Romania are viitor in Moda!

În þara ei natalã, Irina Schrotter are 3 firme de producþie vestimentarã ºi este un star. Ea îºi prezintã colecþia la Sãptãmâna Modei de la Berlin. Oraºul este inspiraþia pentru noua ei colecþie ºi joacã un rol foarte important pe scena modei din þara ei.
ªtiri pe aceeaºi temã
Cinci designeri români, la Sãptãmâna Modei de la Berlin
ªi-a amânat interviul cu revista de câteva ori din cauzã cã era foarte rãcitã, noteazã „Der Tagesspiegel” în ediþia online.
Ea îºi prezintã colecþia pentru a cincea oarã la Sãptãmâna Modei de la Berlin ºi are multe de spus despre scena româneascã a modei. Are 47 de ani ºi este cel mai de succes designer din România. În 1990, ºi-a creat propriul ei linie vestimentarã, iar un an mai târziu ºi-a deschis primul magazin în Iaºi. În 1995, a inaugurat un al doilea magazin în Bucureºti, iar în 1999 a organizat Sãptãmâna Modei de la Bucureºti.
Deþine 3 firme de producþie cu 1.000 de angajaþi, în care creeazã haine pentru branduri internaþionale, are constant prezentãri ale colecþiilor ei la Paris, a deschis în 2009 un magazin în Lugano ºi încã unul la New York în 2012. Are clienþi din 40 de þãri. Ce face ea la Berlin?
„Oraºul dã label-ului meu putere”, spune Irina Schrotter. Atunci când vii dintr-o þarã în care salariile sunt atât de mici, este foarte uºor sã þi se punã o anumitã etichetã. „Made in Romania“ – ce înseamnã asta? În urechile multora sunã ca îmbrãcãminte din poliester, ieftinã ºi proastã. “Germania, pe de altã parte, este simbolul produselor de calitate. Atunci când prezinþi la Berlin, este ca un certificat de calitate.”
Irina Schrotter spune despre România cã are multe avantaje ºi cã românii sunt un popor foarte creativ. Branºa muzicalã devine din ce în ce mai cunoscutã, creatorii români de film au descoperit deja secretul filmelor bune ºi avem o grãmadã de ºcoli de modã. „Singura noastrã problemã este cã nu ºtim sã ne promovãm punctele forte”, considerã creatoarea de modã.
ªi cum sã facem asta? În România, lumea este obiºnuitã doar cu presa negativã. Atunci când Irina ºi-a prezentat pentru prima datã colecþia la Berlin ºi a primit numai laude din partea criticilor, a fost întrebatã :„ªi scandalurile unde sunt?”. A-i vorbi de rãu pe ceilalþi ca sã cãºtigi tu mai multã influenþã este la ordinea zilei în România. „Intrarea în UE a fost, pentru þara mea, cel mai bun lucru care i s-a întâmplat vreodatã”, spune Schrotter. Trebuie doar sã respectãm regulile, doar aºa, crede ea, se va ajunge la democraþie.
Irina Schrotter luptã ca o leoaicã pentru viitorul României. În 2008, a candidat pentru postul de primar, dar nu a câºtigat pentru cã femeile nu sunt vãzute bine în poziþii de conducere în România. Dar ea încearcã sã vorbeascã prin modã despre imensul potenþial al tinerilor din România. Ea a organizat la Berlin, acum doi ani, pentru prima datã „Romanian Fashion Night“.
„Berlin-ul este mai deschis noului decât celelalte metropole ºi acceptã ºi designeri mai tineri, necunoscuþi. De unde vin sau de cine au fost recomandaþi nu conteazã aici. Ceea ce conteazã este cât de buni sunt”, crede Schrotter.
„Romanian Fashion Night“ a fost finanþat pe jumãtate de statul român, aminteºte publicaþia.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge