Doar 5 companii romanesti producatoare de incaltaminte au participat la MICAM!

Paisprezece companii româneºti au participat, în perioada 1 – 4 septembrie 2015, la târgul
internaþional de încãlþãminte, pielãrie, marochinãrie ºi accesorii MICAM/MIPEL, desfãºurat la
Milano, Italia.
ANGELA INTERNATIONAL SRL (încãlþãminte), CANDRANI INDUSTRY SRL (încãlþãminte), COM
IMPEX DALIN SRL (genþi ºi poºete din piele), CONCEPT 15 BAGS SRL (genþi), DI MANOLO ARTS
INTERNATIONAL SRL (genþi ºi poºete din piele), EL CUERO SRL (genþi ºi poºete din piele),
FABRICA 76 DALVINI SRL (genþi ºi poºete din piele), GREVE SRL (încãlþãminte), IAC ART DESIGN
SRL (genþi ºi poºete din piele), INTERNATIONAL DESIGN FASHION SRL, LA MODE
INTERNATIONALE SRL (pantofi de lux de damã), PACHE JUNIOR SRL (încãlþãminte din piele
pentru copii), RADU DESIGN SRL (genþi ºi poºete de damã) ºi YVY BAGS SRL (genþi ºi poºete de
damã) ºi-au expus produsele în standurile româneºti din cadrul târgului, pe o suprafaþã de 240
m2.
La ediþia din acest an, salonul a fost împãrþit în mai multe categorii, astfel încât sã permitã o
delimitare cât mai vizibilã a expozanþilor, a exponatelor ºi, în acelaºi timp, evidenþierea
segmentelor de piaþã cãrora li se adreseazã: produse de lux, segmentul contemporan, zona
designerilor internaþionali, segmentul urban, copii, segmentul active, cosmopolitan ºi street.
Obiectivul principal al participãrii româneºti la târgul de la Milano a fost de a promova
potenþialul creator al firmelor de profil pielãrie-marochinãrie, al mãrcilor ºi colecþiilor
proprii, de a crea noi punþi de legaturã cu retailerii de pe pieþele europene, dar ºi din þãri în
care cererea este într-o creºtere susþinutã – Asia, America de Nord ºi de a consolida relaþiile
comerciale ºi de parteneriat existente cu societãþi de profil din Italia, cu efecte benefice
asupra extinderii ºi modernizãrii gamei de produse. Producãtorii români s-au informat asupra
noilor tendinþe din moda internaþionalã ºi, în special, despre cerinþele ºi particularitãþile
impuse de pieþe þintã.
Pentru o promovare eficientã a firmelor participante, s-a editat broºura de prezentare a
participãrii româneºti într-o manierã unitarã, cuprinzând coordonatele fiecãrei firme
participante, domeniul sãu de activitate ºi fotografii ale câtorva produse din cadrul colecþiilor
proprii.
La ediþia din acest an a evenimentului, au participat 1600 de expozanþi din 30 de þãri și au
fost înregistraþi peste 54.000 de vizitatori din 120 de þãri.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge