Rifil România a sãrbãtorit 40 de ani de la înfiinþare

Rifil România a sãrbãtorit, astãzi, împlinirea a 40 de ani de la înfiinþare, fiind prima societate de producþie cu capital strãin, constituitã în România, încã din perioada comunistã. În 1973 a fost înfiinþatã la Sãvineºti, jud. Neamþ, prima companie de producþie cu capital strãin din România dupã 1945 ºi prima din þãrile semnatare ale pactului de la Varºovia. Contractul în urma cãruia a luat fiinþã societatea mixtã româno-italianã RIFIL S.R.L. avea o duratã de 16 ani, iar asociaþii erau Centrala Industrialã de Fibre Sintetice Sãvineºti ºi societatea Romalfa Biella din Italia.
Rifil activeazã în industria textilã, în producþia de fire acrilice vopsite ºi nevopsite ºi este lider în domeniu la nivel european. Rifil este nu numai prima societate mixtã înfiinþatã în România dupã anul 1945, dar ºi prima din þãrile din Europa de Est. Rifil este înregistratã în registrul Ministerului Finanþelor Publice din România cu numãrul 1.
Investiþia companiei Rifil în România cuprinde trei fabrici de producþie: Sãvineºti, Câmpulung Moldovenesc ºi Gura Humorului, cu o cifrã de afaceri consolidatã de 65,5 de milioane de euro în 2012 ºi o cifrã de afaceri estimatã pentru 2013 la 72 milioane de euro (+10 fata de 2012), peste 500 angajaþi ºi un buget de investiþii estimat, pentru anul în curs, de 4 milioane de euro. Calitatea muncii lucrãtorilor români ºi a produselor realizate în România este apreciatã în întreaga lume, de altfel Rifil exportã în 27 de þãri. O fabricã cu o astfel de capacitate productivã ºi mai ales cu aceastã duratã de funcþionare a avut ºi are cu siguranþã un impact pozitiv asupra existenþei locuitorilor din judeþul Neamþ, de-a lungul mai multor generaþii, acest aspect reprezentând fãrã îndoialã un motiv de mândrie pentru prezenþa antreprenorialã italianã din România.
La evenimentul de celebrare a 40 de ani de la constituirea societãþii au fost prezenþi: Maria Grapini – Ministrul delegat pentru întreprinderi mici ºi mijlocii, mediu de afaceri ºi turism, Diego Brasioli – ES Ambasadorul Italiei la Bucureºti, Mauro Maria Angelini – Preºedinte Confindustria România, Mario Iaccarino – Director Institutul Italian pentru Comerþ Exterior, dar ºi numeroase oficialitãþi regionale: Culiþã Tãrîþã – Preºedinte Consiliu Judeþean Neamþ, Gheorghe ªtefan – Primar Piatra Neamþ, Lazãr Gheorghe – Prefect Piatra Neamþ, Daniel Horciu – Primar Sãvineºti, Mihãiþã Negurã – Primar Câmpulung Moldovenesc, Ioan Grãdinaru – Primar Dumbrava Roºie, Ionel Ciubotaru – Primar Roznov, Mihai Apopei – Preºedinte Camera de Comerþ Neamþ, Gheorghe Nichita -Primar Iaºi.
“Sunt emoþionat sã mã aflu aici pentru a sãrbãtori patruzeci de ani de mari sacrificii, dar ºi de satisfacþii enorme. Cea mai mare realizare a noastrã a fost aceea de a reprezenta un punct de referinþã pentru multe familii de români din zonã ºi pentru întregi generaþii, care, din mamã în fiicã, au lucrat în fabricile noastre din Sãvineºti, Câmpulung ºi Gura Humorului”, a declarat, în cadrul evenimentului, Luigi Bodo, Director Rifil România.
”Este investiþia strãinã cea mai longevivã, care nu s-a redus ci s-a dezvoltat, are circa 800 de angajaþi ºi cred cã meritã mediatizat foarte mult evenimentul ºi firma. Poate fi moneda cu care sã demonstrãm cã poate funcþiona o investiþie strãinã ºi este un semnal pentru investitorii strãini. Am un mare respect pentru cei care au investit pentru cã s-au gândit pe termen lung, au o investiþie solidã, de viitor, cu reinvestiþii.”, a declarat ministrul Maria Grapini.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge