Era produselor ieftine din China se apropie de sfârºit!

Companiile chineze vor fi nevoite sã creascã preþurile, pentru ani de zile principalul avantaj competitiv în lupta cu rivalii din SUA sau Europa, pentru a acoperi salariile mai mari cerute de angajaþi, scrie The Wall Street Journal. Majorarea este susþinutã de guvernul chinez, care încearcã sã evite astfel turbulenþele sociale, dar ºi sã încurajeze con­sumul intern, vizând reducerea dependenþei economiei de exporturi.
Ma­jo­rarea salariilor afecteazã atât companiile chineze, cât ºi strãine.
În ultimii 30 de ani, companiile chineze au putut rãspunde cererii pentru produse ieftine, mizând pe o forþã de muncã ieftinã care pãrea nelimitatã.
Vremurile s-au schimbat însã. Unii angajatori estimeazã cã salariile ar putea creºte cu pânã la 80% în urmãtorii cinci ani.
Foxconn a dat tonul
Motivul declanºator al majorãrilor salariale ar putea fi reprezentat de \”efectul Foxconn\”. Foxconn este compania care produce, printre altele, tabletele iPad pentru Apple ºi calculatoare pentru HP. Dupã o serie de sinucideri în rândul angajaþilor din China, compania s-a vãzut nevoitã sã îmbunãtãþeascã modul în care îºi trateazã salariaþii, majorând salariile cu 30% ºi în unele cazuri mai mult. Creºterile au fost fãcute pe fundalul unor greve ale angajaþilor altor companii, precum Honda, pentru salarii mai mari.
Creºterea preþurilor produselor reflectã, pe de altã parte, cererea mai mare din China pe fondul salariilor mai mari. Acest lucru accentueazã avansul preþurilor materiilor prime, precum bumbacul, deja mai scumpe din cauza deprecierii dolarului, pentru cã, fiind unul dintre marii con­sumatori de resurse naturale, China are o influenþã ridicatã asupra preþurilor de pe aceste pieþe.
Totodatã, decizia Beijingului de a lãsa yuanul sã se aprecieze lent, acþiune cerutã de partenerii comerciali vestici, pune încã ºi mai mult gaz pe foc. Un yuan mai puternic face mai ieftine importurile de materii prime pentru China, dar mai scumpe produsele exportate.
Mai puþini muncitori
Mulþi analiºti anticipeazã cã forþa de muncã chinezã va intra în declin într-un an sau doi, ca rezultat al politicii planificãrilor familiale. O forþã de muncã redusã va avea nevoie de salarii mai mari pentru a putea susþine o populaþie îmbãtrânitã în creºtere.
Pe de altã parte, China mai are forþã de muncã ieftinã în interiorul þãrii, departe de zo­nele de coastã mai dezvoltate, ceea ce, alãturi de îmbunãtãþirea productivitãþii, ar pu­tea amortiza creºterea salariilor.
Mu­tarea producþiei în interior ar putea în­semna însã costuri mai mari pentru transport.
Confruntate cu majorarea salariilor în China, unele companii îºi mutã centrele de producþie în alte state pentru a reduce cheltuielile.
De exemplu, Yue Yuen Industrial, cel mai mare producãtor de încãlþãminte la nivel mondial, a început sã mute producþia în state precum Bangladesh. \”China era cauza preþurilor mici. China era standardul. Cum preþurile în aceastã þarã cresc, toþi vor vrea majorãri ale salariilor\”, a afirmat William Fung, directorul general al uneia dintre cele mai mari companii de outsourcing al producþiei din lume, Li & Fung.
Dupã mutarea producþiei în alte state, ºi salariile din acestea vor creºte deoarece surplusul de forþã de muncã este mai limitat. În plus, deoarece niciun stat nu poate compensa masivitatea teritorului Chinei, costurile cu logistica vor avea o pondere mai mare în cheltuielile totale, în condiþiile în care companiile vor fi forþate sã-ºi plaseze centrele de producþie în mai multe þãri.
\”Bunurile vor deveni mai scumpe, iar oamenii vor cumpãra mai puþin\”, a mai spus Fung. Aceasta înseamnã cã statele vestice va trebui sã adopte noi trenduri de consum.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge