Iata cum a fost modificat codul Fiscal!

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
– Limita de venit pentru care se intrã în sistemul microîntreprinderilor devine 65.000 euro;
– Începând cu 1 februarie 2013, vor plãti impozit pe venit (3% din venituri) microîntreprinderile ºi persoanele juridice române plãtitoare de impozit pe profit, care la 31 decembrie 2012 îndeplineau condiþiile prevãzute de acest sistem de impunere;
– Firmele care au realizat venituri între 65.001 euro ºi 100.000 euro ºi care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementãrilor legale în vigoare pânã la modificãrile aduse prin proiectul de ordonanþã pãstreazã acest regim de impozitare pentru anul 2013;
– Firmele nou-înfiinþate sunt obligate sã plãteascã impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal.
Impozit pe profit
– Se va majora deducerea suplimentarã pentru cercetare-dezvoltare de la 20% la 50% din cheltuielile eligibile;
– Nu se deduce la calculul profitului impozabil a cheltuielilor înregistrate în evidenþa contabilã, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de corupþie;
– Clarificarea modului de regularizare a impozitului pe profit datorat de persoanele juridice strãine din transferul titlurilor de participare;
– Precizãri privind nereportarea creditului fiscal care nu a fost utilizat în anul în care impozitul strãin a fost plãtit.
Impozit pe venit
– Se vor impozita ºi veniturile din silviculturã ºi pisciculturã ºi cu cota de impozit de 16%;
– Se va include în categoria veniturilor din salarii, pe lângã sumele reprezentând salarii diferenþe de salarii, actualizarea acestora cu indicele de inflaþie, ºi a oricãror alte sume stabilite în baza unor hotãrãri judecãtoreºti rãmase definitive ºi irevocabile;
– Se extinde impozitarea indemnizaþiei, inclusiv a oricãror alte sume de aceeaºi naturã, primite de angajaþi pe perioada delegãrii ºi detaºãrii în altã localitate, în þarã ºi în strãinãtate, în interesul serviciului, pentru partea care depãºeºte de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotãrâre de guvern pentru personalul din instituþile publice la nivelul tuturor angajaþilor;

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge