România Fashion Trends & Brands 25-28 septembrie 2013

În cadrul salonului de modã RFTB pe lângã activitatea de contractãri se vor desfãºura ºi o serie de acþiuni conexe, dupã urmãtorul program:
25-26 septembrie 2013 sesiune de contractãri sezonul primãvarã-varã 2014
27-28 septembrie 2013 sesiune dedicatã contractãrilor ºi vânzãrilor pentru sezonul iarnã 2013-2014
Workshopuri ºi prezentãri
25 septembrie
10.00 – 12.00 Prezentãri Facultãþi – secþii Fashion Design & Tehnologie – prezentare-
Elena Basso Stãnescu (UAD – Cluj Napoca)
Sergiu Chihaia (UNA – Bucureºti)
Cornelia Brustureanu (UA”George Enescu” – Iaºi)
FTPMI – Iaºi; UV – Timiºoara; U Oradea; U “Aurel Vlaicu” Arad
12.00 – 13.00 Tendinþe Toamna-Iarna 2014 – 2015 – Lucian Broscatean – prezentare –
26 septembrie
10.00 – 11.00 Sistemul Modei – Liana Martin ºi Ovidiu Buta – workshop-
11.00 – 12.00 Buyer & Buying – Angelica Dumitrescu – workshop-
12.00 – 13.00 Moda online – Mirela Bucovicean – workshop-
27 septembrie
10.00 – 11.00 Evoluþia siluetei în sec XX – XXI – Elena Basso Stãnescu (UAD – Cluj Napoca) – prezentare-
11.00 – 12.00 Materialele viitorului – Sergiu Chihaia, Ioana Avram (UNA – Bucureºti) – prezentare-
12.00 – 13.00 Tehnologiile viitorului – Cornelia Brustureanu (FTPMI – Iaºi) – prezentare-
Fashion show
25 – 27 septembrie – zilnic începând cu ora 18.00
Show-urile se deschid cu Colecþia de Tendinþe, urmatã de colecþiile universitãþilor de artã.
Salon Tendinþe
Aceastã secþiune va cuprinde þinute selectate de organizatori din colecþiile expozanþilor (evident trimise în avans pânã la data de 20 septembrie). Þinutele trebuie sã se integreze în rigorile sezonului primavarã-varã 2014). În cadrul salonului de tendinþe vor fi prezentate ºi tendinþele în þesãturi ºi piele pentru toamnã-iarnã 2014-2015
Târg Job-uri
Panou cu anunþuri în cadrul salonului expoziþional – douã secþiuni – oferte ºi cereri
Pentru ediþia din 25-28 septembrie 2013, organizatorii vor asigura cazare gratuitã Buyeri-lor din þarã ºi din strãinãtate, care se vor acredita pe www.rftb.ro, pânã pe data de 15.09.2013

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge