Peste 30% din hainele din magazinele româneºti sunt contrafãcute.

Aproximativ 30-40% dintre hainele vândute în magazinele din România sunt contrafãcute, iar falsurile sunt prezente de la buticuri ºi pânã la magazinele luxoase din mall-uri, a declarat miercuri agenþiei MEDIAFAX Maria Grapini, ministrul delegat pentru IMM, Mediu de Afaceri ºi Turism.
Grapini spune cã pe piaþa de îmbrãcãminte, consumul intern este în jur de 13-15%, iar diferenþa provine din import.
\”Contrafacerea merge spre 30-40% din hainele de pe piaþã. Eu am fost ºi în mall ºi am vãzut cã scria pe o etichetã comercialã foarte frumoasã «100% lânã» ºi cînd, fiind specialist, m-am dus la eticheta de producãtor din interior, era acrilic 100%. Producãtorul nu are nicio vinã în cazul ãsta. Din contrã, s-ar putea ca în magazine foarte luxoase sã gãseºti contrafaceri, pentru cã-þi furã ochii imaginea magazinului. Pot fi lucruri de firmã contrafãcute\”, a spus Grapini, care a înfiinþat ºi condus mai multe afaceri în domeniul textil.
Ea i-a sfãtuit pe cumpãrãtori ca atunci când intrã într-un magazin de haine sã controleze douã etichete. Pe lângã eticheta mare, de carton, cumpãrãtorul trebuie sã caute în interiorul produsului, unde fabricantul este obligat prin lege sã punã o etichetã.
\”Gãseºti în interiorul produsului o etichetã micã textilã, imprimatã sau þesutã, pe care trebuie sã scrie obligatoriu componenþa fibroasã, mãrimea ºi celelalte. Dacã producãtorul face contrafacere ºi pune el etichetã de 100%, consumatorul, când constatã cã nu e aºa, se poate duce la Protecþia Consumatorului sã reclame producãtorul. Dacã însã producãtorul a pus corect eticheta, comerciantul este cel care trebuie amendat\”, a mai spus ministrul.
Maria Grapini este sigurã cã cele mai mari contrafaceri sunt fãcute de comercianþi. Aceºtia fac o presiune foarte mare pe preþ la producãtor ºi ca sã aibã un adaos cât mai mare, \”pun o etichetã foarte fiþoasã\” ºi foarte atrãgãtoare.
\”Iar românul atâta ºtie, cã dacã este 100% fibrã, 100% bumbac, 100% in, este mai bunã. ªi într-adevãr este mai bunã, dar preþul nu poate fi acelaºi. Pânã acum era ideea cã doar produsul ieftin este contrafãcut, dar eu am rãmas foarte dezamãgitã atunci când am vãzut personal cã existã aceastã diferenþã între eticheta comercialã ºi eticheta producãtorului. Sigur nu ai atâþia oameni care sã controleze tot, dar ar trebui prin sondaj sã verifici magazinele, fãrã sã crezi cã la magazinele mari nu se pot întâmpla nimic ºi sã mergi doar la micile buticuri\”, a arãtat ministrul.
Pot fi trei contrafaceri la acelaºi produs, explicã Grapini. Pe de o parte compoziþia fibroasã, poate ca pe etichetã sã scrie 100% lânã ºi sã nu fie aºa, poate fi contrafãcut brandul, ceea ce aduce foarte mulþi bani, pentru cã brandul vinde bine, ºi mai poate exista contrafacerea þãrii de provenienþã.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge