„Nu am fost afectaþi de intrarea brandurilor mari, încercãm sã fim cu preþurile tot timpul mai jos ºi calitatea sã fie mai bunã“

Ana-Maria Coman a pus în urmã cu 15 ani bazele lanþului românesc de haine pentru femei Etic Lady’s Fashion, care totalizeazã afaceri de 2 milioane de euro.
Ideea unei afaceri cu haine i-a venit Anei-Maria Coman în perioada în care era studentã în anul I la management în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureºti.
Antreprenoarea, care avea atunci 19 ani, a început sã vândã împreunã cu câteva prietene haine lucrate dupã dupã propriul gust în cadrul unor mici ateliere în piaþa Big Berceni din Bucureºti.
În prezent, afacerea Etic Lady’s Fashion este formatã din zece magazine rãspândite în Bucureºti, Constanþa ºi Craiova ºi, de la începutul anului 2015, ºi 
dintr-un magazin online.
Doi tineri au început în perioada facultãþii o afacere cu îmbrãcãminte made in Romania din dorinþa de a acoperi lipsa de haine, la preþuri accesibile, pentru femei. Au deschis primul magazin într-un spaþiu de zece metri pãtraþi dintr-o piaþã a capitalei, iar în câþiva ani au reuºit sã intre ºi în centrele comerciale, concomitent cu giganþii internaþionali ai modei.
Când am început facultatea, îmi doream sã cumpãr haine pe care la vremea respectivã nu le gãseam pe piaþã, þinând cont cã marile branduri nu ajunseserã încã în România ºi bugetul pe care îl aveam atunci ca studentã era mic“, îºi aminteºte Ana-Maria Coman, director general al Etic Lady’s Fashion, modul în care i-a venit ideea deschiderii unei afaceri când avea 19 ani.
Era studentã în anul I la management în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureºti ºi a început, împreunã cu prietenele sale, sã vândã haine lucrate dupã dupã propriul gust în cadrul unor mici ateliere. În prezent, afacerea condusã de ea ºi partenerul sãu, Costin Strîmbeanu, este formatã din ºapte magazine rãspândite în Bucureºti ºi Constanþa, are parteneriate cu marii producãtori de îmbrãcãminte din þarã, vânzãri de aproximativ 200.000 de produse anual ºi venituri de aproximativ 4 milioane de euro.
„Îmi plãcea matematica, dar nu mã vedeam lucrând într-o bancã. Mi s-a pãrut normal sã încep un business pe care iniþial l-am luat ca pe un job din care sã trãiesc pe perioada facultãþii, iar apoi a devenit singura sursã de venit“, povesteºte antreprenoarea în vârstã de 34 de ani care visa încã din liceu sã aibã un magazin din care sã se îmbrace doar ea. Ana-Maria Coman este responsabilã de design ºi dezvoltarea afacerii, iar Costin Strîmbeanu este administratorul acesteia. Strîmbeanu a început sã lucreze în modã ca agent de vânzãri de accesorii ºi etichete, iar contactele sale cu fabricile de confecþii au ajutat la construirea bazelor businessului, în 1999.
„La început, principalii clienþi eram eu ºi prietenele mele. Am atras apoi din ce în ce mai multe doamne ºi domniºoare care mergeau la facultate sau la birou ºi aveau nevoie de þinute decente, în tendinþe ºi un pic mai ieftine decât ce se gãsea atunci pe piaþã“, explicã antreprenoarea. Au deschis primul magazin într-un spaþiu de 10 metri pãtraþi din cadrul pieþei Big Berceni, în urma unei investiþii iniþiale de câteva mii de euro, fonduri proprii ale antreprenorilor.
Afacerea s-a dezvoltat treptat, pe seama reinvestirii constante a profitului, astfel cã în perioada 2001-2002 au deschis un magazin ºi în Unirea Shopping Center, din care s-au mutat ulterior în altul cu o suprafaþã de 160 de metri pãtraþi. „Am învãþat acolo ce înseamnã amenajare de mall ºi condiþiile pe care trebuie sã le îndeplinim“, spune Coman. Experienþa din cadrul magazinului Unirea a fost printre cele mai mari provocãri, þinând cont cã s-au mutat din aripa Cãlãraºi în aripa Splai ºi, la momentul deschiderii magazinului H&M, au fost nevoiþi sã plece ºi de acolo, împreunã cu ceilalþi chiriaºi care ocupau spaþiul destinat suedezilor. Au continuat sã vândã în Unirea, în aripa centralã, ºi au deschis treptat ºi alte magazine: în cadrul hipermarketurilor Cora Pantelimon, Carrefour Orhideea, în centrele comerciale Vitan, Tom Constanþa ºi AFI Palace Cotroceni ºi în outletul din centrul comercial Grand Arena. Costurile pentru amenajarea unui magazin depind de suprafaþã ºi ajung, în cazul celui mai mare, reprezentat de cel din AFI Palace Cotroceni, la 100.000 de euro.
Antreprenoarea spune cã vânzãrile merg la fel de bine în toate cele ºapte magazine, dar observã o diferenþã în Constanþa, unde acestea sunt cu aproximativ 30% mai mici. „Vânzãrile sunt foarte bune chiar ºi în Grand Arena, unde nu existã la fel de mult trafic. Acolo funcþionãm prin outletul unde ne vindem stocurile ºi avem alt tip de cliente, care nu îºi permit sã cumpere hainele la preþurile din colecþie ºi unde gãsesc aici haine reduse cu pânã la 70-80% din preþul iniþial.“ Bonul mediu pentru produsele din cadul magazinelor Etic Lady’s Fashion este de circa 100 de lei, iar clientele sunt „doamne ºi domniºoare între 20 ºi 40 ºi ceva de ani, care sã îºi doreascã sã poarte þinute business, feminine ºi în trend“.
Dacã la început antreprenorii au mizat pe dezvoltarea unei linii de business, modelele au fost completate ulterior ºi cu þinute casual, iar de curând încearcã ºi implementarea rochiilor de ocazie. De un an ºi jumãtate dezvoltã ºi o linie de jeans – pe care antreprenorii îi produc într-o fabricã din Turcia. Blugii, împreunã cu accesoriile importate din Italia, sunt singurele produse aduse din afara þãrii, 95% din haine fiind create în sistem lohn în fabricile româneºti. Lucreazã cu aproximativ zece fabrici mari din Bucureºti ºi din þarã, din Focºani, Craiova, Slatina, „pe seama unor relaþii foarte vechi ºi bine consolidate în timp“.
Dacã la început îºi gãseau greu colaboratorii, fiind nevoiþi sã cheltuiascã uneori mai mult pentru a-i convinge, acum aceºtia le rãspund rapid, datoritã cantitãþilor mari comandate. Ana-Maria Coman are încredere cã producãtorii locali vor rezista în lupta cu ofensiva chinezã, datoritã faptului cã sunt foarte specializaþi pe ceea ce fac ºi, lucrând un produs, productivitatea este mare, au atuul termenelor scurte de livrare, iar raportul calitate/preþ în România este foarte bun.
Coman alege modelele hainelor din magazin, iar de partea tehnicã se ocupã o echipã formatã din patru tehnicieni, designeri ºi constructori de tipar. În ce priveºte þesãturile, acestea sunt comandate direct de la parteneri din Italia ºi Grecia, dar ºi prin intermediul importatorilor locali.
„Nu am fost afectaþi de intrarea brandurilor mari, încercãm sã fim cu preþurile tot timpul mai jos ºi calitatea sã fie mai bunã“, explicã antreprenoarea armele producãtorilor autohtoni în lupta cu giganþii strãini de pe piaþa localã. Brandul are comenzi de 200-300 de bucãþi pe model, dar existã ºi modele pentru care se lucreazã o mie de bucãþi. „A fost greu, pe mãsurã ce timpul a trecut, clienþii au devenit din ce în ce mai pretenþioºi, noi am încercat sã ne perfecþionãm permanent ºi sã le satisfacem nevoile“, spune Coman.
Unul dintre cele mai dificile aspecte în conducerea afacerii este, din punctul de vedere al antreprenoarei, gãsirea oamenilor potriviþi pentru munca în magazine. În prezent, în cadrul celor ºapte spaþii lucreazã 70 de angajaþi, iar pânã la sfârºitul anului li se vor alãtura încã ºase.
Planurile lor implicã extinderea în þarã prin magazine proprii, dar ºi dezvoltarea unei platforme online. Pânã la sfârºitul anului, intenþioneazã sã deschidã douã magazine, dintre care unul la Craiova, oraº ales pe seama faptului cã „este cu mulþi tineri“, dar ºi datoritã succesului centrului comercial. Pentru anul viitor, au în plan deschiderea a încã trei magazine. Datoritã dorinþei unei prietene de a se implica în afacere, vor deschide ºi un magazin în sistem de francizã, la Braºov, dar aceasta este o excepþie, extinderea prin francizare nefiind printre planurile antreprenorilor.
Piaþa localã de modã, estimatã la aproximativ 2 miliarde de euro, este dominatã de giganþi internaþionali precum Inditex, cu afaceri de 175,7 milioane de euro, H&M, cu vânzãri de 101 de milioane de euro, ºi C&A, cu afaceri de circa 50 milioane de euro.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge