Industria încãlþãmintei este în aer

Productivitatea la nivel scãzut, lipsa forþei de muncã ºi creºterea costurilor pe care le implicã acest factor, nevoia de retehnologizare sunt lucrurile care þin industria de pielãrie ºi de încãlþãminte pe loc. Pentru sectorul de încãlþãminte, marochinãrie, confecþii piele, ponderea lohn-ului se menþine pe un trend constant de scãdere. \”Acum 10 ani vorbeam de 90%, în 2000 ajunsese la 64%, iar în 2007 lohn-ul reprezenta circa 49% din total contracte\”, a declarat pentru Curierul Naþional Doru Mladin, preºedinte al Organizaþiei Patronale Pielãrie Încãlþãminte \”PINC\”. Scãderea lohn-ului în acest sector schimbã structural ºi abordarea în planul producþiei ºi a marketingului pentru fabricile de profil. Pentru activitatea multor fabrici ce activeazã în industria pielãriei a devenit vitalã reluarea completã a procesului de producþie: proiectaredesign, contractare comenzi în pieþe concurenþiale, aprovizionare, dotare tehnicã pentru realizarea producþiei, susþinere financiarã corespunzãtoare.
Brandul românesc este puþin cunoscut în þarã
Importurile din þãrile asiatice sunt în creºtere, iar la produsele venite din afarã sunt practicate preþuri de dumping, producãtorii autohtoni trebuie sã-ºi creeze ºi sã investeascã în propriul brand/marcã. În momentul de faþã sunt puþine companii româneºti recunoscute pe piaþa autohtonã de încãlþãminte prin brand ºi calitate, preþurile produselor oferite de acestea sunt destul de piperate faþã de produsele de import.
\”Existã reglementãri la nivelul Uniunii Europene care limiteazã importurile din þãrile asiatice tocmai pentru a nu afecta producþia internã, iar OPPINC militeazã în prezent pentru menþinerea de astfel de mãsuri de restricþionare, vom vedea dacã vom reuºi acest lucru în toamnã\”, a mai adãugat Doru Mladin.
Sectorul de pielãrie se confruntã cu mai multe probleme deoarece pe lângã necesitatea unei dotãri tehnice din ce în ce mai costisitoare, apare componenta investiþionalã de mediu, ce a dus în ultimii 5 ani la închiderea majoritãþii tãbãcãriilor deschise în perioada anilor \’70-\’80, din cauza amplasãrii necorespunzãtoare, în imediata apropiere a zonelor rezidenþiale ºi a costurilor enorme de protecþie a mediului ce nu au putut fi susþinute.
Raportul importuri-exporturi este de 1,2 la 1
Pielea, ca materie primã, reprezintã aproape 50% din costul de producþie al unui pantof, iar scãderea capacitãþii de prelucrare interne a acestui material pune producãtorii de încãlþãminte ºi articole de pielãrie în situaþia de a apela la importuri, iar sursa acestora nu este întotdeauna de calitate.
Importurile de pantofi au ajuns în 2007 la circa 89 milioane de perechi, iar exporturile se situeazã în jurul a 70 milioane de perechi, ºi asta pentru cã din fabricile mari de dinainte de 1990, au mai rãmas active aproximativ 70%.
Producþia autohtonã de încãlþãminte, ca valoare a producþiei în sine ºi a materiilor prime procesate în sistem lohn, se situeazã la aproape 1,7 miliarde de euro, anual producându-se circa 70-71 milioane de perechi de încãlþãminte, iar în sectorul de marochinãrie aproximativ 340.000 bucãþi anual.
OPPINC: Avem nevoie de parcuri industriale pentru prelucrarea pielii
\”Existã o strategie naþionalã, la care am lucrat ºi noi alãturi de alte foruri, ºi care prevede dezvoltarea acestei industrii ºi în special în ideea exportului. A devenit în sfârºit clar pentru toþi cã, fãrã export, România nu are mari ºanse de dezvoltare, ºi se pare cã, dupã o perioadã de indiferenþã, Guvernul doreºte încurajarea exportului. Sunt însã o serie de probleme de a cãror rezolvare depinde cât de eficient poate deveni acest export pentru producãtori ºi pentru economie în general\”, afirmã preºedintele organizaþiei patronale.
Privind sectorul de pielãrie-încãlþãminte, sector tradiþional ºi dovedit a fi de succes în programul de export românesc, Guvernul se poate implica în câteva direcþii care completeazã strategia naþionalã de dezvoltare, dar ºi prin utilizarea judicioasã a unor resurse pe care România le are, printre care cel mai important este pielea crudã.
\”O resursã din ce în ce mai amplã, prin dezvoltarea sectorului zootehnic, pielea crudã necesitã prelucrare, or, în condiþiile actuale grele, ar fi util ca Guvernul sã stabileascã, printre atâtea proiecte de parcuri industriale pe care diverse administraþii locale le pun în aplicare, ºi dezvoltarea a 2 centre industriale naþionale de tip parc industrial destinate exclusiv prelucrãrii pieilor crude.
În aceste parcuri industriale, se pot crea printr-un parteneriat public-privat condiþii tehnice ºi de protecþie a mediului moderne, care sã permitã amplasarea de tãbãcãrii specializate pe diverse tipuri de piei ºi de operaþii\”, adaugã preºedintele PINC.
autor: Ana Ionescu(Curierul National)

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge