Schimbarea standardelor va duce la scumpirea produselor textile

Uniunea Europeanã va modifica, în curând, standardele comunitare pentru îmbrãcãminte (în special, mãrimile ºi sistemele de codificare a acestora), ceea ce va induce anumite costuri la nivelul producãtorilor de confectii. Dacã vor fi scumpiri, acestea se vor propaga în lanþ cãtre industria de confecþii ºi apoi – ca de obicei – cãtre buzunarele consumatorilor finali.
Referitor la costurile producãtorilor, acestea vor fi induse atât de o reorganizare a utilajelor sau înlocuirea unor componente, cât ºi de modificarea tiparelor, iar personalul va trebui sã fie recalificat în vederea aplicãrii noilor cerinþe.
Asociaþia Românã pentru Standardizare (ASRO) a lansat în anchetã publicã – în atenþia specialiºtilor din industria textilã – proiectul de standard european numit \”prEN 13402-4\” privind desemnarea mãrimilor pentru îmbrãcãminte, partea 4 \”Sistem de codificare\”. Standardul stabileºte sistemul de codificare pentru desemnarea mãrimilor la îmbrãcãminte, care se va aplica întregului lanþ, de la producãtor pânã la consumator. Sistemul de codificare este structurat pe dimensiunile de bazã ºi cele suplimentare ºi reflectã valorile mãrimilor corpului, stabilite prin trei seturi de standarde din anii 2002, 2003 ºi 2005. Acest proiect, dupã ce va fi aprobat la nivel european, va fi adoptat ca standard român de comitetul tehnic CT 103, Textile.
Modificãri tehnologice ºi recalificare de personal
Dupã cum ne-au declarat specialiºtii din industria uºoarã, cele mai mari costuri induse producãtorilor, datoritã modificãrilor tehnologice necesare adaptãrii la noile standarde, se vor regãsi în special în fabricile de tricotaje. Aici, anumite utilaje vor trebui sã fie reprogramate ºi unele piese componente se vor înlocui. La nivelul fabricilor de confecþii (unde stofele se vor croi dupã tipare noi), costurile respective vor fi foarte mici. Cert este însã cã personalul din toate categoriile de fabrici ale industriei uºoare va trebui sã fie recalificat, pentru ca oamenii sã se familiarizeze cu noile mãsuri ºi tehnologii.
\”Se schimbã SDV-istica (n.n. – sculele ºi dispozitivele de verificare, utilizate în producþie) ºi, în general, procedurile de pregãtire a fabricaþiei pe noile grupe de mãrimi. Dar costurile astfel induse nu vor fi exagerat de mari sau imposibil de acoperit de cãtre producãtori\”, ne-au declarat operatorii din industria tricotajelor. În schimb, la nivelul industriei de confecþii, eventualele costuri vor fi date doar de necesarul de recalificare a personalului. Oamenii sunt acum obiºnuiþi sã lucreze cu tipare vechi de câteva zeci de ani, care în curând se vor schimba, potrivit noilor standarde.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge