IMM-urile nu mai fac faþã plãților

Plata TVA la încasare dezavantajeazã majoritatea IMM-urilor, iar în topul pericolelor care au apãrut pentru firmele mici ºi mijlocii se aflã lipsa de predictibilitate a cash-flow-ului, potrivit unei analize realizate de R&M Audit Contabilitate
De asemenea, IMM-urile se confruntã cu sincopele de lichiditate generate de plata aleatorie a TVA-ului, precum ºi pierderea contractelor comerciale cu clienþii care sunt companii mari ºi preferã sã lucreze cu firme care aplicã regimul tradiþional de TVA.
Vârfuri de platã greu de gestionat
În ianuarie ºi februarie, valoarea TVA care a trebuit plãtitã (la încasare) a fost extrem de redusã, cãci celor mai multe dintre IMM-urilor nu li se achitaserã atât de repede facturile emise ºi deci nu trebuiau sã plãteascã taxa pe valoarea adãugatã aferentã.
“În martie însã, multe dintre facturi au fost achitate, iar IMM-urile au avut primul vârf de platã, cu sume de TVA care au trebuit sã fie plãtite statului pânã la 25 aprilie. În luna mai, va veni cel de-al doilea vârf al crizei de lichiditãþi pentru aceste firme, întrucât vor trebui sã achite TVA-ul aferent facturilor care nu le-au fost plãtite în termen de 90 de zile ºi pentru care trebuie totuºi sã achite taxa pe valoarea adãugatã”, a spus Mirela ªerban, Managing Partner R&M Audit Contabilitate. Aceasta a explicat cã, luna februarie având doar 28 de zile, cele 90 de zile s-au împlinit în aprilie, aºa încât cotele aferente vor trebui achitate pânã la data de 25 mai.
“Astfel, o serie de IMM-uri, în special din sfera producþiei ºi comerþului, vor fi blocate parþial sau total în ceea ce priveºte desfãºurarea activitãþii lor în continuare ºi vor trebui sã aleagã între a-ºi plãti dãrile cãtre stat sau a le amâna (plãtind penalitãþi) pentru a avea banii necesari continuãrii activitãþii”, a arãtat Mirela ªerban.
Cele mai afectate, firmele din comerþ
“Cele mai afectate de aceste aspecte sunt firmele de producþie (care trebuie sã îºi asigure un anumit flux de producþie), cele din comerþ, multe firme de servicii etc. Cel mai puþin afectate sunt companiile care presteazã anumite categorii de servicii pentru care nu este necesarã aprovizionarea regulatã cu materii, materiale ºi diferite produse; în aceastã categorie s-ar încadra firmele de software, arhitecturã etc”, a precizat Mirela ªerban.
Situaþia firmelor de producþie ºi de comerþ este cu atât mai grea cu cât cele care au cifra de afaceri sub 65.000 euro au fost obligate de la 1 februarie sã treacã la regimul microintreprinderilor: astfel, acestea trebuie sã plãteascã impozit pe venit ºi nu pe profit.
În aprilie, acestea au trebuit sã achite cãtre stat inclusiv cota de impozit pe venit pe primul trimestru, fapt care a crescut încã o datã vârful de plãþi din luna precedentã.
“Dacã la neajunsurile descrise anterior mai adãugãm ºi faptul cã multe firme mari vor renunþa la furnizorii “mici” pentru a putea sã îºi asigure deducerea instantanee a TVA-ului în regimul clasic, reiese clar cã acest an se va dovedi în final foarte greu pentru IMM-uri, iar aceste modificãri fiscale, în loc sã le ajute ºi sã contribuie la stimularea creºterii economice, se vor dovedi o frânã pentru acest segment”, a arãtat Mirela ªerban.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge