Ediþia de toamnã a târgului RFTB( 27-29 octombrie), nu va mai avea loc…

Ediþia de toamnã a târgului RFTB( 27-29 octombrie), nu va mai avea loc…
Organizatorii anuleazã desfãºurarea acestei ediþii ( 27-29 octombrie 2015), deoarece “considerãm cã târgul nu ar fi fost unul consistent ºi astfel obiectivele celor care ar fi putut participa nu ar fi fost atinse. Foarte puþini expozanþi (28 expozanți înregistrați cu 15 zile înainte de începerea târgului) ar fi putut participa la aceastã ediþie. Nefinalizarea colecþiilor pentru sezonul de iarnã, ca sã nu mai vorbim de cele de primavarã-varã 2016, lipsa forþei de muncã, ºi aglomerarea cu comenzi externe a producãtorilor români… au fost printre principalele probleme indentificate ce au dus la aceastã situaþie.” a declarat Lucian Diaconu project managerul târgului RFTB.
Seria evenimentelor RFTB va continua însã… în 2016
“Credem cu tãrie cã este nevoie de un târg profesionist în România, și nu numai de un târg, ci și de alte evenimente pe segmentul B2B, care sã ducã spre un sistem al modei funcþional, iar platforma RFTB va fi un motor pentru acest sistem, însã este nevoie de timp, de implicare, de înþelegerea funcþionarii evenimentului de cãtre toþi vectorii din domeniu.
Ne vom revedea la începutul anului 2016, atunci când sperãm cã toþi factorii implicaþi vor fi pregãtiþi pentru un eveniment cu adevãrat profesionist!
Vã mulþumim pentru înþelegere ºi rugam pe toþi cei 443 de vizitatori profesioniºti înscriºi pe siteul rftb.ro, sã îºi refacã programul stabilit pentru vizitarea târgului în perioada 27-29 octombrie 2015.
Vã rog sã analizaþi urmãtoarea situaþie:
Suntem în situaþia cã oferta târgului sã nu fie consistentã. Decât sã participaþi la un târg cu puþini expozanþi, sã aveþi cheltuieli de deplasare ºi apoi sã ne reproºaþi acest lucru, mai bine oprim acest eveniment. Expozanþii ºi vizitatorii la RFTB, nu vin din obligaþie, ci doar sã obþinã niºte beneficii. Mulþi dintre producãtorii romani nu au dorit sã expunã în aceastã perioadã, deoarece luarea de noi comenzi nu ar fi oportunã în acest moment.
Echipa organizatoare se va implica în programul unor vizitatori strãini deja anunþaþi din Germania, Italia, Ungaria ºi Turcia. Vom organiza câteva întâlniri pentru aceºti vizitatori la unele fabrici producãtoare din Bucureºti ºi regiunile limitrofe.
Vã mulþumim ºi consideraþi-ne în continuare un partener activ în promovarea modei de calitate!”
Lucian Diaconu
Lucian.diaconu@businesstexin.ro
0755076740

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge