PARTICIPARE FÃRÃ PRECEDENT LA CEA DE A NOUA EDIȚIE A ”NEXT SEASON”, TÂRGUL INTERNAȚIONAL DE ÎNCÃLȚÃMINTE ȘI CONFECȚII DIN PIELE

Ministerul Economiei organizeaza in perioada 03-06.09.2013 Actiunea de promovare a exportului in Romania la care participa firme straine potential importatoare de bunuri si servicii romanesti organizata cu ocazia desfasurarii Targului Internaþional de Incãlþãminte, Confecþii ºi Acesorii NEXT SEASON, editia a IX-a, targ desfasurat sub inaltul patronal al Ministerului Economiei
Aproximativ 100 de companii din industria de pielãrie ºi marochinãrie, din România ºi din strãinãtate, se vor reuni, în perioada 3-6 septembrie, la hotelul Caro din București, la ”Next Season”, Târgul Internaþional de Incãlþãminte, Confecþii ºi Acesorii. Aflat la cea de a noua ediție, ”Next Season” este evenimentul de referinþã al pieþei de profil, organizat de patronatul Sfera Factor. Manifestarea expoziționalã bianulã se va derula, în aceastã toamnã, sub înaltul patronaj al Ministerului Economiei.
“Sfera Factor, o asociaþie patronalã tânãrã dar cu oameni entuziaºti ºi cu mare experienþã ºi-a fixat ºi implementat un plan de acþiune care a coincis în multe puncte cu preocupãrile Ministerului Economiei, de a oferi sprijin exportatorilor de încãlþãminte ºi marochinãrie. Aceasta industrie are o orientare puternicã spre export, valoarea acestora din 2012 de aproximativ 1,5 miliarde euro, urmând a fi depãºitã cu peste 5% în 2013. Am constat, însã, cã în ciuda susþinerii financiare venite din partea ministerului de resort pentru participarea la manifestãrile externe expertiza firmelor noastre, este în multe cazuri insuficientã pentru atingerea rezultatului așteptat. De accea am ataºat ”Next Season” ºi o altã laturã practicã, în afara celei strict comerciale prin care producãtorul ºi buyerul sunt puºi faþã în faþã. Am demarat, începând cu aceastã ediþie, un progam de asistenþã ºi consultanþã materializat prin prezentãri ºi discuþii inițiate de specialiști în cadrul mai multor runde de întâlniri de lucru. Sperãm, astfel, sã conturãm pentru cât mai mulþi producãtori români un cadru al pregãtirii continue, necesare lansãrii cu succes a proprilor programe de ofertare la export”, a declarat Angela Vasiliu Dimitriu, preºedintele Sfera Factor.
Ministerul Economiei îºi doreºte ca România sã fie asociatã tãrilor cu tradiþie în lumea modei ºi a creaþiei. De accea, s-a alãturat efortului Sfera Factor de a transforma târgul internþional de contractãri într-unul regional care sã rivalizeze marile evenimente de profil din capitalele þãrilor europene.
“Industria de încãlþãminte ºi marochinãrie acoperã 3,2% din exportul României ºi a angajat, în anul 2012, mai mult de 4% din numãrul total al salariaților din industrie. Sunt cifre semnificative având în vedere specificul unei activitãþi care opereazã cu volume mari dar cu valori relativ mici. În lipsa unei pieþe interne cu potenþial de consum ridicat, dar ºi din cauza unei concurenþe puternice, companiile autohtone trebuie sã se orienteze ºi mai mult cãtre export. Aceasta industrie deþine toate atuurile pentru recâºtigarea ºi dar și pentru crearea unor branduri care sã fie asociate cu numele þãrii noastre.”, afirmã Adrian Ciocãnea, secretar de stat în Ministerul Economiei. ”Este, la fel de important ca ºi evenimentele majore ale pieþei sã fie, la randul lor, orientate spre calitate. Iatã de ce am dat curs fãrã reþinere propunerii de parteneriat venite din partea patronatului Sfera Factor, în calitate de organizator al unei manifestãri expoziþionale de excepție. Ne dorim ca, sprin Târgul Internaþional de Încãlþãminte ºi Confecþii, Bucureºtiul sa devina un pol regional care sã reuneascã deopotrivã, producãtori, creatori, contractori ºi, mai ales, marele public. Putem spune cã implicarea Ministerului Economiei în programele pentru creºterea competitivitãþii produselor industriale, pentru susþinerea exportului ºi identificarea de noi pieþe de desfacere, poartã la începutul acestei toamne numele: ”Next Season”. Sprijinul nostru este justificat nu numai pentru cã statisticile ne indicã un excedent la export ci pentru ca recunoaºtem potențialul unei industrii cu tradiþie îndelungatã ca furnizor de bunuri de consum pentru populaþie. Speram cã rezultate sunt ºi un raspuns la politicile economice corecte promovate de autoritaþi ce vor trebui sã sprijine, pe viitor, încã ºi mai mult, competitivitatea. Vã pot asigura cã Ministerul Economiei nu va uita în nici unul dintre sezoanele ce vor veni sã se alature acestui acestei eveniment de presitigiu!” a preicizat domnul Adrian Ciocãnea.
Târgul ”Next Season”, eveniment internaþional dedicat contractãrii este deschis și publicului. Pe o suprafațã de aproximativ 1000 mp vor fi amenajate aproape 50 de standuri. Spațiul expozițional mai cuprinde și sali de conferințe și seminarii. Jumãtate din companiile participante sunt producãtori și mari companii de retail românești. Lor li se vor alãtura importanți producãtori strãini din Italia și Germania dar și cunoscuți buyeri externi veniți din peste 30 de țãri, unii pentru prima oarã la București. Creatori români de confecții vestimentare din piele vor avea propriile prezentãri ale colecțiilor de primãvarã. Numeroase sesiuni de comunicãri și discuții vor completa paleta de activitãți din cadrul Târgului. Mesele rotunde vor avea ca invitați, specialiști din cadrul Ministerului Economiei, consultanți strãini și români pe specializãri diferite, pornind de la stilisticã pentru încãlțãmintea de damã și terminând cu consultanța pentru accesarea fondurilor europene.
Sfera Factor înglobeazã 70% din producþia ºi peste 90% din exporturile româneºti de încãlþãminte, confecþii ºi accesorii. Asociaþia patronalã este membrã a Confederaþiei Europene a Producãtorilor de Încãlþãminte (CEC). Þara noastrã are, prin industria de profil, relaþii comerciale cu peste 100 de þãri, deci poate fi consideratã un ambasador de marcã al industriei autohtone, al competitivitãþii ºi creativitãþii românilor.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge