Fepaius indetifica problemele industriei

Acest Articol a aparut si in ultima editie a catalogului Businesstexin( editia nr 11 iunie-noiembrie 2011)
FEPAIUS a organizat în data de 16-17.06.2011, la Piatra Neamþ o conferinþã pe tema:
Problemele actuale ale industriei textile, confecþii ºi tricotaje ºi modalitãþi de consolidare a parteneriatului între producãtori ºi comercianþi.
La Conferinþa au participat firme din Piatra Neamt, Târgu Neamt, Botoºani, Iaºi, Timiºoara, Bucureºti si Bacãu.
In urma dezbaterilor, au rezultat urmãtoarele probleme:
1) Industria prelucrãtoare trebuie tratata fiscal diferenþiat fata de restul activitãþilor economice.
2) Sistemul de educaþie si formare profesionala trebuie adaptat la cerinþele
mediului de afaceri. Industria textila si de confecþii are probleme datorita deficitului de ingineri, maiºtri, tehnicieni, operatori la maºini speciale etc.
3) Exista o problema acuta in ceea ce priveºte creditarea. Finanþarea este scumpa si greu de obþinut.
4) Producãtorii români si in special IMMurile nu au acces la vânzarea cãtre instituþiile statului (spitale, scoli, cãmine de bãtrâni, ministere etc.) a bunurilor de consum din cauza modului de organizare ºi desfãºurare
a licitaþiilor.
5) Este nevoie de asimilarea in legislaþia româneasca a Directivei europene privind obligativitatea plaþilor la 30 de zile deoarece sunt multe arierate.
6) Cursul leu-euro, influenþat de jocurile speculative ºi de slaba implicare a BNR în domeniu, conduce la pierderi pentru exportatori si la dificultatea programãrii si calculãrii costurilor de producþie.
7) Este nevoie urgent de asimilarea in legislaþia româneasca a obligativitãþii etichetãrii produselor importate cu tara de provenienþa si de verificare a importurilor, calitativ si cantitativ, deoarece se face concurenta neloiala producãtorilor autohtoni.
8) Este necesar ca pentru firmele aflate in dificultate sa se poatã eºalona datoriile fara obligaþia de a avea cash colateral si sa nu se mai blocheze conturile de cãtre MF a firmelor care, daca sunt lãsate sa lucreze, pot
plãti datoriile.
9) Desfiinþarea obligaþiei ca marii contribuabili sa aparþinã de direcþia specialã de la Bucureºti si trecerea acestora la Direcþiile teritoriale ale ANAF.
10) Revizuirea legislaþiei privind autorizaþiile ISU si cele legate de obligaþia întocmirii bilanþului energetic , având in vedere birocraþia excesiva si costurile foarte mari, de nesuportat pentru IMM-uri.
11) Utilitãþile – energie si gaz – sa fie la un pret preponderent egal cu cel al energiei produse la intern, cel puþin pentru IMM-uri. Creºterea estimata cu 30% la gaz nu poate fi suportata de industriile prelucrãtoare.
ANRE trebuie sa fie controlata printr-o comisie mixta public-privata.
12) Revenirea CNAS la statutul de la înfiinþarea acesteia, ca instituþie care aparþine contribuabililor, cu conducerea tripartitã si nu subordonatã politic ºi funcþionând ca o componenta a bugetului statului
13) Concediile medicale sa fie decontate de Casa de Asigurãri de Sanatate in condiþia in care societãþile comerciale si-au achitat CASS – ul la zi.
14) Pentru IMM din industrie este necesar un ‘scut fiscal, cu un nivel de impozitare mai scãzut fata de celelalte activitãþi economice.
15) Modificãri privind funcþionarea AJOFM. Acestea nu repartizeazã ºomerii conform solicitãrii si cererilor agenþilor economici, preferând sa-i înscrie la cursuri de formare profesionala pentru meserii care nu sunt solicitate.
16) Sã se emitã reglementãri legale care sã permitã asocierea producãtorilor romani si in activitatea de achiziþii materii prime si in activitatea de vânzare a produselor.
17) FEPAIUS va organiza anual întâlniri zonale, una dintre ele fiind la Piatra Neamt.
18) FEPAIUS va transmite un memoriu Ministerului Economiei, prin care va cere rezolvarea problemelor sectoriale ridicate de industriaºii români la întâlnirea de la Piatra Neamþ.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge