Industria confectiilor este o industrie în care fiecare leu e muncit din greu.

E un tânãr antreprenor plin de ambiþii care a ales sã investeascã în industria confecþiilor chiar în perioada în care lumea financiarã era ameninþatã de criza economicã. A trecut însã de aceste neajunsuri reuºind sã producã pentru : Armani, Benetton, Quatar, Olino ºi H&M dar si pentru Aeronautica Militarã. În continuare vã propun sã-l cunoaºtem mai îndeaproape pe tânãrul inginer textilist, Ciprian Crãciun.
Reporter: Pentru început vã rog sã ne spuneþi câteva cuvinte despre dumneavoastrã. Cine este Ciprian Crãciun?
Ciprian Crãciun: Sunt un tânãr antreprenor care am ales sã investesc în industria confecþiilor. M-am nãscut în satul Peceiu, comuna Bãniºor din judeþul Sãlaj. Este o localitate relativ micã situatã în Depresiunea ªimleului. Am urmat ºcoala generalã în satul natal iar liceul în comuna Crasna.
R.: Aþi investit în industria confecþiilor însã aþi lucrat ºi în construcþii …
C.C.: Aºa este. La 21 de ani eram muncitor în construcþii în Bucureºti. Am fost ºi ºef de ºantier. Însã, nu m-am mulþumit cu acest statut ºi m-am înscris la o facultate cu profil fito-sanitar însã dupã un an am renunþat la aceste studii. În 2001, am dat admitere la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu. Acolo m-am înscris la Facultatea de Inginerie, profil Ingineria produselor textile ºi din piele. Acesta a fost un proiect pilot al Guvernului de atunci luându-se oameni din producþie pentru a face facultatea. Însã, chiar din promoþia mea am finalizat studiile extrem de puþini, nouã din 63 câþi am fost admiºi în primul an ºi dacã ºtiu bine au mai fost douã promoþii, înaintea noastrã, dupã care proiectul a fost suspendat.
R.: Apoi, în perioada 2001-2008 aþi fost director de producþie la SC Expresiv SRL din Satu Mare, dupã care, director general la SC Tripon Fashion SRL.
C.C.: Da, ulterior am cumpãrat aceastã firmã, apoi am vândut-o în 2010 ºi tot atunci am reluat un vechi proiect de-al meu din 2005, ºi anume SC Spencer SRL.
R.: Este firma pe care o administraþi în prezent …
C.C.: Aºa este.
R.: Spencer este un nume de referinþã în industria confecþiilor din România ºi de peste hotare fiind producãtor de colecþii proprii dar ºi în sistem lohn pentru: Armani, Benetton, Quatar, Olino ºi H&M. Ati produs si pentru Aeronautica Militarã chiar, vã rog sã ne vorbiþi puþin despre firma dumneavoastrã.
C.C.: Firma a fost înfiinþatã de mine în 2005. Are un capital integral privat ºi are ca principal obiect de activitate fabricarea obiectelor de îmbrãcãminte ºi accesorii. În prezent la SC Spencer SRL lucreazã 16 angajaþi. Tehnologia folositã de noi ne permite sã venim în întâmpinarea pieþei cu o gamã variatã de produse, dintre care amintesc: uniforme pentru elevi, uniforme militare, pantaloni, scurte bãrbaþi, jachete bãrbaþi, paltoane bãrbaþi, costume clasice casual ºi galã pentru bãrbaþi ºi copii, sacouri de diferite modele, scurte femei, jachete femei ºi paltoane de damã. De asemenea, Spencer realizeazã atât colecþii proprii cât ºi producþie în sistem lohn. Pentru cei care nu cunosc termenul, acest mod de lucru presupune realizarea produselor conform tehnicii ºi modelului furnizat de firma contractoare ºi cu materia primã a acesteia. Aºa se face cã nume mari din modã internaþionalã au trecut pe la noi, pentru cã mâna de lucru este ieftinã ºi renta sã ai o linie de producþie în România. Lohn-ul nu aduce venituri fabuloase, dar asigurã producþia ºi menþine oamenii în fabrici.
R.: Am înþeles cã aveþi ºi douã magazine proprii în afara judeþului …
C.C.: Aºa este. Am un punct de desfacere în Baia Mare la Magazinul central ºi unul la Zalãu în Complexul „Silvania”. De asemenea, sunt în discuþii de vreo 7 luni cu cei de la Complexul Comercial „Ziridava” din Arad.
R.: Cum a afectat criza economicã industria de confecþii?
C. C.: În perioada de crizã ºi nu numai, vorbesc acum de o caracteristicã a ultimilor ani, am ajuns la concluzia cã industria textilã in sistem lohn se orienteazã spre piaþa þãrilor slab dezvoltate si cu potenþial redus de redresare economicã. Marile firme cautã mânã de lucru ieftinã si dacã se poate, aproape de punctele lor de desfacere pentru a-ºi reduce costurile ºi evident timpul de reacþie.
R.: Tinerii sunt interesaþi de aceastã industrie?
C.C.: Sã vã spun sincer … nu. Poate mã întrebaþi de ce? Rãspunsul meu este simplu. E o industrie în care fiecare leu e muncit din greu. Salariile sunt destul de mici în raport cu alte domenii. Sã vã dau ºi un exemplu, un salariu mediu este de aproximativ 900 de lei, ceea ce este foarte puþin dacã luãm în seamã munca prestatã de cãtre aceºti oameni.
R.: Care sunt principalele probleme cu care se confruntã un investitor în industria confecþiilor?
C.C.: Problemele sunt similare cu cele cu care se confruntã ºi alþi investitori, din alte domenii. Recuperarea banilor este una dintre cele mai mari probleme. ªi sã nu credeþi cã aceste neajunsuri le întâmpinãm doar în relaþiile cu firmele româneºti. Avem probleme ºi cu strãinii. Nu sunt chiar atât de corecþi pe cât se crede, au ºi ei problemele lor. Avem ºi procese pe rol. Dar acest lucru, aºa cum am precizat anterior este un aspect general ºi nu unul particular în cadrul industriei confecþiilor. Pentru a avea cash am deschis ºi cele douã magazine, în Baia Mare ºi Zalãu, despre care v-am vorbit cu câteva minute în urmã. Dupã cum v-am spus lucrãm pentru Italia, Germania, Quatar însã am redus acea perioadã de lohn la maximum douã luni pe an. De ce? Pentru cã am întâmpinat probleme la recuperarea banilor.
R.: Care sunt proiectele dumneavoastrã de viitor?
C.C.: Unul dintre visele mele este sã-mi vând produsele în magazinele proprii. Totodatã, una dintre dorinþele mele este sã fac un departament de creaþie ºi proiectare la un nivel ridicat.
R.: ªtiu cã aþi participat la o serie de prezentãri de modã cu colecþii proprii. Cât de importante sunt aceste evenimente?
C.C.: Sunt importante însã în opinia mea aceste prezentãri de modã nu îºi ating scopul scontat. Sã nu credeþi cã dupã o prezentare de modã, oricât ar fi ea de reuºitã oamenii se îmbulzesc sã cumpere. Nu e aºa. Însã aceste evenimente aduc plus valoare firmelor participante.
Interviul a fost acordat ziarului online Satmareanul!

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge