Papucii care respirã, proiectaþi la Timiºoara

Pânã acum, aceste modele au fost gândite numai la centrul de bazã din Italia, iar producþia se fãcea în cele 28 de þãri unde compania deþine fabrici. Investiþia a fost anunþatã de consului general onorific al României la Treviso, Mario Moretti Polegato, care este ºi preºedintele Grupului Geox. \”Practic, prin acest centru pilot se face un trasnfer de creaþie de modele din Italia în þãrile unde se face ºi producþia. Vrem sã producem modelele direct unde se ºi creeazã. Este un lucru neobiºnuit pentru Italia, acesta fiind un model de afaceri implementat în Statele Unite ale Americii\”, a declarat Polegato. În fabrica de la Timiºoara, Grupul Geox a investit 70 de milioane de dolari. Unitatea de producþie a fost inauguratã la Timiºoara în urmã cu opt ani ºi a creat locuri de muncã pentru 1.800 de persoane.
La centrul de creaþie au fost aduºi tineri absolvenþi ai unor facultãþi de profil din Iaºi. Acum existã 30 de persoane dedicate funcþionãrii acestui centru, dar se mai fac încã angajãri, dupã cum a spus Polegato. Problema \”inventatorilor\” de modele noi este însã una destul de acutã, nu doar în România, ºi asta pentru cã tinerii cu idei au plecat în SUA. Compania italianã este singura din lume care produce pantofi care respirã ºi în care piciorul nu transpirã. Polegato a inventat aceastã tehnologie în urmã cu 13 ani ºi a brevetat-o în 100 de þãri, pentru ca tehnica sã nu poatã fi copiatã. \”Avem fabrici în 28 de þãri, 30.000 de angajaþi ºi vindem în 68 de þãri, în 11.000 de magazine. Pantofii produºi la Timiºoara ajung în 60 de þãri. Fiecare fabricã are specificul ei. De exemplu, în Brazilia producem mocasini ºi încãlþãminte elegantã pentru femei, în România – pantofi comozi, de zi, pentru femei, iar la ultima fabricã inauguratã, în Slovacia, pantofi eleganþi pentru bãrbaþi. Anul trecut s-au produs 21 de milioane de papuci. Tot ce se produce ajunge la centrele noastre logistice din Italia, Hong Kong ºi New Jersey, de unde se distribuie în lume\”, a explicat preºedintele grupului. Acesta deþine 71% din afacere, restul de 29% fiind listat la Bursa din Milano. De ceva vreme, Geox produce ºi haine care respirã, pe aceeaºi tehnicã, în care purtãtorul sã nu transpire. În România existã ºase magazine care comercializeazã aceste produse, niciunul la Timiºoara. \”Avem magazine la Cluj ºi Bucureºti, dar vom deschide ºi la Timiºoara\”, a lãmurit Polegato.
Fiind unul dintre cei mai importanþi investitori ºi vechi investitori din Timiºoara, Polegato cunoaºte foarte bine mediul investiþional din România. În contextul în care multe fabrici care produc îmbrãcãminte sau încãlþãminte pentru export migreazã cãtre þãrile unde salariile sunt încã mai mici, Polegato a afirmat cã nu are nicio intenþie sã închidã fabrica, ci, dimpotrivã, o va extinde. \”La fabrica din Timiºoara se produce 10% din toatã producþia de încãlþãminte Geox. Mulþi pleacã pentru cã este în creºtere costul forþei de muncã ºi nici nu se mai gãsesc muncitori. Geox continuã sã investeascã în România pentru cã noi credem în aceastã þarã. Pe viitor, vom mai deschide o fabricã, unde se vor face tãlpi de gumã\”, a subliniat Polegato.
Consulul onorific al României la Treviso a dat câteva sfaturi pentru tineri întreprinzãtori, dar ºi pentru ceilalþi investitori: \”Ideile trebuie brevetate imediat. Îmi învãþ studenþii cu idei, ce sã facã cu ele ºi cum sã deschidã afaceri de succes. Pe de altã parte, trebuie sã se ºtie cã e nevoie de un salt al calitãþii, iar capitalismul industrial european trebuie sã devinã capitalism cultural, prin investiþia în tineri ºi idei. Trebuie relansatã economia europeanã, pentru a face faþã concurenþei\”, a conchis Polegato.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge