Se poate!- O româncã de etnie romã, aleasã „cel mai bun ucenic al Franței”

Fãrã acest permis de ºedere, românca ar fi fost mai departe în afara legii ºi nu ar fi putut sã obþinã nici un loc de muncã dupã ce ar fi obþinut la sfârºitul acestui an ºcolar diploma care îi conferã o calificare superioarã în domeniul curãþãtoriei de textile ºi îmbrãcãminte, pentru care a absolvit deja un curs. De când a sosit din România în regiunea parizianã în anul 2005, ea a încercat sã spargã toate cliºeele apãrându-ºi dreptul de a urma o specializare, chiar dacã nu avea actele în regulã.
A reuºit sã înveþe limba francezã în opt luni ºi a obþinut în anul 2010 titlul de „Cel mai bun ucenic” al Franþei în domeniul curãþãtoriei de textile în care s-a specializat, fiind primitã în luna februarie de Senatul francez alãturi de premianþii altor meserii.
„Atunci când ai o ºansã trebuie sã profiþi de ea”, spunea tânãra cu puþin timp în urmã, când încã se afla în aºteptarea permisului de ºedere pentru studii. În luna ianuarie a reuºi sã gãseascã o locuinþã în apropierea locului de muncã dupã ce a trãit în condiþii precare împreunã cu familia sa la marginea Parisului.
Linda Mihai are un mesaj ºi pentru tinerii romi. Ea le cere „sã mergã la ºcoalã, sã profite de ºanse atunci când acestea apar în viaþa lor, sã creadã în ele ºi sã lupte pentru ele”. „Nu este uºor sã fii tot timpul respins”, dar „poþi sã mai ºi reuºeºti în viaþã”, subliniazã ea.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge