energiei)
EMBT (Instrument pentru management energetic ºi benchmark)
SAT (Instrument de autoevaluare)
14 module de instruire
15+ evenimente de instruire
1 platformã SESEC de instruire și informare permanentã
MODULELE DE INSTRUIRE sunt elaborate în mod adecvat pentru grupurile þintã, au o structurã simplã, faciliteazã auto-instruirea, sunt disponibile în limbile Englezã, Bulgarã, Germanã, Italianã, Portughezã, Românã ºi Lituanianã (în 2014) și sunt materialele de bazã folosite în acþiunile de instruire SESEC
Acestea pot fi descǎrcate gratuit de pe platforma de instruire SESEC –
http://www.sesec-training.eu/ro/tools/sat-instrument-de-auto-evaluare
Cȃteva probleme identificate de SESEC și mǎsuri care pot fi luate:
Consumul energetic în exces, în cazul iluminatului, este cauzat de probleme tehnice cât ºi de problemele legate de comportament.
Prin modernizarea sectoarelor de producþie și a zonelor de depozitare este posibil sã se facã economii de pânã la 80%.
Înlocuirea corpurilor de iluminat are ca efect o economisire a energiei de pânã la 40 %.
Începând cu septembrie 2009, lãmpile mate (netransparente) trebuie sã se încadreze în standardul de clasa A conform etichetei energetice UE pentru corpurile de iluminat.
Becurile incandescente ºi cele cu halogen care nu îndeplinesc aceste cerinþe au fost eliminate treptat de pe piaþa UE pânã la sfârºitul anului 2012.
Numai lãmpile fluorescente compacte ºi cele cu LED pot îndeplini standardul de clasã A – toate celelalte, de tipul celor mate, vor dispãrea de pe piaþã.
Lumini eficiente energetic prin instalarea suprafețelor de reflecție de tip oglindã
Prin alegerea unor culori luminoase pentru pereþi, adaptarea sursei de luminã ºi instalarea tuburilor de protecþie pentru cabluri, conductele ºi rafturile înalte, factorul de utilizare al camerei poate creºte.
Controlul iluminatului prin sisteme de control – temporizator ºi legãtura dintre iluminat ºi reþeaua de alimentare cu energie electricã a echipamentelor.
Firme care și-au optimizat consumul de energie mulțumitǎ SESEC
Compania italianã CANALI spa a putut identifica oportunitãțile de optimizare a consumului termic și electric prin abordarea unor metode inovatoare.
În Bulgaria, producãtorul Kris Fashion a identificat un potenþial de economie de 10-15% din consumul sãu anual de energie.
Compania româneascã SC Datsa Textil SRL a identificat o serie de acþiuni care au condus deja la economisirea în medie a 26% din costurile de energie electricã.
Compania portughezã DAMEL a identificat un potențial de economisire la iluminat, prin viteza variabilã a echipamentelor de producþie ºi prin izolaþii de pânã la 5% din consumul de energie electricã ºi pânã la 3% din consumul de energie termicã.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge